ULYKKEUTSATT: Gamle Mossevei langs Gjersjøen er blitt en strekning som utgjør en betydelig arbeidsmengde for politiet.
ULYKKEUTSATT: Gamle Mossevei langs Gjersjøen er blitt en strekning som utgjør en betydelig arbeidsmengde for politiet.

– Det viktigste er å få på plass tiltak som gjør at vi slipper å hente ut en død 19-åring til

Politikere, politi, syklister og motormiljøet er samstemte: Noe må gjøres med trafikksikkerheten på Gamle Mossevei.

Publisert

Onsdag kveld var det kommunestyremøte. En av sakene var en interpellasjon fra Thomas Sjøvold (H) om trafikksikkerheten langs Gamle Mossevei.

Tidligere i sommer omkom en 19 år gammel MC-fører etter at han havnet i fjellveggen. Etter initiativ fra ordfører Hanne Opdan møttes nylig representanter fra de lokale politiske partiene, politiet, syklister og MC- og motormiljøet på Tyrigrava.

– Trafikksikkerhet generelt er et svært viktig tema vi må ha høyt på dagsorden. Dette er starten på det videre arbeidet med å finne løsninger på kort og langt sikt, sa ordføreren til forsamlingen som var samlet i ring på den store parkeringsplassen.

Endret karakter

Ordfører Hanne Opdan fortalte på møtet at hun også har tatt initiativ til et møte med Statens Vegvesen (SVV). Marius Gunnerud er seksjonsleder for nærpolitiet i Follo. Han fortalte på møtet at strekningen langs Gjersjøen var tema på et ledermøte i politiet tidligere i sommer.

BREDT UTVALG: Politikere, politi og representanter for motor- og sykkelmiljøet var samlet på Tyrigrava sist onsdag kveld. Tema: Trafikksikkerheten langs Gamle Mossevei.
BREDT UTVALG: Politikere, politi og representanter for motor- og sykkelmiljøet var samlet på Tyrigrava sist onsdag kveld. Tema: Trafikksikkerheten langs Gamle Mossevei.

– Gamle Mossevei har endret karakter ganske betraktelig gjennom årene. Tidligere var det en gjennomfartsåre. Nå er det mer en sykkel- og treningstrasé. Her er mange flere myke trafikanter.

– Vi merker også en gryende interesse for motorsport, som har blitt et stort miljø i Follo. Det er et veldig sammensatt miljø. Noen kjører veldig fint, og noen er veldig glade i å kjøre fort. De første er vi glade i, og vi er ikke så glade i den andre gruppen, sa Gunnerud.

Han viste også til den tragiske ulykken tidligere i sommer.

– Vi har også hatt andre hendelser her hvor folk har hatt til dels store skader. Til å være en relativt kort veistubb i Follo, utgjør den en stor del av vår arbeidsmengde.

Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), var også med på møtet på Tyrigrava.

STØTTER REDUKSJON: – Jeg støtter veldig gjerne en fartsreduksjon ned til 60 kilometer i timen, sier Marius Gunnerud, seksjonsleder for nærpolitiet i Follo. Her sammen med ordfører Hanne Opdan.
STØTTER REDUKSJON: – Jeg støtter veldig gjerne en fartsreduksjon ned til 60 kilometer i timen, sier Marius Gunnerud, seksjonsleder for nærpolitiet i Follo. Her sammen med ordfører Hanne Opdan.

– Dette er en veldig flott vei. Vi tenker denne veien som svært interessant for alle trafikantgruppene, og vi håper alle tar hensyn til hverandre og forstår verdien, sa Skiaker.

– Total galskap

I dag er en del av strekningen, blant annet forbi Tyrigrava og Villa Sandvigen, en 60-sonen. Ellers er strekningen 80-sone.

– Det er mange som legger seg på grensen for førerkortbeslag, for det er det som betyr noe. I 80-sonen er dette 120 kilometer i timen. Å ligge på denne farten i svingene nedover Gamle Mossevei er total galskap, men det er noen som gjør dette.

– Jeg støtter veldig gjerne en fartsreduksjon ned til 60 kilometer i timen. Snittmåling er også et alternativ. Det viktigste er å få på plass tiltak som gjør at vi slipper å hente ut en død 19-åring til, sa Marius Gunnerud.

Vil ha 50 km/t

I interpellasjonen til kommunestyret onsdag kveld avsluttet Thomas Sjøvold med følgende forslag om trafikksikkerheten langs Gamle Mossevei:

Hastigheten på hele strekningen fra fylkesgrensen settes til maks 50 km/t. Det bør vurderes en ytterligere reduksjon forbi Tyrigrava og Villa Sandvigen. Som en konsekvens må det også skiltes parkering forbudt. Det monteres innvendige autovern på særlige utsatte strekninger. Det utarbeides en trafikksikkerhetsplan for Gamle Mossevei som har fokus på hvordan man kan øke sikkerheten for alle og få rom også for gående.

Powered by Labrador CMS