Vinterdrift av fotballbaner i Oppegård

KAN BLI VINTERSTENGT I TRE ÅR TIL: Sofiemyr kunstgressbane ble bygget i året 2000 og eies av kommunen. I 2012 ble banen rehabilitert. Ifølge reglene må det gå minst ti år før det gis spillemidler til å rehabilitere denne banen på nytt. Dette vil kunne føre til at banen kan bli vinterstengt i minst tre år til.

– Fotball er ikke en helårsidrett

Rødt, Senterpartiet og Liberalistene mener at det ikke bør legges til rette for vinterdrift av fotballbanene i Nordre Follo.

Publisert

– Fotball er ikke en helårsidrett. Denne idretten er sesongbasert, på lik linje med de andre idrettene. For meg er fotballsesongen vår, sommer og høst. At noen ønsker å forlenge denne sesongen til også å omfatte vinteren syns jeg er synd. Særlig for barn og unge er det fint at man kan drive med flere aktiviteter i løpet av året, sier Tore Bernt Kristiansen, som er gruppeleder før Nordre Follo Rødt.

– SESONGBASERT IDRETT: Tore Bernt Kristiansen (Rødt) mener at det ikke bør tilrettelegges for vinterdriften av fotballbanene i Nordre Follo.

Det var før valget at Oppegård Avis stilte 50 spørsmål til alle partiene om de ulike problemstillingene som leserne våre ville ha konkrete svar på.

Satsning på fotball som helårsidrett var et av de temaene i valgomaten vår fra 22. august 2019. Lokalpolitikerne i Nordre Follo som stilte til valg måtta ta stilling til følgende spørsmål ved å svare på det med ja eller nei:

Vil dere jobbe for at fotball i Nordre Follo kommune blir ansett som helårsidrett, og vil dere legge til rette for det ved blant annet bruk av undervarme på flere kunstgressbaner enn det vi har i dag?

Les også: – Det er en stor skandale

– Uholdbart med dagens uforutsigbare baneforhold

HAR FLERE UAVKLARTE SPØRSMÅL: Varaordfører i Nordre Follo, Hans Martin Enger (MDG) sier det finnes flere uavklarte spørsmål i saken knyttet til kapasitetsbehov, økonomi og energibruk.

Besvarelsen viser at kun tre av de totalt elleve partiene svarte nei på dette. Disse er Sp, Rødt og Liberalistene (er ikke representert i kommunestyret).

MDG har svart med "Vet ikke ennå" og Høyre med "Ja, dersom økonomien/budsjettet tillater det". Alle de andre partiene (Ap, KrF, V, FrP, SV og PP) har svart med ja.

– Vi har besvart spørsmålet med "vet ikke ennå" på grunn av mange uavklarte spørsmål knyttet til kapasitetsbehov, økonomi og energibruk, sier gruppelederen for MDG i Nordre Follo, Hans Martin Enger.

– Anser dere fotball som en helårsidrett?

Ja, men på visse vilkår med tanke på banekapasitet. De uforutsigbare baneforholdene ungene opplever nå er selvsagt uholdbart, sier Enger.

Store investeringer og driftskostnader

Senterpartiet er blant de tre partiene som mener at det ikke bør tilrettelegges for vinterdriften av fotballbanene i Nordre Follo.

BEKYMRET FOR KOSTNADER: Paal Sjøvall (Sp) sier det er store investeringer og driftskostnader knyttet til vintervedlikehold av fotballbaner.

Paal Sjøvall fra Tårnåsen, som sitter i utvalget for oppvekst, kultur og idrett i Nordre Follo for Sp, mener det må legges til rette for all type idrett i samarbeid mellom idrettslagene og kommunen.

Når der gjelder fotball, er det snakk om store investeringer i anlegg i tillegg til store kostnader i forbindelse med vinterdriften av banene, understreker han.

Den nybakte Sp-politikeren mener derfor idrettsklubbene selv må vurdere om denne kostnaden er høy eller om pengene bør brukes på noe annet.

Ved å drøfte situasjonen med klubbene i Nordre Follo kan man finne ut hvordan dette kan løses på best mulig måte. Sammen må vi finne de gode kreative løsningene både når det gjelder produkt, finansiering, miljø økonomi og dugnad, sier Sjøvall.

TRENERPAPPAER: Trenerne Stein Erik Lid (47) fra Sofiemyr og Stein Erik Narvesen (42) fra Tårnåsen er bekymret for hvordan fotballtilbudet skal bli for barna. Barna er også skuffet og lei seg. – Jeg gledet meg mye til å være med på keepertrening i dag (søndag 10. november), men møtte en stengt bane, sier Konrad Narvesen (10)

– Samfunnet har forandret seg siden 1950-tallet. Fotball er nå en helårsidrett, slik som alle de andre idrettene i dag. Vinteren bør ikke være en stopper for fotballtilbudet.

– Fotball er en helårsidrett

Hovedtreneren for J09 i KIL, Stein Erik Lid (47) fra Sofiemyr, er av dem som reagerer på manglende vinterdrift av fotballbanene i Oppegård. Han viser blant annet til den store interessen for denne idretten blant barn og unge i vår kommune til tross for manglende satsning på idrettsanleggene i mange år.

 

– Kolbotn idrettslag har en av de største fotballklubbene i landet. Det faller på sin urimelighet at fotballbanene ikke driftes om vinteren. Samfunnet har forandret seg siden 1950-tallet. Fotball er en helårsidrett, slik som alle de andre idrettene i dag. Vinteren bør ikke være en stopper for fotballtilbudet, sier 47-åringen fra Sofiemyr.

Han påpeker at fotball er en inkluderende idrett, men slik som situasjonen i KIL er per i dag, har ikke alle foresatte verken råd eller tid til å kjøre barna langt av gårde for å komme på trening.

– Det økonimiske aspektet ved å leie banekapasitet utenfor kommunen samt det miljømessige aspektet spiller også en viktig rolle for mange foresatte. Det blir fryktelig mye bilkjøring hvis lagene skal kjøre til Ekeberg, Valhall og andre steder på grunn av stengte baner lokalt, sier Lid.

Les også: Stengte alle fotballbaner for vinteren

Powered by Labrador CMS