UNØDVENDIG: – Dessverre er jeg 100 % sikker på at eiendomskatt innføres innen et år eller to. Det er helt unødvendig, for Nordre Follo kommune kan drives langt bedre, skriver Tønnes Steenersen.
UNØDVENDIG: – Dessverre er jeg 100 % sikker på at eiendomskatt innføres innen et år eller to. Det er helt unødvendig, for Nordre Follo kommune kan drives langt bedre, skriver Tønnes Steenersen.

Nærmer seg eiendomsskatt i Nordre Follo

Sammenslåingen av Ski og Oppegård var noe vi fikk høre skulle føre med seg mye bra. En effektiv kommune som skulle være utelukkende positiv for den nye kommunens innbyggere.

Publisert

Vi har vi fått? Parkeringsavgift nær sagt hele døgnet i Oppegård etter modell fra Ski. Mange har fått høyere kommunale avgifter, og nå øker SFO-prisene kraftig.

Dette er bare noen eksempler på hva kommunesammenslåingen har ført med seg, og jeg har dessverre til gode å se noen eksempler på at det er positivt for noen som

helst.

– Nordre Follo kommune er i en dyp økonomisk krise, til dels fordi partiene som styrer kommunen er tafatte og handlingslammede, og lever i en eller form for Flower Power-tilværelse.

Knut Tønnes Steenersen, Frp

Politisk visvas

Arbeiderpartiet, som er det største av partiene som styrer i Nordre Follo, har «på inn og utpust» sagt at det ikke er aktuelt med eiendomskatt i Nordre Follo kommune. Venstre som også er med å styrer kommunen, har sagt de er garantist mot eiendomskatt.

Fremskrittspartiet har ved to anledninger ønsket et klart og tydelig svar fra de styrende partier i Nordre Follo på om de står for valgløftene sine om å ikke innføre eiendomskatt. Det vil de ikke. I stedet har de fremmet følgende forslag:

«Det skal ikke innføres eiendomsskatt i Nordre Follo kommune. Dersom den økonomiske situasjonen skulle endre seg vesentlig og true kvaliteten på grunnleggende velferdstjenester som skole, barnehage og helse og eldreomsorg i denne kommunestyreperioden er vi villige til å gjøre en vurdering».

Hva er dette for slags politisk visvas? Vi skal ikke innføre eiendomskatt, men hvis vi fortsetter å vanskjøtte kommunens økonomi på samme som vi har gjort siden vi ble valgt, da skal vi straffe kommunens innbyggere med eiendomskatt.

Flower Power

Hvorfor kan ikke Ap og de andre svare på en skikkelig måte? Enten innfører de eiendomskatt eller så gjør de det ikke.

Nordre Follo kommune er i en dyp økonomisk krise, til dels fordi partiene som styrer kommunen er tafatte og handlingslammede, og lever i en eller form for Flower Power-tilværelse. Dessverre er jeg 100 % sikker på at eiendomskatt innføres innen et år eller to. Det er helt unødvendig, for Nordre Follo kommune kan drives langt bedre.

FrP kan ikke under noen omstendigheter være med på innføre eiendomskatt. Vi godtar ikke at hjemmet til våre innbyggere skal bli et skatteobjekt som sosialistene skal bruke for å dekke over sin egen mangel på å styre økonomien i kommunen på anstendig måte.

Powered by Labrador CMS