– BØR STARTE UMIDDELBART: – Det er viktig at vaksineringen i Nordre Follo og vår region trappes opp, slik at vi kan starte med massevaksinering umiddelbart, foreslo FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen. Foto: Sigbjørn Vedeld
– BØR STARTE UMIDDELBART: – Det er viktig at vaksineringen i Nordre Follo og vår region trappes opp, slik at vi kan starte med massevaksinering umiddelbart, foreslo FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen. Foto: Sigbjørn Vedeld

– Vaksinering i Nordre Follo må trappes opp

Nordre Follo ber om å bli prioritert i vaksinekøen, slik at vaksinering av sårbare grupper skjer raskere.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har skrevet at Nordre Follo har rundt 45.300 innbyggere over 18 år, men at hittil har kun 599 innbyggere fått den første vaksinedosen.

Ettersom Norge får færre vaksiner fra AstraZeneca, vil Nordre Follo og resten av landet kunne havne én til to måneder lenger bak i vaksineringsskjemaet. Det betyr at mange i risikogruppene blir vaksinert i april og mai i stedet for februar og mars, skriver VG i dag.

FHI har sagt at de foreløpig ikke har noen planer om å prioritere Nordre Follo i vaksinekøen. Til tross for det omfattende utbruddet med mutasjonssmitte i Nordre Follo, holder helsemyndighetene seg fast til den vedtatte vaksinasjonsstrategien som handler om en jevn fordeling av vaksinedosene.

– Massevaksinering bør starte umiddelbart

Under det siste formannskapsmøtet i Nordre Follo tirsdag 25. januar fremmet Nordre Follo FrP et forslag om å støtte ordførerens ønske om at Nordre Follo og regionen prioriteres når det gjelder vaksinering.

– Utbruddet som startet i Nordre Follo er kanskje det verste vi har sett i Norge siden pandemien startet, og vi mener det bør være helt naturlig at dette området prioriteres nå. Nordre Follo kommune er klare for massevaksinering, men får ikke vaksine. Denne uken får vi ikke mer enn 500 doser, hvor av 150 er til annen dose. Dette er nesten et hån mot en kommune med 60.000 innbyggere og som er i den situasjonen vi er i nå, sier FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen.

Han sier at selv om det må settes to doser av Pfizer-vaksinen for full beskyttelse, gir den rundt 52 prosent-beskyttelse allerede etter ti til tolv dager etter første dose, ifølge selskapet Pfizer.

– Det er viktig at vaksineringen i Nordre Follo og vår region trappes opp, slik at vi kan starte med massevaksinering umiddelbart, sier Steenersen.

Åtte stemmer mot fem

FrPs forslag fikk støtte fra blant annet Venstres gruppeleder Camilla Hille, som kom med et innspill (se teksten med understrek). Forslaget ble vedtatt i formannskapet, med åtte stemmer mot fem (H og Sp):

"Formannskapet støtter ordførerens ønske om at Nordre Follo og vår region prioriteres når det gjelder vaksinering, slik at vi raskere kan prioritere vaksinering av andre sårbare grupper, eksempelvis innbyggere med underliggende sykdommer, eller som i medisinsk behandling er påført immunsvikt. I tråd med FHIs vaksineringsstrategi. Det vil derfor være viktig at vaksineringen i Nordre Follo og vår region trappes opp og kan starte massevaksinering umiddelbart. Ordfører må gjerne samarbeide med kommunene rundt oss om dette."

Mener nabokommunene bør stå sammen

– Jeg er overrasket over at Høyre ikke støttet forslaget. Jeg nevnte et eksempel med Berlevåg hvor det er ingen smittede og det nå planlegges massevaksinering av de over 65 år og helsepersonell neste uke. Høyere harselerte med dette, og mente åpenbart at det er riktig å fortsatt prioritere å vaksinere der det er liten eller ingen smitte, fremfor å prioritere de innbyggerne som har stemt på dem i Nordre Follo, og som står i dette voldsomme utbruddet, sier Steenersen.

– Hva skjer videre som følge av deres vedtak?

– Hva ordføreren gjør med denne saken nå, er opptil henne. Min anbefaling er at hun kontakter byrådsleder Raymond Johansen og ordførere i våre nabokommuner, og sørger for at man sammen kan rette en henvendelse til de sentrale myndighetene. Dette bør skje så fort som mulig. De fleste av disse har allerede sagt at det støtter dette, sier FrPs gruppeleder.

Stoler på FHIs vurdering

Det er kun Høyre og Sp som stemte mot forslaget. De to partiene har valgt å støtte den vedtatte vaksinasjonsstrategien som handler om en jevn fordeling av vaksinedosene mellom alle kommunene i hele Norge.

– Vi følger nasjonale retningslinjer og de føringene som legges fra nasjonale helsemyndigheter. Høyre velger derfor å følge medisinskfaglige råd og de prioriteringer som følger med de rådene. Dersom FHI skulle endre sin strategi, vil vi selvsagt støtte dette, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H).

– Spørsmålet om hvem som skal prioriteres i vaksinekøen er et rent medisinskfaglig spørsmål, og at det ikke kan være meningen at lokale politikere skal stå på krava her for å presse frem en annerledes prioritering enn det de medisinske hensynene tilsier. Vi har tillit til at de medisinskfaglige institusjonene håndterer dette på beste måte, sier Hilde Widerberg (Sp).

– Vi er klare!

Ordfører Hanne Opdan (Ap) ser det som naturlig at utbruddet av mutasjonssmitte i Nordre Follo påvirker prioriteringen av vaksiner.

– Med vedtaket i formannskapet om vaksinering i går: Tror du Nordre Follo vil bli prioritert i vaksinekøen?

Jeg er glad for at formannskapet fattet vedtak som støttet det jeg allerede har sagt, nemlig at det er viktig at områder som er hardt rammet prioriteres når vaksiner distribueres. Jeg ser det som naturlig at dette utbruddet også påvirker prioriteringen av vaksiner, sier Opdan.

– Nordre Follo alene har 60.000 innbyggere. Vi er episenteret for den engelske varianten av viruset . For å hindre spredning i kommunen, ut av kommunen og ut i landet, er det viktig at vi får doser slik at vi kan sette i gang med masse vaksinering umiddelbart. Vi er klare! sier ordføreren.

Powered by Labrador CMS