Innemiljø på barneskole

NY TAKLEKKASJE PÅ BARNESKOLEN: Taklekkasjen ble påvist i kunst- og håndverksrommet og i korridoren ved siden av det, ifølge kommunen.
NY TAKLEKKASJE PÅ BARNESKOLEN: Taklekkasjen ble påvist i kunst- og håndverksrommet og i korridoren ved siden av det, ifølge kommunen.

Taklekkasje på Sofiemyr skole

Oppegård Avis har fått flere tips om taklekkasje på Sofiemyr skole. Kommunen bekrefter dette, men mener at risikoen for muggsopp er liten.

Publisert

Etter det kraftige regnværet sist helg ble det påvist taklekkasje på Østli skole. Oppegård Avis har skrevet om at det ble avdekket moderate funn av muggsopp på et grupperom som følge av dette, og at utbedringen av skadene vil koste kommunen rundt 100.000 kroner.

I går kveld fikk Oppegård Avis tips fra flere foresatte ved Sofiemyr skole om taklekkasje også på denne barneskolen, i paviljong fire. Musikkrommet, kunst- og håndverksrommet, spiserommet med kjøkkenet og klasserommene til førsteklassingene holder til i denne paviljongen.

"Det dryppet ned  vann fra taket midt i timen mandag denne uken. Det dryppet ned ved en stikkontakt/ledning til en lampe og ved en lufteluke i taket. Det kom så mye vann at det ble store dammer på gulvet bakerst i kunst- og håndverksrommet. Til slutt måtte læreren hente vaktmesteren. Det ble satt ut bøtter der det lakk vann og vannet fra gulvet ble sugd opp, men det fortsatte å dryppe."

Foresatte reagerer også på at skoleledelsen ikke har informert dem om lekkasjen på skolen, som trolig skjedde som følge av mye nedbør sist søndag.

FAU-leder Ole Nicolai Høivik ble heller ikke informert om taklekkasjen. Høivik sier han skal ta dette opp på SU-møte førstkommende tirsdag.

Les også: Slik fjernes muggsoppen på Østli

– Slukene på det flate taket var tette

I går kveld sendte Oppegård Avis en e-post til kommunen med spørsmål om taklekkasjen. Like før klokken 15:00 fredag ettermiddag fikk vi et svar fra kommunen, med bekreftelse om en påvist taklekkasje i paviljong fire.

Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård, skriver der følgende:

"Det stemmer at det har vært en liten vannlekkasje fra tak på Sofiemyr skole. Dette ble meldt inn til kommunens eiendomsavdeling mandag 21. oktober. To av våre driftsteknikere undersøkte taket og så at lekkasjen skyldtes at slukene på det flate taket var tette, etter mye vind, løvnedfall og kraftig regnvær i helgen."

Videre beskriver Haug tiltakene de utførte som følge av den påviste taklekkasjen:

"Sluket ble raskt åpnet og vannet ble drenert vekk. Det ble sjekket innvendig i bygget og det ble bekreftet vann fra taket og inn i kunst- og håndverksrommet i paviljong fire, samt i korridoren utenfor kunst- og håndverksrommet. Det ble sugd opp vann fra gulvene på begge steder."

Kunst- og håndverksrommet ble ikke stengt som følge av taklekkasjen, og Mycoteam AS har ikke blitt kontaktet for å utføre inspeksjon på skolen slik det ble gjort på Østli skole. Lederen for drift og vedlikehold i kommunen mener at risikoen for muggsopp er liten.

"Vi har i dag (red. anm.: fredag 25. oktober) sjekket ut forholdene og kan bekrefte at det er tørket opp. Risikoen for muggsopp er liten på grunn av rask opptørking, men Eiendom vil følge med fremover og ta nye kontroller ved behov." 

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Skoleledelsen ble ikke varslet om lekkasjen

I e-posten fra i går kveld ba Oppegård Avis kommunen om innsyn i rapporten fra mandag 21. oktober med beskrivelsen av tiltakene. Vi har også stilt kommunen spørsmål om årsaken til at i løpet av en hel uke har verken foresatte eller FAU-lederen blitt informert av skoleledelsen om taklekkasjen på skolen, men kommunen har valgt å ikke besvare dette.

Hvilke rutiner har skoleledelsen når det gjelder lekkasjer?

"Dette var en begrenset skade som ble reparert umiddelbart. Vi har ikke som rutine å varsle foresatte om mindre skader på bygg."

Jorun B. Almaas, kommunalsjef for skole

"Rutinen er at lærer/ansatt eller den som finner lekkasjen varsler kontoret/ledelsen. Eiendom (red. anm.: kommunal virksomhet i Oppegård) varsles enten direkte til eiendomsvakten eller via Plania (red. anm.: kommunens IKT- system). I dette tilfellet ble eiendomsvakten varslet før skolen startet og undersøkelser/utbedringer ble iverksatt umiddelbart. Det var en ansatt som varslet eiendomsvakten, men kontoret/ledelsen er ikke blitt varslet av andre", skriver rektor ved Sofiemyr skole, Kjetil Myklebust, i en e-post til Oppegård Avis mandag 28. oktober. 

Har selvstendig plikt til å opplyse foresatte

Samme dag skrev kommunalsjefen for skole, Jorunn Almaas, følgende til Oppegård Avis:  "Dette var en begrenset skade som ble reparert umiddelbart. Vi har ikke som rutine å varsle foresatte om mindre skader på bygg."

I henhold til forskrift om miljørettet helsevern har rektor en selvstendig plikt til å opplyse elever og foresatte, samt tilsynsmyndigheten (red. anm.: Miljørettet helsevern har tilsynsmyndighet i kommunen), om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevens helse og miljø.

Det er ikke første gang skolen og kommunens administrasjon holder seg tause om innemiljøet på denne skolen. For tre år siden reagerte foresatte på at det var sterk lukt av mugg i paviljong fire. Noen dager senere ble bygningen stengt i flere dager uten at skolen informerte foresatte om årsaken til dette.

Les også: SFO-bygget på Sofiemyrtoppen er stengt

Oppegård Avis skrev også at ved den siste rutinemessige undersøkelsen på skolen, med stikkprøvene tatt 1. mars 2019, ble det påvist soppsporer i alle kontrollerte rom. Samme måned ble også kommunen varslet om vond lukt i den samme paviljongen. Det var en ansatt som varslet om utfordringer i forhold til helse og inneklima på skolen.

Også denne gangen ventet rektoren med å informere foresatte ved skolen om resultatene fra stikkprøvene gjennomført 1. mars, og ikke minst om rådmannens anbefaling om tiltak i årene frem til skolen skal rives. Informasjonen til foresatte ble sendt til foresatte ved skolen i slutten av mai, etter at Oppegård Avis skrev om dette.

Les også: Bekymret for elever og ansattes helse og arbeidsmiljø

– Arbeidsmiljølovens og nasjonale krav til innemiljø er oppfylt

"Lekkasjer og utfordringer vedrørende bygget registreres fortløpende i vedlikeholdssystemet, og følges fortløpende opp", sa kommunalsjef Ellen Wibe til Oppegård Avis i mai i år da vi skrev om funn av muggsopp i alle kontrollerte rom ved skolen.

Til tross for at det har vært oppdaget gjentagende tilfeller av soppsporer på denne barneskolen i flere år, har kommunalsjefen vurdert at det ikke er helsefarlig å bruke skolens lokaler, hverken på kort eller lang sikt.

– På Sofiemyr skole har det vært rapportert om middels avvik i oppholdsrom på noen av de siste års inspeksjoner for soppforekomster. Oppegård kommune har gjennomført de tiltakene som er anbefalt utført for å holde soppforekomstene på et akseptabelt nivå. Vi mener, basert på rutinemessige og spesifikke innemiljøkontroller og gjennomførte anbefalte tiltak, at arbeidsmiljølovens og nasjonale krav til innemiljø er oppfylt, sa Wibe i slutten av mai i år.

Les mer om dette her: – Kravene er oppfylt

Ble varslet i 2015

Paviljong fire har også en kjeller med garderober og gymsal. Kjelleren, som ikke har vært i bruk siden høsten 2015, har ingen isolasjon og området er dårlig drenert, ifølge tilstandsrapporten fra 2015. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet og spesielt dårlig inneklima.

Sofiemyrbygget har fem paviljonger og er totalt sett dårlig isolert, ifølge den samme rapporten. Reinertsen AS kartla i 2015 behov for strakstiltak på 3.800.000 millioner kroner som burde ha vært utbedret relativt raskt på grunn av forskriftskrav og/eller fare for liv og helse. I tillegg kartla de behov for midlertidige tiltak på 820.000 kroner.

De skriver at det har vært en del taklekkasjer som har blitt utbedret, men det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet. Det antydes at det kan være en del innebygget fukt inne i den. Trekonstruksjonen i gulv har enkelte steder råtnet opp og blitt byttet. I deler av krypkjelleren står det vann og i enkelte områder lukter det mugg, ifølge rapporten.

Les også: Fant asbest på Hellerasten skole

Spørsmål om takkonstruksjonen

Like etter klokken 15.00 fredag ettermiddag sendte Oppegård Avis en ny e-post til kommunen. Vi har spurt lederen for drift og vedlikehold om hvordan konkret de har undersøkt taket etter lekkasjen.

"Det har tidligere vært påvist lekkasjer og fukt i denne paviljongen. Selv om slukene på taket er tette, skal det jo ikke renne fra taket og inn i bygget. Har dere åpnet takkonstruksjonen for å tørke og eventuelt fjerne den våte isolasjonen, og for å avdekke eller forebygge den eventuelle soppdannelsen?" skrev Oppegård Avis til kommunen.

"Dette må vi komme tilbake til etter helgen", fikk Oppegård Avis som svar en time senere.

Les også: Bekymret for inneklima på barneskolen