Lutlekkasje i Ski

1000 LITER LUT PÅ AVVEIE: En trailer skulle levere en tank på 1000 liter med lut til PostNords logistikksenter på Fugleåsen. Da trailerhengeren ble åpnet på stedet, oppdaget trailersjåføren at luten lekket ut gjennom en sprekk.

1000 liter lut lekket ut på Fugleåsen

Rundt 1000 liter lut lekket ut i et sluk på Fugleåsen i Ski onsdag ettermiddag. Brannvesenet og ansatte fra Vann og avløp i Ski har sørget for tiltak som begrenset skadene i naturen.

Publisert

– Det er ingen fare for forurensning av drikkevannet. Vi har sørget for tiltak for å begrense skadene i naturen. Situasjonen er under kontroll, men vi ber hundeeierne om å holde hundene unna bekken ved Fugleåsen for å være helt sikker, sier arbeidsleder for Vann og avløp i Ski kommune, Mats Prytz Halvorsrud.

Han sier det var rundt klokken 14.50 onsdag ettermiddag at lutlekkasjen ble oppdaget på Fugleåsen, som er et industriområde på Langhus i Ski kommune.

– En trailer skulle levere en tank på 1000 liter med lut til PostNords logistikksenter på Fugleåsen. Da trailerhengeren ble åpnet på stedet, oppdaget trailersjåføren at luten lekket ut gjennom en sprekk, sier Prytz Halvorsrud.

Les også: – Dette lukter ille

1000 meter unna vannet

Prytz Halvorsrud forklarer videre at luten rant ut rett i et sluk på et asfaltert område på Fugleåsen, som er rundt 1000 meter unna vannkanten til Tussetjern.

Sistnevnte ligger på grensen mellom Oppegård og Ski, og har avrenning til drikkevannskilden Gjersjøen.

Ifølge Prytz Halvorsrud er det ingen fare for at luten kunne ha rent ut i Gjersjøen, men Oppegård kommune ble varslet om lekkasjen som følge av instruksene ved slike ulykker.

– Da lekkasjen ble oppdaget, ble både alarmsentralen og brannvesenet varslet. De kom raskt til stedet, sier Prytz Halvorsrud.

Han roser de åtte ansatte fra Follo brannvesen for den formidable innsatsen i forbindelse med tiltak på stedet.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Reduserte ph-verdiene fra 12 til 6

– Lut kan i konsentrert form gjøre store skader i naturen. Brannvesenet har derfor satt i gang tiltak for å begrense skadene i vassdraget ved å tynne ut luten med 100 000 liter vann som ble spylt ut på stedet, sier Prytz Halvorsrud.

Det ble også tatt hyppige vannprøver fra bekken og ved den første kommen der ulykken skjedde.

– Først tok vi vannprøver på stedet hvert kvarter, så hver halvtime og de siste to timene ble det tatt vannprøver en gang per time, sier Prytz Halvorsrud.

Ifølge ham har ph-verdiene i vannet blitt redusert fra 12 til under 6 siden lekkasjen ble oppdaget og de første vannprøvene ble tatt.

– Vi ser at ph-verdiene har stabilisert seg. Det betyr også at tiltakene har vært vellykket. Ph-verdiene under 8 regnes som ikke farlige, men vi har likevel satt den nederste grensen til 6 for å være helt sikker, sier Prytz Halvorsrud.

Han sier at kommunen og brannvesenet fortsetter med å ta ytterligere vannprøver i kveld og i morgen.

– Vi oppfordrer publikum og hundeeierne til å vise varsomhet i nærheten av Fugleåsen, og i bekkefar fra Fugleåsen og til Tussetjern. Hundene bør holdes unna vannet, sier Prytz Halvorsrud.

Les også: Oljeutslipp på Myrvoll

Oppegård Avis følger opp saken.

HER SKJEDDE LEKKASJEN: Fugleåsen industriområde ligger på Langhus i Ski kommune.

Dette er lut:

  • Er etsende løsninger som blant annet brukes til produksjon av vaskemidler.
  • Selv sterkt utblandet kan lut virke irriterende på hud og slimhinner.
  • I konsentrasjon på over 1 prosent er lut etsende, og kan derfor føre til store skader. Ved inntak kan stoffet være livsfarlig.
  • Er en basisk væske som har mange funskjoner i industrien.
  • Finnes også i de fleste hjem i form av sterke rengjørings- og andre husholdningsartikler.
  • Brukes også til å ph-regulere drikkevann.
  • Et mye brukt alkalisk kjemikalium er kaustisk soda. Stoffet er hvitt i fast form, framstilt av en elektrolytisk deling av natriumklorid. Det løses svært lett opp i vann. I matlagning brukes det til lutefisk og til bløtlegging av oliven. Som tilsetningsstoff har det E-nummer E 524.
  • En annen type lut er kalilut eller kaliumhydroksid som brukes i alkaliske batterier og ved produksjon av biodiesel.
  • Kilde: Giftinformasjonssentralen, Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon

– Ph-verdiene under 8 regnes som ikke farlige, men vi har likevel satt den nederste grensen til 6 for å være helt sikker.

Mats Prytz Halvorsrud, arbeidsleder for Vann og avløp i Ski kommune

Powered by Labrador CMS