NY UNGDOMSSKOLE

GLEDER SEG TIL OPPSTART: – Vi kommer garantert til å starte her med en fantastisk motivert gjeng i august, sier Håvard R. F. Johansen i WANG Ung Follo.

WANG Ung Follo starter ny ungdomsskole på Sofiemyr i august

I august vil WANG Ung Follo starte en privat ungdomsskole med idrettsprofil i midlertidige lokaler på Sofiemyr.

Publisert Sist oppdatert

– Ideen om å starte en WANG Ung på Sofiemyr kom først i 2012 og siden 2016 har vi jobbet helt konkret med å finne egnede lokaler. Leting av passende undervisningslokaler har tatt lang tid, men nå er alt i boks og kan love en oppstart av den nye ungdomsskolen fra august 2022, sier fungerende daglig leder i WANG Ung Follo og toppidrettssjef i WANG, Håvard R. F. Johansen (53).

Mandag 20. desember kom de ett skritt nærmere målet da de signerte en leieavtale med Solon Eiendom ASA om leie av midlertidige skolelokaler i det tidligere Jernia-bygget i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr fra høsten 2022.

– Leieavtalen er i utgangspunktet noen få år frem i tid, men er løpende frem til nye, permanente lokaler står klare, sier Johansen.

NIENDE WANG UNG-SKOLE: WANG Ung har ni ungdomsskoler i Norge per i dag. I august åpner de en splitter ny skole på Sofiemyr, foreløpig i midlertidige lokaler i Fløysbonnveien 2-4.

Overtar lokaler i mars

– WANG Ung Follo får gode undervisningslokaler i tredje etasje. Vi overtar lokalene til kommunens voksenopplæring, som leier inn disse frem til mars. Flere kull med elever kommer til å gå her, sier Johansen.

Han har også en gående dialog med Solon Eiendom ASA om leie av permanente lokaler, mest sannsynlig i samme område langs Kongeveien, omtrent hvor Atlet Fysio holder til (Kongeveien 47).

– Dette alternativet krever omregulering til undervisningsformål, så det er ikke helt avklart hvor vi til slutt ender, men vi jobber mot at vi flytter til permanente lokaler om fire til seks år, sier Johansen.

SKAL OVERTAS I MARS: WANG Ung overtar lokalene i byggets tredje etasje. Det skjer i mars, etter at kommunens kvalifiseringssenter, som leier lokalene til voksenopplæring i dag, flytter inn i de nyoppussede lokalene i Gamle Oppegård Rådhus på Kolbotn (det pusses nå opp for 69 millioner kroner). Opphøret av leieforholdet i Jernia-bygget vil gi kommunen en innsparing på litt over en million kroner per år.
SKAL PUSSES OPP: Lokalene i tredje etasje skal pusses opp våren 2022.

Stedsutvikling

Det tidligere Jernia-bygget har cirka 17.000 kvadratmeter i areal totalt sett. WANG Ung Follo skal leie 2.300 kvadratmeter i bruttoareal. Av dette utgjør eksklusivt bruttoareal cirka 1.700 kvadratmeter.

I tillegg til kommunens voksenopplæring har Solon Eiendom ASA tre ytterligere leietakere i Jernia-bygget per i dag. Disse er Ntex AS, Saint Gobain og Webpack. Alle de ovennevnte leietakere med unntak av kommunen vil fortsatt være i bygget når WANG Ung Follo åpner dører i august 2022.

– Det er viktig for oss at Wang Ung etablerer seg her på Fløysbonn. For oss er tomten på Fløysbonn ikke bare boligutvikling, men stedsutvikling, derfor er mangfold en viktig premiss. Med nærhet til Kolbotn idrettslag og marka vil WANG-skole passe perfekt inn, sier Geir André Bøyum (39), som er leder for næring i Solon Eiendom ASA.

Den permanente skolen kan antagelig ikke bygges før områdeplanen er vedtatt, ifølge ham.

– Vi er foreløpig litt usikre på fremdriften, ifølge vedtatt LDIP (den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen som legges frem før kommunens budsjettforslag) er det snakk om 2030. Vi jobber mot en tidligere oppstart, sier Bøyum, og legger til at sosial infrastruktur vil ligge til rette for dette mye tidligere.

FÅR PERMANENTE LOKALER OM NOEN FÅ ÅR: WANG Ung Follo jobber mot at de flytter til nye, permanente lokaler om fire til seks år. De permanente skolelokalene skal mest sannsynlig etableres i dette området langs Kongeveien.

Idrett som profil

WANG UNG er en friskole for ungdomstrinnet med en gjennomgående idrettsprofil som skiller seg vesentlig fra offentlige skole når det gjelder idrett. Ellers følger de de samme lærerplanene og kravene som i de kommunale ungdomsskolene.

– WANG Ung Follo er en idrettsungdomsskole for ambisiøse og motiverte idrettsungdom som vil forfølge drømmen om å bli en idrettsutøver. Vi legger opp til et løp med undervisning og trening som vi mener er riktig for de ulike aldersgruppene, men vi lover en utrolig bra akademisk skole med sterke resultater, sier Johansen.

53-åringen er en tidligere landslagstrener og har drevet med spydkasting i mange år. Han har deltatt i EM og har gull fra NM (1994). Johansen har også tre barn og er en ivrig trener i håndball for Langhus Gutter 2005.

Siden 1998 har han bodd med familien på Langhus og synes det er kjempegøy å være med på å starte en splitter ny WANG-skole i nærmiljøet. Siden WANG etablerte sin første skole utenfor Oslo i 2002 har Håvard vært med på å etablere seks toppidrettsgymnas og åtte idrettsungdomsskoler.

62 elever på 8. trinn

Det vil koste rundt 24.000 kroner per år å gå på WANG Ung Follo. Utgiftene ved en ukes treningsleir, som elevene på 10. trinn skal være med på, er inkludert i beløpet.

– Tradisjonelt har vi lagt disse samlingene til flotte steder i Norge og Sverige, men også Spania har vært en destinasjon. Som følge av pandemien måtte vi gjennomføre de siste turene i Norge, sier Johansen.

WANG Ung Follo starter i august 2022 med kun to klasser på 8. trinn, med plass til 62 elever totalt. Skoleåret 2024-2025 vil de ha full drift med inntil 190 elever på 8.-10. trinn.

Nesten alle WANG UNG-skoler har to klasser per trinn. Unntaket er ungdomsskolen i Oslo (fire klasser per trinn) og en annen skole (hvor?) med kun én klasse per trinn.

– Hos oss får du mulighet til å trene i et miljø som tar dine ambisjoner på alvor, og som samtidig legger til rette for at du skal nå dine akademiske mål, sier daglig leder.

TRENIGSGLEDE I FOKUS: Bildet er tatt under en treningsøkt på WANG Ung Sandefjord.

Flere treningsanlegg

– Hvorfor har dere valgt lokasjonen på Sofiemyr?

– Skolen er lokalisert midt i smørøyet med idrettsanlegg, skog og mark, og det er mange mennesker som bor i området. I tillegg har Solon Eiendom planer om å utvikle den store tomten de eier på Fløysbonn med 500 til 1.200 nye boliger, sier Johansen.

Han sier elevene kommer til å trene på ulike idrettsanlegg i kommunen (i Sofiemyrhallen, Langhushallen og i den nye flerbrukshallen på Kolbotn skole). Ifølge Johansen har de en positiv dialog med kommunen om bruk av disse.

– Det meste av treningen vil foregå i gå-distanse fra skolen. Ellers vil elevene kjøres med buss fra de ulike anleggene og frem til skolen. Vi er nå i dialog med ulike transportselskap om dette, sier Johansen.

FLERE ULIKE IDRETTER: Flere ulike idretter skal være representert på WANG Ung Follo.

Åtte timer med trening

WANG Ung tilbyr vesentlig mer idrett og trening enn det som er vanlig praksis i offentlige skoler. Samlet sett vil Wang Ung tilby et høyere årstimetall for 8.–10. trinn (2.907 timer) enn det som er normal praksis for den offentlige ungdomsskolen (2.622 timer), ifølge den godkjente søknaden.

– Hos oss får elevene fire treningsøkter per uke. På WANG Ung vil elevene bruke kroppsøving og valgfaget fysisk aktivitet og helse til trening i tillegg til vårt eget godkjente profilfag. Til sammen er det snakk om åtte timer med trening per uke, sier fungerende daglig leder ved skolen.

TYPISK TIMEPLAN: Trening er en integrert del av hverdagen på WANG Ung. Her kan du se et eksempel på en timeplan for 8. trinn på WANG Ung Romerike.

Bygger grunnlag

Siden 2015 har WANG Ung hatt "Utvikling av unge idrettsutøvere" som eget profilfag på skolen, med fire timer per uke. Faget er utviklet med bakgrunn i Olympiatoppens filosofi for utvikling av unge utøvere og handler om hvordan man skal trene på ulike alderstrinn med rett progresjon frem mot en idrettskarriere. Det består av syv trinn, hvor ungdomstrinnet handler om å lære å trene, som er det aller viktigste, ifølge Johansen.

Han sier at på WANG Ung er de opptatt av å bygge et fundament for å tåle en gradvis økt treningsbelastning samt å gi elevene forståelse og kunnskap for å ha en sunn og langsiktig tilnærming til trening og toppidrett.

– Noen av våre viktigste fokusområder som alle elevene skal gjennom hele skoleløpet på WANG Ung er allsidig basistrening (styrke, turn/koordinasjon og bevegelighet), utholdenhet, skadeforebyggende trening, treningsplanlegging og intensitetsstyring, kosthold og ernæring samt progresjon.

Utviklingsløp på seks år

Johansen sier at elevene på WANG Ung lærer å tilnærme seg trening og utvikling fra et unikt individuelt utgangspunkt. Siden WANG har både ungdomsskoler og videregående skoler, samarbeider de om å lage et utviklingsløp for hver idrett i WANG hvor det er en gradvis progresjon i trening både i intensitet og innhold gjennom totalt seks år.

– Per i dag har WANG 370 fastansatte trenere og 2.600 elever fordelt på sine skoler. Vi kommer til å få tett samarbeid med WANG Ung Oslo og WANG Toppidrett Oslo (videregående skole i WANG) om å lage et forutsigbart og trygt utviklingsløp fra 8. klasse til VG3-nivået (13 til 19 år), hvor den individuelle utøveren står i fokus, sier Johansen.

Treningsglede

– Først og fremst skal vi inspirere og motivere elevene. Trening skal være gøy! Vi skal bygge opp under drømmene til elevene som kommer inn i 8. klasse og inspirere og motivere dem på veien. Dette gjør vi ved å ha morsomme og allsidige økter, fokus på treningsmiljø og samarbeid, og ved å ta vekk prestasjonspresset som mange møter i hverdagen, sier Johansen.

Han sier de er godt i gang med planleggingen av skolen og skolestarten i august.

– Vi har hatt flere møter med idrettslagene i regionen og potensielle trenere, sier 53-åringen.

Ifølge ham har de mottatt rundt 50 søknader på stillingen som rektor/ daglig leder ved den nye skolen.

– Vi har nå gjennomført første runde med intervjuer knyttet til denne stillingen og fortsetter andregangsintervjuer over nyttår. Avklaringen kommer i midten av januar, mens arbeidet med å sikre resten av staben vil fortsette utover vinteren. Vi ser alltid etter de beste lærerne og trenerne, og kommer til å satse på entusiastiske folk som vil være med på å bygge opp en flott skole sammen med oss, sier Johansen.

Både lærerstillingene (fire til fem stillinger) og trenerstillingene (fire til seks stillinger) skal lyses ut i januar, ifølge ham.

Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen på alle WANG-skoler er 1. mars. Den digitale søknadsportalen, som ligger på hjemmesiden til WANG Ung Follo, vil åpne mandag 10. januar.

– Alle søkere vil bli innkalt til en generell opptaksprøve med syv fysiske tester/øvelser, som skal gjennomføres i løpet av to dager i mars-april. Elevene får poeng (én til ti) i hver øvelse. Balanse mellom kjønnene og sen utvikling blir ivaretatt ved opptaksprøven. Det er profesjonelle trenere som skal foreta en skjønnsvurdering, og det blir minimum 40 prosent av hvert kjønn ved opptaket, presiserer Johansen.

Han sier at det skal legges ut jevnlige oppdateringer på Facebook-siden til den nye skolen. Her vil det også komme informasjon om informasjonsmøter (skal arrangeres i januar), prøvetreninger, søknadsfrister og idretter som skal være representert på skolen.

Kvoter

– Hvilke idretter kommer til å bli representert hos dere?

– Dette vil bli avklart før søknadsfristen 1. mars. Vi har dialog med flere idrettslag i kommunen, og har allerede avtaler med blant annet Follo Håndball (herrer og kvinner) og Kolbotn Fotball Kvinner, så håndball og fotball blir sentrale idretter, men vi er også veldig nysgjerrige på alpint og vil starte en utholdenhetsgruppe på tvers av ulike idretter som langrenn, triatlon, sykling og skiskyting.

Han sier at hver idrett får kvote ved opptak, og det blir også kvoter innenfor enkelte idrett. Keepere for eksempel får egen kvote.

– Vi får også en basis treningsgruppe for søkere fra alle idretter, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS