SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle gå ved den nye ungdomsskolen i Sofiemyr idrettspark i 2022.

Vil ha Fram tilbake

Over 35 millioner ble brukt til å planlegge «Fram skole og flerbrukshaller». Høyre vil ikke at det skal være forgjeves.

Publisert

I formannskapet førstkommende fredag vil partiet derfor ta opp igjen saken ved å fremme forslag om prosjektet «Fram skole med flerbrukshaller». Partiet mener å realisere prosjektet vil være et viktig bidrag til å realisere målet om å gjøre Nordre Follo til landets beste oppvekstkommune.

– Dette er en plan som var godt gjennomarbeidet før vi ble Nordre Follo. Så valgte man å dra i bremsen da det økonomiske bildet ble presentert for oss politikere etter valget. Når vi har gått videre i prosessen med den nye kommunen, ser vi at det er mange ubenyttede ressurser i kommunen. Vi har en plan for å gjennomføre Fram, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind til Oppegård Avis.

VIL HA OMKAMP: Høyre vil ha Fram ungdomsskole tilbake og gjennomført. Fredag legger partiet forslaget på bordet i formannskapet. Fra venstre: Daad Gjerde, Benthe Biltvedt og Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Tomtesalg

Tirsdag denne uken møtte lokalavisen henne og partikollegene Benthe Biltvedt og Daad Gjerde i området hvor Fram var planlagt.

Planen til det tidligere kommunestyret i Oppegård var å samle ungdomsskolene Fløysbonn og Hellerasten i Fram-prosjektet sammen med hallkapasiteten lik Sofiemyrhallen og to nye hallflater i et nytt anlegg.

Sofiemyr skole var tiltenkt å bygges ny på tomten til Fløysbonn skole. Dette skulle finansieres gjennom tomtesalg og om nødvendig suppleres med låneopptak.

– Nå ønsker ikke Høyre å ta bort grunnlaget for finansieringen ved å si nei til salg av kommunale tomter slik det ligger an til med dagens flertall i kommunestyret. Høyres regnestykke viser at Fram-prosjektet kan realiseres ved salg av kommunale eiendommer, blant annet tomtene til Sofiemyr og Hellerasten skoler, supplert med låneopptak, sier Pind.

Til sammen er det brukt 35-37 millioner kroner på prosjektering av Fram-prosjektet.

– Området på Sofiemyr er allerede regulert til boliger. Nå skal det politiske flertallet omregulere for å bygge modulskole i flere etapper. Det er forferdelig kortsiktig, sier Pind.

– Investering i barn og unge

Benthe Biltvedt viser til at samtlige partier utenom MDG stemte for Fram-prosjektet i gamle Oppegård kommunestyre.'

– Det var nærmest enstemmig flertall for dette i Oppegård. Så kommer et nytt kommunestyre, man kan nesten ikke si nye koster heller, og snur rett motsatt vei.

– Legger vi ut nok for salg er Fram realiserbart. Nei, vi selger ikke arvesølvet med å gjøre dette. Vi investerer i fremtiden og lokalsamfunnet vårt, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

– Fram vil være en investering i ungenes fremtid. Nå tenkes det altfor kortsiktig. Det vil vi gjøre noe med, sier Daad Gjerde.

– Salg av eiendommer vil jo si det samme som vi at vi investerer av egenkapitalen til kommunen. Det er akkurat som i det private næringsliv. Du har egenkapital, og låner resten for å realisere prosjektet, sier Benthe Biltvedt.

– Tenke fremover

Tidligere rådmann Gro Herheim brukte uttrykket «å lappe buksa» da hun presenterte det første budsjettet for Nordre Follo i fjor. En del av denne lappingen handler blant annet om å bygge nye moduler på Sofiemyr skole, og pusse opp taket på Sofiemyrhallen.

– Er det godt nok for Nordre Follo med ambisjoner om å være den beste kommunen å vokse opp i? Og er dette godt nok for idretten? spør Daad Gjerde og Benthe Biltvedt.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind frykter at brakkeskoler, tenkt som midlertidige løsninger, fort kan bli stående i lang tid.

– Det er solgt eiendommer ikke langt unna her til utbyggere. Det vil komme til å være enda flere barn her. Derfor er det viktig å tenke litt fremover også. Det er det for lite av, og derfor mener vi det vil være helt korrekt å ta opp igjen, og gjennomføre Fram-prosjektet, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Powered by Labrador CMS