OPPEGÅRDS VENNER

STADIG FLERE: Dette er herrene som har startet den dynamiske arbeidsgruppen Oppegårds Venner. Fra venstre: Gunnar Sveen, Bjørn Flatgård, Oddbjørn Skredderberget, Espen Holm og Halvor Stormoen.
STADIG FLERE: Dette er herrene som har startet den dynamiske arbeidsgruppen Oppegårds Venner. Fra venstre: Gunnar Sveen, Bjørn Flatgård, Oddbjørn Skredderberget, Espen Holm og Halvor Stormoen.

– Vi vil vekke politikerne

Nesten uten unntak har de stemt Høyre i alle år. Nå er det nok, synes den ressurssterke gruppen med navnet Oppegårds Venner.

Publisert

De er alle godt voksne, sivilingeniører og siviløkonomer. En har vært administrerende direktør i Statsbygg, en har 40 års erfaring fra entreprenørbransjen, mens en tredje har hatt flere lederstillinger og 30 års erfaring som internasjonal rådgiver.

Det begynte på sensommeren i år, da de skrev innlegget «1410 Gamlebyen» i Oppegård Avis. Siden har det blitt flere innlegg.

– Vi satt og diskuterte utviklingen i kommunen vår. I leilighetene rundt Kolbotn sentrum bor det nå knapt en eneste barnefamilie. Sentrum er i ferd med å bli et gamlehjem, sier Oddbjørn Skredderberget.

– Men mange av dere bor i disse leilighetene selv?

– Ja, men det er knapt bare eldre folk som har råd til leilighetene ettersom det bygges uten å samtidig ha en mer sosial boligpolitikk, slik at også de unge kan komme seg godt inn på boligmarkedet.

Voksende gruppe

Gunnar Sveen sier at de begynte å se nærmere på utviklingen i kommunen.

– Vi synes det går altfor, altfor fort. Det fortettes nærmest overalt. Etter at vi begynte å følge nærmere med på kommunale prosesser, ser vi med overraskelse at vedtak som oftest klubbes igjennom nærmest uten debatt, sier Gunnar Sveen, 75-åringen som er primus motor for gruppen som nå kaller seg «Oppegårds Venner».

Siden i sommer har gruppen vokst. Stadig flere tar kontakt og vil være med.

– Vi har bestemt oss for at vi skal være en dynamisk arbeidsgruppe, som vil jobbe for å påvirke politikerne. Eller egentlig: Først og fremst vil vi jobbe for å vekke dem.

En motspiller

– Det går et tog nå, og det er viktig at innbyggerne engasjerer seg for hvordan fremtiden i kommunen vår skal være.

Gunnar Sveen

«Oppegårds Venner» har bestemt seg for å være en motspiller, i positiv forstand.

– Vårt lokaldemokrati er altfor preget av enstemmighet, eller muligens er situasjonen slik at opposisjonen ikke klarer å samle seg. Vi sitter med en følelse av at Høyre er blitt for arrogante, og kjører gjennom sakene slik de vil ha det - uten at opposisjonen klarer å stable sine alternativer på beina.

– Har dere eksempler på dette?

– Se for eksempel på saken om ny svømmehall på Kolbotn. Her ble forprosjektet vedtatt uten at noen tok til motmæle. Er det for eksempel utredet alternative plasseringer med konsekvensanalyse? Jeg har til gode å møte én person som er for plasseringen til ny svømmehall i Kolbotn sentrum. De eneste jeg vet som er for det, er våre politikere, sier Gunnar Sveen.  

Interne diskusjoner

Engasjementet er stort hos de godt voksne herrene, og de har bøttevis med erfaring fra arbeidslivet.

– Det er slett ikke alltid vi er like enige innad i gruppen vår heller, men det er jo også slik det skal være. For å finne de gode løsningene, kreves det en god debatt, sier Sveen.

– Ja, og det skal sies at Gunnar har litt flere batterier enn oss andre. Han har et enormt engasjementet og et pågangsmot du ikke finner hos mange andre, sier Oddbjørn Skredderberget.

– Er dere mest noen eldre grinebitere, som synes alt var bedre før?

– Nei, tvert imot ønsker vi å være et talerør for alle innbyggerne i kommunen vår. Snart kommer det en stor kommunesammenslåing. Det går et tog nå, og det er viktig at innbyggerne engasjerer seg for hvordan fremtiden i kommunen vår skal være, sier Gunnar Sveen.

– Vi kunne selvsagt roet oss og nytt alderdommen, men når vi ser at kommunen blir stadig mer styrt av administrasjonen, kan vi ikke sitte stille og se på det, sier Skredderberget.

– Tid for å bryte opp

Over helgen skal «Oppegårds Venner» ha et nytt arbeidsmøte. Der vil de fordele saker, som det skal jobbes med i ulike prosjektgrupper. Etter hvert er det planen å invitere til et åpent stiftelsesmøte. Politikerne har også begynt å høre på de taleføre pensjonistene. Til nå har «Oppegårds Venner» hatt møter med både ordfører/Høyre og flere av opposisjonspartiene.

Gunnar Sveen har stemt Høyre ved kommunevalg i Oppegård siden 1968, men nå ligger det an til noe annet.

– Jeg synes Høyre i Oppegård må fremstå mer ydmyke og inkluderende. Samtidig har Arbeiderpartiet sine utfordringer. De er for lite samlende og ansvarsbevisste som det største opposisjonspartiet, sier Gunnar Sveen.

Oddbjørn Skredderberget tror også han vil velge bort Høyre ved valget neste høst.

– Ting sementerer seg litt når et parti sitter for lenge med makta. Nå er det kanskje tid for å bryte opp litt, sier Oddbjørn Skredderberget.

Varaordføreren svarer

Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) setter pris på engasjementet til Oppegårds Venner, men er også svært uenig med dem.

Kommunens ledelse har hatt møter med Oppegårds Venner. Vi sendte noen av uttalelsene fra gruppen til ordfører Thomas Sjøvold. Han overlot til varaordfører Kjell G. Pettersen å svare.

(Saken fortsetter under bildet)

Uttalelse: «– Vi synes det går altfor, altfor fort. Det fortettes nærmest overalt. Etter at vi begynte å følge nærmere med på kommunale prosesser, ser vi med overraskelse at vedtak som oftest klubbes igjennom nærmest uten debatt.»

Varaordføreren kommenterer: Dette faller på sin egen urimelighet. Det er bare å gå gjennom vedtakene så ser man det at flertallet varierer. I store saker er det viktig for oss å forsøke å få til brede flertall, da forhandler partiene og vi må alle gi litt. Reguleringsplan for Kolbotn sentrum er et godt eksempel på at vi fikk til en bedre plan etter samhandling med de andre partiene.

Uttalelse: «Vi sitter med en følelse av at Høyre er blitt for arrogante, og kjører gjennom sakene slik de vil ha det - uten at opposisjonen klarer å stable sine alternativer på beina.»

Varaordføreren kommenterer: – Det er leit om de oppfatter oss slik. Høyre har ikke rent flertall, så i alle saker må vi komme frem til løsninger som både KrF og uavhengige (tidl. FrP) er enige i. For øvrig vil jeg på det sterkeste ta avstand fra at opposisjon ikke klarer å stable på beina egne alternativ. Dette fremgår tydelig i protokoller fra de aktuelle møtene. Da vil man se at påstanden er helt feil.

Uttalelse: «Vi kunne selvsagt roet oss og nytt alderdommen, men når vi ser at kommunen blir stadig mer styrt av administrasjonen, kan vi ikke sitte stille og se på det.»

Varaordføreren kommenterer: – Kommunen er en folkevalgt styrt organisasjon. Administrasjon har delegert fullmakt som kommunestyret kan trekke tilbake. Budsjettforslaget fra rådmann er et godt eksempel på hvordan folkevalgt styring fungerer. Rådmann har i tidligere saker frarådet en rekke av de tiltak som han nå foreslår at vi skal gjennomføre.

– Du har hatt møter med Oppegårds Venner. Hva tenker du generelt om engasjementet deres?

– Vi er vant til at det er mange engasjerte innbyggere i Oppegård, så deres engasjement er like positivt som andre innbyggeres engasjement. Vi har gitt råd om at det vil være lettere å få gjennomslag dersom man forholder seg til saker som er til behandling. Omkamper om vedtatt politikk vil man ikke lykkes med. Det ville jo være respektløst overfor andre som har engasjert seg når disse sakene var til behandling, sier Kjell G. Pettersen.

Powered by Labrador CMS