Årsaken til stengingen er utskifting av en transformator i forbindelse med rehabiliteringen av tunnelen. Dette er den første av i alt tre transformatorer som skal skiftes ut.

Omkjøringen er ikke ventet å skape trafikale utfordringer, men beboere langs Nessetveien vil høre mer trafikk enn normalt denne natten.