HØY PRIS FOR TRYGGHETSALARM: Nordre Follo har følgende satser for en trygghetspakke per måned for 2020: 70 kroner for de med inntekt under 2G (199.716 kroner), 450 kroner for de med inntekt 2G-4G og 500 kroner for de med inntekt over 4G (over 399 432 kroner).
HØY PRIS FOR TRYGGHETSALARM: Nordre Follo har følgende satser for en trygghetspakke per måned for 2020: 70 kroner for de med inntekt under 2G (199.716 kroner), 450 kroner for de med inntekt 2G-4G og 500 kroner for de med inntekt over 4G (over 399 432 kroner).

Reagerer på prisen mange eldre må betale for trygghetsalarmen

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra innbyggerne som reagerer på at prisen for en trygghetsalarm i Nordre Follo er for høy sammenliknet med mange andre kommuner i landet.

Publisert Sist oppdatert

– Dersom du er gammel og føler at du trenger en trygghetsalarm, er prisen dobbelt så høy som i de fleste kommuner i landet. Den er i hvert fall høyere i Nordre Follo kommune enn i noen av nabokommunene, skriver en av leserne til Oppegård Avis.

Vedkommende sier at den høye månedsprisen for en trygghetsalarm fører til at flere eldre ikke har råd til den, selv om de kunne ha trengt sikkerheten.

Trygghetsalarm

  • Hvis du trenger en alarm for å tilkalle hjelp hjemme, kan du få trygghetsalarm.
  • Det er ansatte i hjemmetjenesten som rykker ut på alarmer.
  • Tjenesten skal gi trygghet for brukeren. Når alarmen utløses, vil kyndig personell ta kontakt på telefon og følge opp vedkommende.
  • Egner seg for personer som er alvorlig syke, sendes hjem fra sykehus med stor funksjonssvikt og er alene uten pårørende i nærmiljøet, har funksjonssvikt ved gange, dårlig balanse, bor alene, er utrygge, engstelige for fall og har uhensiktsmessig bolig.
  • Les mer her.

Harmonisert prisnivå

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet kommunen ved kommunalsjef for helse og mestring, Marit Kronborg.

Hun sier at i tidligere Ski kommune var trygghetsalarm gratis i 2019, mens i Oppegård var satsene på 70 kroner for innbyggerne med inntekt under 2G (199.716 kroner), 460 kroner for de med inntekt 2G-4G, og 670 kroner for de med inntekt over 4G (over 399 432 kroner).

– I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det gjort en beregning av hva tjenesten koster i de to kommunene, fordelt på antall brukere. Denne beregningen viser at kommunen har en netto kostnad på trygghetspakker, sier Kronborg.

– Ingen økning fra 2021

Nordre Follo har vedtatt følgende satser for en trygghetspakke per måned for 2020:

  • 70 kroner for de med inntekt under 2G (199.716 kroner)
  • 450 kroner for de med inntekt 2G-4G
  • 500 kroner for de med inntekt over 4G (over 399 432 kroner).

Når det gjelder satser for neste år, har rådmannen foreslått endringer fra dagens nivå, men kun for de med inntekt under 2G som får trygghetspakken gratis fra 2021 hvis rådmannens forslag blir vedtatt i kommunestyret i slutten av desember. Innbyggerne med inntektsgrunnlaget fra 2G og oppover må fortsatt betale 450 og 500 kroner, som i dag.

– Det er altså ikke foreslått en økning i satsen for 2021, sier kommunalsjefen.

Ulik praksis i kommunene

I flere av nabokommunene, blant annet Ås og Vestby, er tjenesten med trygghetsalarm gratis.

I Frogn må du betale fra 200 kroner per måned (inntekt inntil 2 G) til 300 kroner hvis du har inntekt fra 2G og oppover.

I Enebakk kommune må du betale 205 kroner per måned hvis du har inntekt under 2G eller 368 kroner hvis du har 2G og en høyere inntekt.

I nabokommunen Oslo må du betale en fast egenandel for trygghetsalarmtjenesten, på 245 kroner i måneden.