Slik er koronatiltakene fremover

Med fortsatt høyt smittetrykk vedtok formannskapet å videreføre den lokale koronaforskriften.

Publisert

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold holdt et innlegg som tydelig berørte lokalpolitikerne i formannskapet torsdag kveld. Da noen politikere luftet ideen om at kinoene kanskje kunne åpne, la kommuneoverlegen vekt på at det er den samlede innsatsen som gjelder i kampen mot viruset.

Etter å ha debattert både kinoene, skjenkeregler, fritidsaktiviteter – og om det var greit med replikker i et formannskapsmøte – landet politikerne på å videreføre den lokale koronaforskriften.

Dette gjelder i Nordre Follo frem til 5. februar:

Sosiale sammenkomster

Private sammenkomster må ikke overstige ti personer og det må være mulig å holde minst en meter avstand. Unntak for personer i samme husstand og barn i samme kohort i barnehage og barneskole.

Arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Unntak for begravelser, bisettelser og minnestunder. Det er også unntak for vielser, dåp og tilsvarende ritualer samt enkelte andre arrangementer uten publikum til stede. Smittevernreglene må overholdes.

Arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig. Arrangøren må sørge for at alle kan holde minst en meters avstand til andre, også steder med fastmonterte seter.

Kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter

Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur- underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs er stengt med noen unntak. Dette gjelder blant annet treningssentre, svømmehaller, steder med organiserte fritidsaktiviteter, tros og livssynshus, fritidsklubber, bibliotek og bingohaller. Stedene som er unntatt, må sørge for en rekke smitteverntiltak som du finner i forskriften.

Idrett

Følgende gjelder for idrettsaktiviteter:

  • Barn i barnehage- og barneskolealder kan drive trening innendørs. Det er ikke avstandskrav for denne gruppen.
  • Barn og ungdom på ungdomsskole og videregående skole kan drive trening innendørs, men må holde to meter avstand til hverandre.
  • Trening for personer over 20 år forventes å foregå utendørs inntil videre (etter gjeldende nasjonale retningslinjer.) Det er viktig å holde god avstand.

Alkoholservering

Serverings- og skjenkesteder kan skjenke alkohol i alkoholgruppe 1 og 2 til kl. 22.00. Utestedene må ha bordservering og spiseplikt, og oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Munnbind

Kommunen har påbud om munnbind i taxi. Det samme gjelder på kollektivtransport og på offentlige steder når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre. Eksempler er butikker, kjøpesentre, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-sports- og fritidsaktiviteter. Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Barne- og ungdomsskoler

Barneskolene fortsetter på gult nivå, mens ungdomsskolene fortsetter på rødt nivå inntil videre.

Nasjonale anbefalinger

Formannskapet støtter også regjeringens anbefalinger for hele landet, blant annet å begrense sosial kontakt, unngå unødvendige reiser og benytte hjemmekontor. Anbefalingene omfatter også en rekke tiltak innenfor idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer.