OPPSIKTSVEKKENDE FUNN: Bildet viser to av de døde fiskene som ble funnet i vannet, sett fra bryggen i Veslebukta mandag ettermiddag.
OPPSIKTSVEKKENDE FUNN: Bildet viser to av de døde fiskene som ble funnet i vannet, sett fra bryggen i Veslebukta mandag ettermiddag.

Sprengladning forårsaket fiskedød

Verken kommunen eller innbyggerne var informert.

Publisert

Oppegård Avis skrev i går om den mystiske fiskedøden i Kolbotnvannet. Mandag 8. oktober ble det funnet flere døde fisk ved bryggen i Veslebukta.

Vi kontaktet kommunen for å få svar på mysteriet, men fikk ingen oppklaring i saken før saken kom på trykk.

Les også: Mystisk fiskedød i Kolbotnvannet

Fikk flere tips fra leserne

Etter at saken ble publisert på oavis.no i går formiddag, fikk Oppegård Avis flere tips fra leserne.

En av leserne kom med følgende tips til oss bare tre timer etter at nettsaken ble publisert:

"Jeg snakket med en av underentrepreørene på mandag da de var ute og tok prøver på bestilling av Oppegård kommune . De forklarte at det var en slags geotenisk vurdering/kartlegging av vannet/berget i forbindelse med  Oppegård kommunes nye/rehabiliterte VA-anlegg i Kolbotnvannet, og at de dessverre måtte sprenge/sette små ladninger i forbindelse med dette arbeidet.  Det er nok dette som forårsaket fiskedød. De mange små fiskene som kom til overflaten ble nok spist av skarven, måke og så videre kort tid etterpå."

Bekreftet informasjonen

Rett etter at Oppegård Avis fikk dette tipset kontaktet vi kommunen for å få informasjonen bekreftet eller avkreftet.

I forbindelse med miljøtiltak for å fjerne asbest i spillvannsledningen og omlegging av nytt avløpsrør i Kolbotnvannet, ble det mandag 8. oktober utført en teknisk undersøkelse som bestod av små sprengladninger under vann.

Heidi Tomten, virksomhetsleder i UTE Oppegård

Nå har vi fått en e-post fra virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE Oppegård, som bekrefter informasjonen om sprengning i Kolbotnvannet mandag denne uken.

Det viser seg at i forbindelse med miljøtiltak for å fjerne asbest i spillvannsledningen og omlegging av nytt avløpsrør i Kolbotnvannet, ble det mandag 8. oktober utført en teknisk undersøkelse som bestod av små sprengladninger under vann.

"Slike ladninger kan forårsake død hos fisk, dog i lite omfang", skriver Heidi Tomten.

Undersøkelser med lydbølger

Heidi Tomten skriver videre at i forbindelse med detaljprosjekteringen av en ny spillvannsledning i Veslebukta, ble det bestilt en geoteknisk undersøkelse fra ansvarlig prosjekterende konsulentfirma.

"For å ha bedre kontroll og forutsigbarhet på løsmasser og dybder, anbefalte kommunens konsulentfirma å gjennomføre undersøkelser med lydbølger uten bruk av sprengstoff (refraksjonsseismikk), men valgte å gjennomføre disse likevel med små mengder sprengstoff", skriver hun i en e-post til Oppegård Avis.

Gjennomførte uten tillatelser

Det viser seg også at undersøkelsen har blitt gjennomført uten tillatelse fra kommunen.

"Etter avtale skal det innhentes tillatelse fra Oppegård kommune før undersøkelser utføres. I dette tilfellet skjedde dette dessverre ikke, hverken når det gjelder tidspunkt for undersøkelsen eller bruk av sprengladninger", skriver Tomten.

Informerte ikke innbyggerne

Tomten forklarer at på grunn av dette, kunne kommunen ikke informere innbyggerne på forhånd, og heller ikke forklare fiskedøden umiddelbart etter at de ble gjort oppmerksom på det.

"Oppegård kommune vil be om en redegjørelse rundt hendelsen fra sin kontraktspartner", skriver Tomten.

"Sprengladningen er sannsynligvis årsaken til at fisk som var i nærheten da ladningen gikk av, har blitt drept av trykkbølgene", skriver Tomten.

Trykket har kun påvirkning lokalt og vil derfor ikke ha noen konsekvenser for fiskebestanden i Kolbotvannet, ifølge henne.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år