SKAL NED: Hanne Opdan sier den nye fartsgrensen langs Gamle Mossevei er en seier både for trafikksikkerheten og lokaldemokratiet. Snart skal skiltet i bakgrunnen byttes ut.
SKAL NED: Hanne Opdan sier den nye fartsgrensen langs Gamle Mossevei er en seier både for trafikksikkerheten og lokaldemokratiet. Snart skal skiltet i bakgrunnen byttes ut.

– En seier for trafikksikkerheten

Det lokale engasjementet har ført frem. Nå blir det 60-sone på Gamle Mossevei.

Publisert Sist oppdatert

Engasjementet har vært stort fra både ordfører, tidligere ordfører Thomas Sjøvold, politiet og flere interesseorganisasjoner: Noe må gjøres med fartsgrensen på Gamle Mossevei langs Gjersjøen.

Tidligere i sommer omkom en 19 år gammel MC-fører etter at han havnet i fjellveggen. Etter initiativ fra ordfører Hanne Opdan møttes representanter fra de lokale politiske partiene, politiet, syklister og MC- og motormiljøet i september på Tyrigrava.

Senere uttalte pressesjef Kjell Solem til Oppegård Avis at det ikke står på Vegvesenet når det gjelder å senke 80-grensene.

– Engasjement er så viktig, og denne saken viser at det kan føre til noe. Dette er noe som har vært jobbet med i gamle Oppegård kommune lenge, sier ordfører Hanne Opdan.

Senker grensen

I et brev datert 16. november skriver seniorrådgiver Trond Kristoffersen i Viken fylkeskommune følgende: «Viken fylkeskommune har nå ferdigbehandlet saken om fartsgrensen langs Fv1386 Gamle Mossevei, og har under tvil konkludert med at vi vil redusere fartsgrensen fra 80 km/t til 60 km/t på de to omtalte strekningene. Skiltingen forutsetter et formelt vedtak av Statens vegvesen, som er skiltmyndighet.», heter det i vedtaket som ble oversendt ordfører Hanne Opdan.

Hun er svært glad for at fartsgrensen på den ulykkesbelastede strekningen nå senkes.– Dette er en seier for trafikksikkerhet, for lokaldemokratiet og for de som har sett verdien av en sykkeltrasé.

Tidligere denne uken gikk fylkespolitiker Ida Lindtveit Røse (KrF) og kommunepolitiker Thomas Sjøvold (H) ut i Østlandets Blad og mente fartsgrensen må settes lavere enn 60 kilometer i timen.

– Jeg tror kommunen har kommet langt når fartsgrensen nå kommer ned til 60. Det er en god start. Jeg har tro på at den nye fartsgrensen vil hjelpe, sier ordfører Hanne Opdan.

– Godt virkemiddel

Politioverbetjent Marius Gunnerud er Seksjonsleder nærpoliti i Øst politidistrikt. Han sier politiet har stilt seg bak ønsket om å sette ned fartsgrensen.

– Det er en strekning der vi har fått mange klager fra publikum om at de føler seg utrygge, og vi har sett at det har vært en del stygge ulykker på denne strekningen. Vi ser derfor på det å sette ned fartsgrensen som et godt virkemiddel for å øke både den følte og reelle tryggheten langs denne veistrekningen.

Gunnerud skiver i en epost til Oppegård Avis at 60 kilometer i timen fortsatt kan være fort på Gamle Mossevei.

– Dette er en hovedvei for syklister. Både de som bruker veien for å trene og de som sykler til og fra Oslo, og denne bruken har økt markant de senere årene. De som ikke tåler å ligge bak syklister i svingene og til det blir trygt å kjøre forbi, bør nok basere seg på å kjøre en annen vei. Alle veifarende har lik rett på å bruke veien og alle har en felles plikt til å samhandle med hverandre og ivareta hverandres trygghet, sier Marius Gunnerud.