STORE GRUPPER: Statistikken viser at Oppegård kommune i skoleåret 2017-2018 hadde i gjennomsnitt 16,1 elever per lærer på 1.-7. trinn. Dette er 3,1 flere elever per lærer enn snittet i landet og 2,3 flere elever enn snittet i kommunegruppe 13.
STORE GRUPPER: Statistikken viser at Oppegård kommune i skoleåret 2017-2018 hadde i gjennomsnitt 16,1 elever per lærer på 1.-7. trinn. Dette er 3,1 flere elever per lærer enn snittet i landet og 2,3 flere elever enn snittet i kommunegruppe 13.

Mangler flere lærere i grunnskolen

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolene i Oppegård er fortsatt blant den høyeste i landet.

Publisert

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i Oppegård kommune er fortsatt blant den høyeste i landet, viser tilstandsrapporten for grunnskolen for 2017-2018.

«Det har sammenheng med et økende antall elever i Oppegård uten en tilsvarende økning i antall lærerstillinger», forklares det i den samme rapporten.

Kommunens administrasjon skriver videre i rapporten at en av årsakene til dette er skolestrukturen i Oppegård. «Skolene er store og det er ingen grendeskoler i kommunen. Økningen i elevtall har fordelt seg på skolene uten at det har blitt flere grupper».

Les også: Bekymret for vikarbruken og lærermangel

3,1 flere elever per lærer

I tilstandsrapporten kan man se på statistikken om lærertetthet. Sistnevnte gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen, og beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer.

Statistikken viser at Oppegård kommune i skoleåret 2017-2018 hadde i gjennomsnitt 16,1 elever per lærer på 1.-7. trinn og 15,7 elever per lærer på 8.-10. trinn.

Det betyr også at Oppegård hadde 3,1 flere elever per lærer på 1.-7. trinn enn snittet i landet og 2,3 flere elever enn snittet i kommunegruppe 13 (red. anm.: kommunegruppe 13 består av Oppegård og 48 andre sammenliknbare kommuner, blant annet Ski, Asker og Bærum).

Her kan du sammenlikne årets tall med fjorårets tall for å se på hvordan lærertettheten i Oppegård har utviklet seg siden i fjor.

Antall elever per lærer i

2016-2017 vs. 2017-2018:

       
For 1.-7.trinn:
  • Oppegård: 17,7 vs. 16,1
  • Kommunegruppe 13: 14,2 vs. 13,8
  • Nasjonalt: 13,4 vs. 13,0
For 8.-10. trinn:
 
  • Oppegård: 14,1 vs. 15,7
  • Kommunegruppe 13: 15,0 vs. 15,2
  • Nasjonalt: 14,2 vs. 14,4

Jumboplass i kommunegruppen

Oppegård har fortsatt den laveste lærerdekningen på barnetrinnet i kommunegruppe 13. Kommunen har mottatt øremerket tilskudd for økt lærertetthet på 1.-4. trinn.

Denne styrkingen har gitt god effekt på gruppestørrelsen, og lærertettheten på 1.-7. trinn i år er noe høyere enn den har vært de siste fem årene, men resultatene er fortsatt ikke noe å skryte av hvis man ser på nasjonale tall og tall i kommunegruppen 13.

På ungdomstrinnet har vi en lavere lærerdekning enn fjoråret og ligger noe under gjennomsnittet nasjonalt og kommunegruppe 13.

Les også: Grunnskolen fortsatt på toppen