FONTENEHUSET SKI: Lavterskeltilbudet ligger diskret til i Ski sentrum. Huset tilbyr medlemmer et sted å være, og hjelp til å komme ut i arbeid. Nå vil kommunen kutte i tilbudet.
FONTENEHUSET SKI: Lavterskeltilbudet ligger diskret til i Ski sentrum. Huset tilbyr medlemmer et sted å være, og hjelp til å komme ut i arbeid. Nå vil kommunen kutte i tilbudet.

Vil kutte i støtten

Fontenehuset Ski er et lavterskeltilbud i Nordre Follo, som hjelper flere av kommunens innbyggere ut av ensomhet, og mange inn i arbeidslivet. Nå foreslår kommunen å kutte i støtten.

Publisert Sist oppdatert

Grethe Jarål er daglig leder på Fontenehuset Ski, som startet opp i 2020. Nå kjemper hun og resten av huset for å beholde en stilling på huset som jobber med å støtte medlemmene ut i arbeid. Kommunedirektøren har foreslått kutt på 500.000 kroner.

Mange med psykiske lidelser

Tall fra NAV forteller at det i første kvartal 2022 var 1060 sykefraværstilfeller med psykiske lidelser i Nordre Follo. For ordens skyld: Dette er ikke det samme som antall personer. Tallene viser dog at det er mange som sliter med psykiske lidelser i kommunen, og Jarål frykter tallene er langt høyere.

Ifølge kommunens egne nettsider er Fontenehuset et av landets største lavterskeltilbud innen psykiatri, og fungerer som rehabilitering og arbeid samtidig. Der står det at Fontenehuset avlaster og utfyller kommunale tjenester, og fontenehus-modellen gir kommunen et faglig forsvarlig og arbeidsrettet rehabiliteringstilbud innen psykisk helse.

Når kommunedirektøren nå foreslår å kutte 500.000 i midler til Fontenehuset, utgjør kuttet i realiteten en million, ettersom Helsedirektoratet bidrar med samme sum som kommunen gir. For Fontenehuset betyr dette i verste fall en ansatt mindre på huset.

Vedtatt i 2019

– Vedtaket om støtte til Fontenehuset ble gjort av kommunestyret i 2019, da vi fortsatt var to kommuner. Det var da satt av 1.5 millioner i 2020, deretter 3 millioner i helårsdrift etter det, forklarer Jarål og utdyper:

– Ordningen fungerer på den måten at Helsedirektoratet går inn med mest penger i starten, så skal kommunen ta over mer og mer av driftsbudsjettet. I løpet av fire år skal pengefordelingen mellom Helsedirektoratet være snudd på hodet. Nå forslår kommunen at vi skal få 2,5 neste år, istedenfor de forventede 3 millionene som avtalen tilsier. Når kuttet i tillegg kommer så nærme neste år, gjør det det vanskelig å agere for oss. Vi har søknadsfrist 1. desember til å søke midler fra Helsedirektoratet, sier hun.

Pengene som Fontenehuset får, går til drift av huset og lønn til ansatte. Det er per i dag seks ansatte på fontenehuset Ski, et antall som ifølge Jarål burde være høyere, ikke lavere slik det står i fare for å ende opp nå.

Fakta om Fontenehuset:

  • Fontenehuset er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer. Huset er åpent for sine medlemmer. Tilbudet er gratis, og som medlem er du med på å drifte huset sammen med de ansatte i den grad du selv ønsker å delta.
  • Ønsker du å komme i kontakt med Fontenehuset Ski kan du gå inn på fontenehuset-nordrefollo.org, eller ringe: 62 00 33 66. Fontenehuset Nordre Follo er også på Facebook.
  • Fontenehuset ligger i Idrettsveien 20 i Ski sentrum og har åpningstider mandag – fredag 08.30 – 16.00.

Spleiselag

– Nordre Follo kommune vil at andre kommuner skal bidra på et spleiselag ettersom vi har medlemmer på fontenehuset i Ski som også kommer fra Frogn, Vestby, og Ås. Men da må jo det på plass først, før man begynner å snakke om å kutte, det er det som er poenget, sier hun til Oppegård Avis.

Jarål forteller at de har nærmere 200 medlemmer totalt, og over 100 av disse er fra Nordre Follo.

– Hva innebærer kuttet for Fontenehuset Ski?

– Det som koster mest er ansatte. Om kuttet går igjennom må vi kanskje si opp en ansatt. Vi har kun holdt på i to år, siste inn må dessverre først ut. Det ville være veldig synd. Personen sist inn utgjør en av de viktigste rollene våre. Personen er studieansvarlig og jobber mye med å støtte medlemmene ut i arbeid. Flere medlemmer har kommet seg ut i arbeid, og i studier etter at denne personen begynte. Det koster samfunnet mye penger å ikke ha på plass denne hjelpen, argumenter Jarål.

– En stilling mindre gjør at færre medlemmer får hjelp. Vi ser at behovet øker, og bruken av huset også, legger hun til.

Jarål forteller at de har tatt kontakt med de andre kommunene som benytter seg av tjenesten slik kommunedirektøren foreslår. Men hun er redd det ikke leder noen vei på så kort tid som de har fått, sier hun.

Feirer jul på Fontenehuset

I tillegg til å være et sted hvor man kan komme bare for å være, eller for å få arbeidsrettet hjelp eller arbeidstrening, har Fontenehuset også et fritidsprogram. De holder også åpent helligdager som julaften og påskeaften.

Nå nærmer julen seg, og mange av Fontenehusets medlemmer hadde ikke hatt noen å feire med om de ikke kunne kommet hit.

– 13 medlemmer feiret jul her det første året. I fjor var det 15 mennesker som ikke ville hatt noen å feire hjul med. Mange har et begrenset nettverk før de kommer hit. Fontenehuset er viktig for den sosiale delen, det handler ikke bare om arbeid, sier Jarål.

DAGLIG LEDER: Grethe Jarål kjemper for å beholde de 500.000 kronene som er foreslått kuttet.
DAGLIG LEDER: Grethe Jarål kjemper for å beholde de 500.000 kronene som er foreslått kuttet.

Samfunnsøkonomisk

Ifølge Jarål bidrar Fontenehuset til store besparelser for kommunen. Hun mener det er et poeng å regne ut kostnaden per medlem som får hjelp, opp i mot døgnprisen på akuttinnleggelser på DPS og lignende.

– Mange melder tilbake at de benytter offentlige helsetjenester i mindre grad etter at de har begynt å komme hit. Her kan vi snakke om samfunnsøkonomi, vi avlaster andre tjenester i kommunen. Er det en ting du ikke bør kutte i, så er det forebyggende tiltak.

Har blitt bedre på grunn av Fontenehuset

En som kan bekrefte at han har fått nødvendig hjelp fra Fontenehuset er Kristoffer. Han kommer opprinnelig fra Oppegård, men har nylig har flyttet til Askim. Han ønsker ikke stå frem med fullt navn, men vil dele sin historie for å understreke viktigheten av huset.

Kristoffer forteller at han til vanlig lever i total ensomhet, med ekstrem sosial angst. Uten Fontenehuset hadde han ikke hatt noe annet sted å være.

– Uten dette stedet hadde jeg garantert blitt innlagt et sted. Her har jeg blitt mye bedre. Det er det sosiale jeg har fått her, og evnen til å utvikle meg.

Han forteller at det tok lang tid før han turte å sitte sammen med de andre, men at det gikk seg til i løpet av et halvt år. Nå er det det han gleder seg mest til i løpet av dagen.

På spørsmål om hva det er med Fontenehuset som gjør at han klarer å utfordre angsten, svarer han dette:

– Det er miljøet her. Du føler deg trygg. Jeg kan ha små situasjoner hvor den sosiale angsten tar overhånd, men det er veldig rom for det her. Ingen ser noe negativt på deg for det. Det er et miljø jeg aldri i livet trodde skulle finnes. Hadde jeg ikke hatt dette stedet hadde jeg bare sittet hjemme og kjørt hodet.

På fontenehuset holder han seg opptatt, han har blant annet engasjert seg på kjøkkenet. Alle medlemmene er med på å drifte huset, og man deltar i den grad man selv ønsker.

– Endelig tør jeg å snakke. Det gir meg et lite håp. Jeg har ikke hatt håp i det hele tatt, men fontenehuset viser i alle fall at ting er mulig.

– Har fontenehuset gitt deg et tilbud som kommunen ikke har klart å gi deg?

– Definitivt. Jeg vet i hvert fall ikke om det tilbudet, sier han kontant.

VAR PÅ BESØK: Kommunedirektør Øyvind Henriksen var forrige uke på besøk på Fontenehuset.
VAR PÅ BESØK: Kommunedirektør Øyvind Henriksen var forrige uke på besøk på Fontenehuset.

Kommunedirektøren svarer:

Det startet med en telefon til kommunedirektør Øyvind Henriksen, hvor han forklarte det som naturlig med medfinansiering fra de andre kommunene som også bruker tjenesten.

Etter at Henriksen var innom Fontenehuset forrige uke, tok Oppegård Avis en ny prat med kommunedirektøren for å høre om han hadde endret mening.

– Jeg synes det har vært fantastisk å komme hit. Du kjenner det ligger gode ting i veggene her. Også måten de organiserer seg på, her er alle ett lag. Du kan komme og være deg selv. Du kan sette deg på arbeidslista med at du ikke vil gjøre noe annet enn å bare være her, du kan være i arbeid, alt er like akseptert. Du blir sett, du er i et fellesskap, du er til nytte og du er behøvd, det trenger vi virkelig alle sammen. Så jeg synes det er mye å lære her for oss andre som ikke går her. Jeg tenker jeg må innom og ta noen lunsjer her innimellom, det var utrolig inspirerende. Det er masse engasjement, og å høre fortellingen til noen av de som går her, og hva huset har betydd for dem, er jo utrolig sterkt.

– Hva tenker du nå etter å ha vært her om det foreslåtte kuttet på 500.000?

– Det er noe helt annet, det handler om hvordan dette skal finansieres. Jeg har et ansvar for å legge frem et ansvarlig budsjett for politikerne, og når vi skal ned så mye som vi skal, må vi se på de tingene vi kan se på. En av de tingene vi kan se på er at de som går her, og ikke bor i kommunen, at kanskje den kommunen skal betale for dem. Det handler om hvem som skal betale for hva, det handler ikke om nytten og viktigheten av dette huset i det hele tatt.

– Så det at du har vært her i dag forandrer ikke noe på kutt-forslaget?

– Nei, det forandrer ikke på noe. Jeg vet hva dette er, jeg vet hvor viktig det er. Det å ha sånne lavterskeltilbud og sånne muligheter for folk som er på vei til noe annet, eller skal ut i noen annet, eller kanskje bare skal være her. Det å fylle hverdagen med mening er viktig for oss alle sammen. Jeg tenker på det selv, som skal av med pensjon om tre år. Det er viktig for oss alle å høre hjemme et sted. Alternativet er fort at du blir sittende hjemme, nettverket forvitrer fordi du ikke orker å være ute. Det leder til ensomhet, utenforskap. Det er så mange sideeffekter av å ikke ha et slikt sted å komme til, avslutter han.

Å ikke ha et sted å komme til er også det som har gått igjen når Oppegård Avis har pratet med noen av medlemmene på huset som ikke ønsker å stå frem i avisen. Uten unntak tar alle opp alternativet til å være på Fontenehuset, og det er et liv i ensomhet på sofaen hjemme.

Powered by Labrador CMS