Trafikksikkerhet

SKAL STOPPE MIDT I KJØREFELTET: I dag stopper bussene inne på busslommene, slik at trafikken glir forbi som på bildet tatt ved holdeplassen Frøyas vei. I løpet av 2019 skal busslommene fjernes ved følgende holdeplasser: Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter.

Fjerner busslommene i Sønsterudveien

Synes du det er mye kø i Sønsterudveien? Bare vent! Nå skal bussene stoppe midt i veien.

Publisert

Den godt trafikkerte Sønsterudveien har i flere år vært en pest og en plage for bilister, særlig i rushtiden. Gjennomfartsåren binder sammen E18 og E6 i Oppegård, og den brukes mye av pendlere i bil.

KØ: Oppegård Avis har flere ganger skrevet om køproblemene i Sønsterudveien. Nå kan det bli reneste trafikkinfarkt med busser som sperrer veien. Bildet er tatt ved bussholdeplassen Nordberg.

Nå varsler Statens vegvesen (SVV) det som kan bli fullt trafikkinfarkt i Sønsterudveien, også kjent som riksvei 129.

I løpet av dette året fjernes nemlig busslommene i Sønsterudveien, på begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter.

 

SOFIEMYR SENTER: I løpet av 2019 skal busslommene fjernes ved følgende holdeplasser: Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter (avbildet).

Les også: Fotgjenger påkjørt på Sofiemyr

I stedet settes det opp såkalte kantstopp, noe som innebærer at bussene stopper midt i kjørefeltet og ikke inne på busslommene som i dag.

 

Blir enklere for bussåfører

KANTSTOPP OG NYE LESKUR: Det skal settes opp kantstopp på begge sider av kjørefeltet og nye leskur (merket i blått på tegningen) på begge sider av holdeplassene Nordberg (på bildet), Frøyas vei og Sofiemyr senter.

– Vil dette ikke skape enda mer trafikkaos og farlige forbikjøringer, spesielt i rushen?

– Andre kjøretøy må stå bak og vente den tiden det tar å betjene hver enkelt holdeplass

Vegard Moe, senioringeniør i Statens vegvesen

Det etableres kantstopp for å prioritere kollektivtransporten på strekningen. Kantstopp for buss gjør det enklere for bussjåførene å komme helt inntil kantsteinen på holdeplassen. Samtidig vil bussene bruke kortere tid på holdeplassen. Andre kjøretøy må stå bak og vente den tiden det tar å betjene hver enkelt holdeplass, sier senioringeniør Vegard Moe i SVV.

Samtidig får Sønsterudveien seks nye leskur som skal monteres på begge sider av veien ved ­stoppene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter.

UTEN LESKUR: I løpet av 2019 skal det etableres nye leskur på begge sider av følgende holdeplasser: Nordberg, Frøyas vei (avbildet) og Sofiemyr senter. I dag har disse holdeplassene lekur kun på den ene siden av veien.

 

 Les også: Måtte amputere armen

Opphøyde gangfelt

Det skal bygges opphøyde gangfelt ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten.

Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

Dette vil gjøre det enk­lere og mer trafikksikkert for de ulike trafikantene å komme igjennom kryssområdet, sier Moe.

NYE TILTAK: Fotgjengerfeltet skal flyttes lenger inn i Wessels vei og det skal bygges et opphøyd gangfelt mot Søndre Skrenten.

 

Les også: Farlig forbikjøring i Kongeveien

Ulykkesbelastet

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Sønsterudveien er en av de mest ulykkesbelastede veiene i Akershus. Ulykkene omfatter fotgjenger- og bilulykker, og spesielt mange sykkelulykker.

I 2021 skal elevene fra Hellerasten skole flyttes til den nye ungdomsskolen på Sofiemyr, og for mange av dem vil det være naturlig å krysse Sønsterudveien.

Det skal også bygges en ny idrettshall på Sofiemyr og det forutsettes at folk skal gå eller sykle dit.

Les også: Mann påkjørt i Sønsterudveien

Les også: Fotgjenger påkjørt av buss på Sofiemyr

Boligplaner lagt på is

Oppegård Avis har også skrevet om ulike prosjekter som er under planlegging og gjennomføring i området, og som vil medføre økning i trafikken på den aktuelle strekningen.

I tillegg til bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter, skal The Well bygge et hotell i Kongeveien. Det er også store utviklingsplaner for næringsparken på Fløisbonn.

Oppegård Avis har også skrevet at Jernia- og DSV- tomtene på Fløisbonn skal omreguleres til boligformål, og kan bli omgjort til 400-500 boliger.

FORSLAGET FRA 2016: Slik ville utbyggerne transformere bensinstasjonstomten i Sønsterudveien 30.

Les også: Bolig-boom på Fløysbonn

Vi har også skrevet at det har vært storeboligplaner for Sønsterudveien 26 og 30, men utviklingen av de to private eiendommene er avhengig av flere forhold.

 

 

 

Det kreves først og fremst at Sønsterudveien rustes skikkelig opp, men slik som situasjonen er i dag har utbyggerne lagt boligplanene i skuffen.

Les også: Fra boligplaner til nytt næringsbygg

Store tiltak lagt på is

Det har vært store planer om ulike tiltak i Sønsterudveien i lang tid. I 2012 laget Statens vegvesen (SVV) et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak. Bare strakstiltakene handlet om et beløp på 9,5 til 14,5 millioner kroner.

To år senere jobbet de med planlegging av en toveis sykkelvei, et fortau på sørsiden av Sønsterudveien samt en del mindre strakstiltak. Reguleringsforslaget handlet om strekningen fra rundkjøringen ved Kolbotn kirke og helt til krysset i Taraldrudveien.

Les også: Store forandringer på Sofiemyr

Fylkeskommunen, som har ansvar for denne strekningen, har ikke avsatt midler til de store tiltakene ennå, ifølge Moe i SVV.

Til tross for det omfattende behovet for større tiltak, har fylkespolitikerne bevilget kun 5,5 millioner kroner til mindre og enklere tiltak innen 2019. Disse handler om ombygging av tre bussholdeplasser, utbedring av belysningen og sikring av krysningspunktene, det vil si tiltakene som vi har omtalt i denne artikkelen.

Her han du se de foreløpige tegningene for tiltakene SVV planlegger å gjennomføre i Sønsterudveien i løpet av dette året:

Powered by Labrador CMS