Follo Ren IKS

OPPLEVER SOM DYRT: Ragnar Dahl har en liten personbil og må derfor kjøre mange turer til miljøstasjonen på Sofiemyr for å levere hageavfallet sitt. Når kvoten på ti leveringer per år er brukt opp, må han betale 300 kroner per levering.
OPPLEVER SOM DYRT: Ragnar Dahl har en liten personbil og må derfor kjøre mange turer til miljøstasjonen på Sofiemyr for å levere hageavfallet sitt. Når kvoten på ti leveringer per år er brukt opp, må han betale 300 kroner per levering.

– Dette er ikke noe vi tjener penger på

Ragnar Dahl fra Oppegård har en liten personbil og må derfor kjøre mange turer til miljøstasjonen på Sofiemyr for å levere små mengder hageavfall. Når kvoten på ti leveringer per år er oppbrukt, må han betale 300 kroner per levering.

Publisert

– Det har blitt mye hageavfall hos oss, men siden vi har en liten personbil må vi kjøre til miljøstasjonen flere ganger. Dette har resultert i at vi snart har brukt opp den årlige kvoten på ti leveringer av hageavfall på miljøstasjonen på Sofiemyr. Vi har søkt Follo Ren IKS om utvidet kvote, men vår søknad ble avslått, sier Ragnar Dahl fra Oppegård.

      Follo Ren IKS:

  • Er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.
  • Ble opprettet i 1995 og reorganisert som IKS i 2004.
  • Har tre gjenvinningsstasjoner (Sofiemyr, Bølstad og Teigen).
  • Drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at selskapets tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Regelen er at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. Dette betyr at selvkost setter en øvre ramme for hva kommunene kan kreve inn i avgifter.
  • Samler de inn og behandler ca. 57.000 tonn avfall hvert år.
  • Den årlige omsetningen er på 106 millioner kroner.
  • Har til sammen 31 fast ansatte. Administrasjonen består av 13 medarbeidere og holder til i Kveldroveien 4 på Vinterbro.
  • Les mer på folloren.no

Siden søknaden hans om utvidet kvote for 2020 ble avvist, må pensjonisten fra Oppegård betale for ytterligere leveringer av hageavfall.

Hver eneste gang Ragnar Dahl skal levere en sekk hageavfall må han nå betale 300 kroner til Follo Ren IKS. Ragnar Dahl opplever dette som dyrt.

Godkjenner ikke utvidelse av kvoten

– Det stemmer at prisen for levering etter at kvoten er brukt opp er 300 kroner for inntil tre kubikkmeter hageavfall. Dette er ikke noe vi tjener penger på, men er faktiske kostander med å håndtere hageavfallet, sier kommunikasjonssjef i Follo Ren IKS, Pia Kathrine Løseth.

Nytt kvotesystem hos Follo Ren:

  • Kvotene er 12 klipp per år for grovavfall. I tillegg får du separat kvote for hageavfall (inntil tre kubikkmeter) – 10 klipp per år.
  • Dersom kvoten blir oppbrukt, må man betale full pris ved levering av både grovavfall og hageavfall.

Hun sier årsaken til avslag på søknad om utvidet kvote, er at det ikke foreligger noe ekstraordinært som gjør at den konkrete innbyggeren trenger ekstra kvote i år.

– Vi godkjenner ikke ekstra utvidelse av kvote hvert år. Da hadde man eventuelt bare utsatt problemet til neste år. Dersom man kunne få utvidet kvote hvert år etter et ønske, hadde det vært unødvendig med kvoter i utgangspunktet, sier Løseth.

– Forhindrer næringsdrivende til å utnytte systemet

– Vi har innført kvotene for å stoppe næringsdrivende fra å kunne levere som privatpersoner.

Kommunikasjonsrådgiveren i Follo Ren IKS forklarer at de har innført kvotene for å stoppe næringsdrivende fra å kunne levere som privatpersoner.

– De aller fleste næringsdrivende drifter lovlig og betaler som næringskunde når de besøker våre gjenvinningsstasjoner, men dessverre er det noen som forsøker seg, og kvotesystemet forhindrer dette, sier Løseth.

Hun sier videre at renovasjonsforskriften til Follo Ren er laget ut fra prinsippene i Forurensningsloven, der forurenser skal betale.

– Det betyr at de som leverer mye avfall må betale en større andel av kostnadene enn de som ikke leverer noe avfall, sier Løseth.

Hun forklarer videre at dersom alle skulle ha hatt gratis og ubegrenset antall leveringer med hageavfall, hadde renovasjonsavgiften gått opp for alle innbyggere.

– Er det riktig at de uten hage eller med små hager skal betale mer i renovasjonsavgift for at de med store hager skal levere masse hageavfall gratis? spør Løseth.

– Er det riktig at de uten hage eller med små hager skal betale mer i renovasjonsavgift for at de med store hager skal levere masse hageavfall gratis?

Pia Kathrine Løseth, kommunikasjonssjef i Follo Ren IKS

82 prosent husstander har ikke brukt en eneste kvote

I Follo Rens område er det cirka 45.000 husstander, som alle betaler renovasjonsavgift.

Ifølge Løseth er det i dag omtrent 25.000 husstander som har hageavfallskvoter (red. anm.: borettslagene har de tatt utenom dette, da disse foreløpig ikke er fordelt på antall boenheter), og av disse er det 20.556 husstander (82 prosent), som ikke har brukt en eneste kvote.

– Det er 277 husstander som har brukt fem eller flere av kvotene (1,1 prosent) og 25 husstander (0,1 prosent) som har brukt opp alle og ikke står med noe gjenstående, sier hun.  

Skal vurdere størrelsen på kvotene

– Vi har vært tydelige på antallet kvoter fra start og da må man faktisk utnytte de kvotene man har, understreker Løseth.

Videre påpeker hun at størrelsen på kvotene skal vurderes på slutten av året.

– Det vil vi gjøre, og eventuelt endre på noe dersom vi ser at kvotene har vært for små i forhold til det husstandene faktisk har behov for å levere, sier kommunikasjonssjefen i Follo Ren IKS.

Hun sier at foreløpig har de hatt veldig få klager på kvotesystemet, og har motatt veldig få søknader om utvidet kvote.

– Tragisk

Cathrine Tandberg sier løsningen med det nylig innførte kvotesystemet hos Follo Ren er tragisk.

– Resultatet er dessverre at folk kaster ting langs veien, og ellers der de finner det for godt. Gamle Mossevei er et godt eksempel på dette. Det må jo koste mye, mye mer å rydde opp i det, sier Tandberg.

Hun påpeker at det kastes mye søppel rundt omkring i Østmarka og i nærområdene, blant annet på den tidligere campingplassen ved Hvervenbukta.

– Det irriterer meg grenseløst å se all søpla folk kvitter seg med på de merkeligste stedene. Det blir jo ikke bedre av at det koster penger å kvitte seg med det på en skikkelig måte, sier Tandberg.

– Et lovbrudd

Pia Kathrine Løseth i Follo Ren IKS sier at de ikke tror på at større kvoter hadde løst problemet med forsøpling.

– Det avfallet hadde blitt lagt der uansett – det ser vi fra tidligere år. Vårt inntrykk er at folk flest oppfører seg ordentlig og ikke forsøpler naturen, men at det dessverre finnes unntak, sier Løseth. 

Hun sier det er synd at folk legger avfall i naturen, og påpeker at dette er et lovbrudd.

– Dette har dessverre vært et problem i mange år, og vi kan ikke se noen spesiell økning i antall tilfeller i år hvor vi har adgangskontroll, i forhold til tidligere år, sier kommunikasjonssjefen i Follo Ren IKS.

Gratis å levere hageavfall i Oslo

– Det at det koster penger å bli kvitt avfallet er riktig, sier Løseth.

Hun sier Follo Ren jobber etter selvkost-prinsippet, som betyr at innbyggerne må betale det renovasjonstjenesten koster.

– Follo Ren tjener ingen penger, og renovasjonsgebyret dekker tømming av beholdere hjemme hos husstandene, samt drift av gjenvinningsstasjonene og miljøpunktene, sier Løseth.

Videre påpeker hun at for å følge forurenser-betaler-prinsippet i Forurensningsloven, så betaler man i tillegg en egenandel når man leverer avfall.

– Dette gjør at renovasjonsavgiften holdes lavere, og at de som bruker gjenvinningsstasjonen mye betaler litt mer enn de som sjelden eller aldri er der, sier Løseth.

Hun påpeker at i Oslo er renovasjonsavgiften høyere enn i Nordre Follo (Oslo-innbyggere betaler over dobbelt så mye som oss i renovasjonsgebyr, ifølge Løseth), men det er gratis å levere avfall på gjenvinningsstasjonene.

– Dessverre er det minst like mye forsøpling i naturen i Oslo som vi har her i Nordre Follo, sier Løseth.  

Slik er praksis i andre kommuner

ROAF (Aurskog/Høland, Gerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Enebakk kommuner) er det gratis levering av de samme avfallstypene som er gratis hos Follo Ren, men ROAF kommer også til å innføre adgangskontroll i løpet av kort tid, ifølge Løseth.

Movar (Moss, Vestby, Råde og Våler kommuner) er det gratis levering av hageavfall.

IØR (Indre Østfold, Skiptvedt og Marker kommuner) koster det 500 kroner å levere hageavfall (pris per tonn, fra første levering).

Les også: Dette er planen for miljøstasjonen