LEKKER: – Egentlig burde vi hatt enda høyere avgifter. Da kunne kommunen raskere skiftet ut gamle rør som lekker ut bortimot 50% av vannet som går ut fra vannverket vårt på Stangåsen, skriver Tore Nordberg. Bildet viser vannverket med drikkevannskilden Gjersjøen i bakgrunnen.
LEKKER: – Egentlig burde vi hatt enda høyere avgifter. Da kunne kommunen raskere skiftet ut gamle rør som lekker ut bortimot 50% av vannet som går ut fra vannverket vårt på Stangåsen, skriver Tore Nordberg. Bildet viser vannverket med drikkevannskilden Gjersjøen i bakgrunnen.

DEBATT

Ja, drikkevann i Nordre Follo er litt dyrt

Nå om dagen har kommunen sendt ut vann- og avløpsregninger for første termin 2021. På samme faktura er inkludert avregning for hele 2020. Da er det selvsagt noen som får et lite sjokk.

Publisert Sist oppdatert

Det gjelder først og fremst dem som har brukt mer vann i 2020 enn det som var stipulert og betalt á konto i løpet av foregående år.

Det er jo forståelig at man reagerer når regningen på vann- og avløp blir mye høyere enn forventet. Men å bruke det som argument for å skille ut Oppegård fra Nordre Follo igjen, blir rett og slett meningsløst. Oppegård hadde faktisk større utfordringer enn Ski på dette området

Dyrere å sløse

Nå viser det seg jo at økningen i gebyrene totalt sett, ikke er på mer enn ca. 3% fra 2020 til 2021. Det grepet man har gjort i år, er at man har økt prisen på forbruket, samtidig som man har redusert nesten tilsvarende på fastavgiften. Dette har medført at økningen for en gjennomsnittlig husstand totalt sett bare blir på disse 3%.

For en husstand som bruker mye vann, er økningen høyere. Dette har man altså gjort for å inspirere folk til å spare vann, der man kan. Det er altså nå blitt dyrere å sløse med vannet. Ikke helt dumt i en tid der man hele tiden snakker om måtehold og klima.

Videre er denne avgiftsgruppen kun et selvkostprosjekt. Dvs. at kommunen ikke kan beregne høyere avgifter enn det det koster å drifte vann- og avløpsanleggene i kommunen, inklusive investeringer og fornyelser. Og det siste er det mye av i Oppegård. Det er knapt noen kommuner som har så gammelt og dårlig vann- og avløpsnett som Oppegård. Hos oss renner det mer renset drikkevann ut i bakken enn, praktisk talt, i noen annen kommune i Norge. Så på dette området er det Oppegård, og ikke Ski, som vil tjene mest på sammenslåingen av de to gamle kommunene.

Burde vært enda høyere

Dette med selvkostprinsippet er nedfelt i lov, og det kontrolleres hele tiden at kommunene ikke slurver med bokføringen på dette området. Betaler innbyggerne inn for mye et år, skal det overskytende gå inn på et eget fond. Betales det for lite et år, må kommunen bruke av dette fondet. Men over år skal det gå i null. Det ligger altså ikke her noen mulighet for tilskudd til annen drift i kommunen. Kommunerevisorene kontrollerer dette hvert år, og de er uavhengige av kommunen.

Egentlig burde vi hatt enda høyere avgifter. Da kunne kommunen raskere skiftet ut gamle rør som lekker ut bortimot 50% av vannet som går ut fra vannverket vårt på Stangåsen. Slik tempoet er nå, vil det ta årtier før alt det gamle er skiftet ut.

Vi betaler nok mer i kommunale avgifter i Nordre Follo enn i de fleste andre kommuner. Det skyldes nok dessverre i stor grad, som nevnt, det gamle røropplegget. Årsaken til at det er så dårlig, er at Oppegård var tidlig ute med vann og avløp. Det begynte i en tid da vannrørene var av jern og avløpsrørene i sement. Begge deler tæres relativt raskt av tidens tann. Mye ble stort sett lagt ned i en tid før de langt mer holdbare kunststoffrørene ble introdusert. Det lider vi under i dag.

La oss imidlertid akseptere akkurat dette, betale litt ekstra og heller glede oss over at vi tross alt, bor i en av landets bedre kommuner totalt sett.

Powered by Labrador CMS