Vedlikehold av kommunale bygg

MODERATE SOPPFUNN PÅ SKOLEN: Østli skole er en barneskole med 350 elever og 43 ansatte. Skolen ligger på Myrvoll.
MODERATE SOPPFUNN PÅ SKOLEN: Østli skole er en barneskole med 350 elever og 43 ansatte. Skolen ligger på Myrvoll.

Slik fjernes muggsoppen på Østli

Som følge av taklekkasje på Østli skole ble det funnet moderat vekst av to ulike muggsopper under gulvet på et grupperom. Utbedring av skadene vil koste rundt 100.000 kroner.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet om moderate funn av muggsopp som følge av lekkasje fra taket på Østli skole. Barneskolen, som ligger ved Myrvoll stasjon, er fra tidlig 90-tallet og har 350 elever og 43 ansatte.

– Det er selvfølgelig beklagelig at vi har dette på skolen vår, men jeg er glad for at dette har blitt avdekket, og at arbeidet med å tette tak og fjerne muggsopp alt har startet, sier rektor ved Østli skole, Bjørn Kristian Holmesland.

– Holder dere noen klasserom stengt som følge av funn av muggsopp?

– Vi har flyttet to klasser som har klasserom i tilstøtende rom til der muggsopp er blitt funnet, til andre klasserom på skolen. Her vil de ha undervisningen sin frem til arbeidet er ferdig, sier Holmestrand.

Han sier både ansatte og elevene ved skolen er godt ivaretatt når det gjelder inneklima på skolen.

– Hverken ansatte eller elever bruker nå aktuelle rom, og disse vil ikke bli tatt i bruk igjen før utbedringsarbeidet er gjennomført, sier rektoren.

Les også: Funn av muggsopp på barneskole

Ble meldt inn 12. september

Hogne H. Haug, leder for drift og vedlikehold i den kommunale virksomheten Eiendom Oppegård, sier at de fikk en melding om lekkasje på et grupperom på Østli skole lørdag 12. september, etter kraftig regn og vind.

– Taktekker ble bestilt og vi hadde befaring på taket et par dager etter hendelsen. Utbedring er pågående og er forventet utbedret i løpet av denne og neste uke, sier Haug.

100.000 kroner

Kommunen har også kontaktet Mycoteam AS, et rådgivende firma innen bygningsskader som skyldes fuktproblemer. De gjennomførte en inspeksjon og muggsoppanalyse for å vurdere eventuelle muggsoppskader som følge av lekkasjen.

– Tiltakene som er anbefalt i rapporten fra 11. oktober er planlagt utført når tiltakene for taklekkasjen er utbedret, sier Haug.

Han sier at totalt sett vil alle tiltakene koste rundt 100.000 kroner.

Begrenset område

Ifølge Mycoteams rapport har det lekket inn vann fra taket, trolig fra nedbør, via gavlvegg i et grupperom. I tillegg er det gjort en vurdering i gangen utenfor to ytterligere klasserom.

FUKT: Det ble funnet fuktutslag flere steder på gulvet på et grupperom på Østli skole. Kilde: Inspeksjonsrapport fra 11. okrober 2019, Mycoteam AS
FUKT: Det ble funnet fuktutslag flere steder på gulvet på et grupperom på Østli skole. Kilde: Inspeksjonsrapport fra 11. okrober 2019, Mycoteam AS

Det står også at de undersøkte områdene har hovedsakelig konstruksjoner i betong.

TOK PRØVER: Under inspeksjonen av grupperommet ble det tatt prøve på overside av gips over nedsenket himling. Kilde: Inspeksjonsrapport fra 11. okrober 2019, Mycoteam AS
TOK PRØVER: Under inspeksjonen av grupperommet ble det tatt prøve på overside av gips over nedsenket himling. Kilde: Inspeksjonsrapport fra 11. okrober 2019, Mycoteam AS

Muggsopp og fuktutslag på grupperommet

Det er på grupperommet at det skal ha rent vann inn nedover gavlvegget som består av overmalt lecamur. Vannet skal ha dannet dammer på gulvet mot veggen, ifølge inspeksjonsrapporten.

 

Mycoteam kunne ikke se tegn til skader annet enn knapt synlige rennemerker nedover vegg over himling.

Fakta om de to muggsoppene:

  • Kjedekondensmuggsopper (Ulocladium) er en muggsoppslekt som ofte forekommer på kondensflater i bygninger, særlig i områder hvor det er mangelfull luftutveksling. Kjedekondensmuggsopper kan produsere store mengder soppsporer, og det er ikke uvanlig at man merker en tydelig ”mugglukt” som skyldes flyktige organiske stoffer som soppene produserer ved vekst. Veksten skjer som regel på overflaten av materialer, og kan der bli relativt kraftig slik at det oppstår en tydelig misfarging. På grunn av at vekst kan opptre inn/bak tapetsjikt, bør infiserte overflater med tapet avdekkes og undersøkes videre.
  • Strålemuggsopper (Aspergillus sp) forekommer ofte som pionerer i forbindelse med fuktskader i bygninger, hovedsakelig kondensskader, eller i rom med forhøyet relativ luftfuktighet. Fuktstrålemugg (Aspergillusversicolor) er en av de artene som hyppigst forekommer, og selv lave verdier kan være med på å indikere et fuktproblem i bygningen.
  • Kilde: Mycoteam

Søket med fuktindikator gav fuktutslag flere steder på gulvet tett mot vegg, men ingen steder på vegg.

Da gulvlisten ble fjernet, ble det synlig muggsoppvekst på en begrenset del av baksiden mot ytterhjørnet.

MUGGSOPP: Bakside av taklisten i gangen hadde synlig vekst av muggsopp. Kilde: Inspeksjonsrapport fra 11. okrober 2019, Mycoteam AS
MUGGSOPP: Bakside av taklisten i gangen hadde synlig vekst av muggsopp. Kilde: Inspeksjonsrapport fra 11. okrober 2019, Mycoteam AS

Fant to ulike muggsopper

Ingen muggsopp ble avdekket i området over gips i taket på grupperommet, ifølge resultatene fra analysen, men under gulvbelegget er det derimot funnet moderat vekst av to ulike muggsopper:

Muggsopp på taklisten i gangen

I gangen utenfor to ytterlige klasserom ble det funnet enkelte kraftige rennemerker fra toppunktet i vegg mot de to klasserommene.

Da taklisten ble fjernet, det ble avdekket muggsopp på baksiden.

 

En bit av gipstaket ble skåret ut for å se om det også er muggsoppvekst på bakside av gipsen. Her ble det sett misfarginger som tydet på noe muggsoppvekst.

Det er ikke funnet noen utslag på fukt i veggen nedover eller på gulvet i dette området.

"Liten spredning til inneluften"

Mycoteam skriver i sin vurdering at visuelle observasjoner og prøveresultater viser at det forekommer noe vekst av muggsopp på organiske materialer slik som jutefiber/kork under gulvbelegget, tremateriale i listverk og gipspapir.

"Vi har imidlertid inntrykk av at muggsoppveksten ikke er spesielt kraftig og er begrenset til meget små områder slik at spredningen til inneluften etter all sannsynlighet er liten", står det i vurderingen.

Anbefalte tiltak

Mycoteam anbefaler at fuktkilden må lokaliseres og stanses, og deretter kan kommunen gjøre utbedringer i forhold til muggsoppskadede materialer innendørs.

  • På grupperommet anbefales det å løsne gulvlistene mot de fuktutsatte veggene og slipe dem på bakside før de monteres tilbake. Slipingen bør gjøres utendørs. Gulvbelegget bør skjæres vekk og kastes i en sone på cirka 30 centimeter ut fra vegg. 
  • Mycoteam har ikke gjort undersøkelser i klasserommet bakenfor veggen, men det bør bedømmes om det også her er rennemerker som tilsier at muggsoppskader kan ha oppstått bak lister, over gips og lignende.
  • Mycoteam anbefaler en videre avdekking i gipstaket ved de to klasserommene slik at man kan få vurdert om det kan ha samlet seg fukt over dampsperren som i tillegg til muggsoppvekst kan ha gitt råteskader på lekter og/eller bjelker. Som på grupperommet bør taklister slipes før gjenbruk.

Skal være ferdig neste uke

– Hva er status i saken per nå?

– Så snart takarbeidet utendørs er utført, vil kommunens eiendomsavdeling fjerne og utbedre materialer innendørs som er utsatt for vannlekkasjen, for å fjerne påvist muggsopp og hindre vekstmulighet for ny muggsopp. Dette er tiltak som er anbefalt i rapporten, sier Hogne H. Haug i Eiendom Oppegård.

Han sier at de regner med å være ferdig med arbeidet neste uke.

Powered by Labrador CMS