Havforskningsinstituttet har nylig rapportert om rekordlav bestand av fjord- og kysttorsk i Oslofjorden og langs hele Skagerakkysten. Årlig dør to av tre torsk i Oslofjorden. Fiske står for halvparten av dødeligheten.

– Det er veldig bra at det settes i gang med dette tiltaket for å redde fjordtorsken, sier tidligere leder i det lokale fiskeutvalget hos Oppegård Jeger- og Fiskeforening (OJFF), Trygve Solstad (78).

– Det er veldig bra at det settes i gang med dette tiltaket for å redde fjordtorsken.

Trygve Solstad, tidligere leder i det lokale fiskeutvalget hos OJFF

Han bekymret for den lave torskebestanden i Oslofjorden.

– Jeg har verken sett eller fått en eneste torsk i Oslofjorden i år (vinter- og vårsesongen), og heller ikke i fjor. Jeg fisker mest etter sjøørret, men tidligere kunne jeg få torsk en gang iblant som bonus. Det kunne være snakk om opptil fem torsker i løpet av en vårsesong. Nå har jeg ikke sett en eneste torsk her på to år, sier Solstad.

Viktig å redusere fangstpresset

–  Årsakene til situasjonen for kysttorsken er sammensatt. Området rundt Oslofjorden er tett befolket, og fritidsfiske står for den største andelen av fisket etter torsk. Også yrkesfiskerne må bidra med sitt. Situasjonen er krevende og det vil ta tid å gjenoppbygge bestanden. Hvis alle tar et ansvar har jeg stor tro på at disse tiltakene på sikt vil bedre tilstanden for kysttorsken, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Han sier at både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres og områdene der torsken gyter må beskyttes.

Fiskeforbud i minst tre år

Fiskeorbudet gjelder fra 15. juni i år og innebærer at det ikke lenger er lovlig å fiske etter forsk med bunnsatte garn i Oslofjorden.

Alt fiske etter torsk forbys også innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige.

Hvis du fisker med snøre, skal du ta torsken forsiktig av kroken og slippe den tilbake i sjøen.

Fra dette året har det også blitt innført et totalt fiskeforbud i perioden fra 1. januar til og med 30. april. Dette gjelder 14 områder langs kysten fra Lindesnes til Sverige. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillatt siden dette er helt selektivt.

Se på kartet for å få en oversikt over områdene hvor det er forbudt å fiske torsk.

Departementet vil vurdere tiltakene etter tre år.

FORBUDSOMRÅDER: Kartet viser områdene hvor det er forbudt å fiske etter torsk.
FORBUDSOMRÅDER: Kartet viser områdene hvor det er forbudt å fiske etter torsk.

Les også: – Vern om edelkrepsen