TROR PÅ STØRRE KOMMUNER - ØNSKER DIALOG: Kjell G. Pettersen haper på en grensejustering mot Ås for Nordre Follo.
TROR PÅ STØRRE KOMMUNER - ØNSKER DIALOG: Kjell G. Pettersen haper på en grensejustering mot Ås for Nordre Follo.

– Omtrent som forventet

– Arbeidet med sammenslåingen av Nordre Follo vil gå som planlagt, men vi skulle gjerne sett at Ås var med og at grensene blir justert, sier Kjell G. Pettersen (H).

Publisert

I en nylig avsluttet spørreundersøkelse blant innbyggere i et grenseområde mellom Ski og Ås kommuner som for mange hører naturlig inn i den nye Nordre Follo kommune, fikk innbyggerne i flere områder si sin mening om hvorvidt de ønsket å være en del av nye Nordre Follo kommune eller ikke. 

Les også: Innbyggerne skal si sin mening

I undersøkelsens resultater kommer det blant annet frem at 59 prosent av de spurte innbyggere i Østensjø krets ønsker å tilhøre Ski/Nordre Follo kommune.Men ikke alle er positive. I kretsen Solbergskogen/Tamburbakken er det 33 prosent som ønsker seg til Ski/Nordre Follo, og for Nygårdsåsen er tallet 21 prosent.

– Ikke overrasket

Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) i Oppegård kommune forteller at han gjerne skulle sett et annerledes resultat, og en grensejustering som ønsket når den nye storkommunen skal bygges.

Les også: Deler av grenseland er positive til sammenslåing

– Det var jo ingen store overraskelser, men det er interessant å merke seg at det var et såpass klart flertall i Østensjø krets om å bli med i Nordre Follo. Min konklusjon nå er at vi får avvente Fylkesmannens konklusjon som skal videre til departementet. Det ligger nok i kortene at det kanskje ikke blir en enighet her, og det har jo vært Stortingets forutsetting at det skal være enighet i slike spørsmål, så vi får se, sier Pettersen.

– Det mest fornuftige

Han mener det fortsatt bør være en mulighet for at Østensjø krets, som er positive til innlemmelsen i Nordre Follo fortsatt skal kunne bli en del av den nye storkommunen.

Les også: Ordførerne vil spise Ås!

TROR PÅ STØRRE KOMMUNER - ØNSKER DIALOG: Kjell G. Pettersen haper på en grensejustering mot Ås for Nordre Follo.
TROR PÅ STØRRE KOMMUNER - ØNSKER DIALOG: Kjell G. Pettersen haper på en grensejustering mot Ås for Nordre Follo.

– Jeg tror dette hadde vært det mest fornuftige, for mange av innbyggerne i området føler sterk tilhørighet til Ski-byen og har sin naturlige kommunikasjon dit. sier Pettersen.

Samtidig mener han at dette ikke vil påvirke det videre arbeidet med sammenslåingen.

Les også: Deler av grenseland er positive til sammenslåing

– Nei, kommunesammenslåingen går sin gang uansett utfallet av denne dialogen og undersøkelsen. Prosessen der går svært fint så langt, og det vil den fortsette med også. Så får vi holde en god dialog sammen og snakke med Ås om dette temaet, sier han.

Pettersen tror dessuten at dette ikke blir den siste gangen grensejustering og sammenslåing av kommuner er et tema i Follo.

– Nei, jeg er ganske sikker på at det i fremtiden vil bli endringer og sammenslåinger, og at de endelige grensene for Follo ikke nødvendigvis er trukket nå. Jeg tror på at flere kommuner vil slås sammen i fremtiden, og her er også Ås hjertelig velkomment il å bli med, sier Pettersen.

Avgjøres før sommeren

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som til slutt avgjør om grensene mellom Ås og kommende Nordre Follo skal justeres.

Departementet håper på ha klar en avgjørelse før sommeren, slik at grensen eventuelt kan justeres samtidig som Nordre Follo kommune opprettes 1. januar 2020. 

PS! Dersom du har lyst til å lese konklusjonen i undersøkelsen i sin helhet, kan du trykke her! (Ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS