Møteoffentlighet i Oppegård

JURIST OG RÅDGIVER: Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU). Foto: Trude Hansen/NP
JURIST OG RÅDGIVER: Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU). Foto: Trude Hansen/NP

– Kommunen har brutt loven

Kommunen har brutt kommunelovens krav om møteoffentlighet.

Publisert

– Så lenge hele formannskapet var med på dette møtet, mener jeg kommunen har brutt loven, sier Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU).

Hun understreker at når formannskapet møtes og får orientering i saker som de skal behandle, er dette et møte i kommunelovens forstand, og da er hovedregelen at disse møtene skal være åpne.

– Å invitere pressen til en egen brif, eller oppsummering, er ikke i tråd med kommunelovens regler om møteoffentlighet.

Kristine Foss, rådgiver i Norsk presseforbund (NP) og jurist i Pressens offentlighetsutvalg (POU)

På oavis.no kunne du lese i går om formannskapets forberedende handlingsprogram-konferanse, som ble avholdt i kommunestyresalen den 22. oktober i fjor, hvor ordføreren innkalte hele formannskapet og rådmannens ledergruppe, økonomikontakter, utvalgsledere i Utvalget for miljø og plan (UMP) og Levekårsutvalget (LEV), kommunestyrets gruppeledere, kirkeverge Mette Sjøli Grimstad og to tillitsvalgte til budsjettdiskusjon utenom møteplanen.

Det uannonserte formannskapsmøtet varte fra klokken 09:30 til 17:00, og ble avsluttet med middag klokken 17:00. To timer senere ble det holdt et ordinært kommunestyremøte. Det var Kommunal Rapport som avslørte saken.

Les også: Hadde hemmelig budsjettmøte

– Møte i folkevalgt organ

Det finnes verken protokoll eller referat fra det aktuelle møtet, så Oppegård Avis vet ikke om alle formannskapsmedlemmer var til stede på det.

– Om ikke alle formannskapsmedlemmer rent faktisk var til stede på dette møtet, har da mindre betydning. For meg ser dette ut som møter i folkevalgt organ. Hele formannskapet og administrasjonen er invitert, og de får orientering om områder formannskapet skal behandle politisk (bortsett fra posten som gjelder praktiske ting som gjennomgang av regneark, som varte i et kvarter, ifølge dokumentet), sier Foss.

– Ikke i tråd med kommuneloven

Foss sier poenget med møteoffentlighetsprinsippet er jo at man skal få innblikk i diskusjoner og redegjørelser på et tidlig tidspunkt i saker, slik at man kan ha muligheten til å a en offentlig debatt og gi innspill før saken er avgjort.

– Å invitere pressen til en egen brif, eller oppsummering, er ikke i tråd med kommunelovens regler om møteoffentlighet, sier Foss.

Hun viser til kommunelovens §31 nr. 1 som fastslår at møter skal være åpne.

– Skal de lukke møtet, må det hjemles i noen av de bestemmelsene i resten av paragrafen (§31. nr. 2-5). Når dette ikke er gjort, har de brutt kommunelovens krav om møteoffentlighet, som står i § 31 nr 1, sier Foss.

Les også: Scorer dårlig på åpenhet

Powered by Labrador CMS