GULT LYS: Det er igjen innført gult lys i barnehager, SFO og skoler.
GULT LYS: Det er igjen innført gult lys i barnehager, SFO og skoler.

Gult nivå og noe hjemmeskole

Fra og med i dag er det gult nivå både i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. Se hva dette betyr.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for tiltakene som trådte i kraft natt til i dag er behovet for å redusere belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av smitte. Det skriver kommunen i et brev til skolene, som igjen er distribuert ut til foreldre.

Regjeringen er opptatt av å skjerme barn og unge. Barnehage, SFO og skole holder derfor åpent, men fra 16. desember innfører vi gult tiltaksnivå for å begrense sosial kontakt og antall nærkontakter.

Under følger en oversikt over hvilke regler som gjelder for barnehager, skoler og SFO i Nordre Follo kommune, fra og med i dag, onsdag.

Barnehager

• Følger gult trafikklys i tråd med trafikklysmodellen for barnehage.

• Gjør lokale vurderinger for innhold og organisering for å gi et forsvarlig barnehagetilbud.

• Begrenset åpningstid når bemanningssituasjonen gjør at barnehagen ikke klarer å håndtere

gul beredskap med aktuelle smittevernanbefalinger.

• Tilbud til barn som har foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

• Tilbud til barn med spesielle behov.

SFO

• Følger gult trafikklys i tråd med trafikklysmodellen for SFO.

• Gjør lokale vurderinger for innhold og organisering for å gi et forsvarlig tilbud.

• Begrenset åpningstid når bemanningssituasjonen gjør at SFO ikke klarer å håndtere gul

beredskap med aktuelle smittevernanbefalinger.

• Mulighet til å gi beskjed om at barnet ditt ikke har behov for SFO-plassen før jul og i

romjulen. Vi trekker aktuelle dager fra SFO-fakturaen i januar.

• Tilbud til barn med spesielle behov.

Småskoletrinnet, 1. - 4. trinn

• Følger gult trafikklys i tråd med trafikklysmodellen for barneskole.

• Elever får tilbud om undervisning på skolen.

• Gjør lokale vurderinger for innhold og organisering for å gi et forsvarlig skoletilbud.

• Se også tilbud om SFO.

Mellomtrinn og ungdomstrinn, 5. - 10. trinn

• Følger gult trafikklys i tråd med trafikklysmodellen for barneskole og ungdomsskole.

• Gjør lokale vurderinger for innhold og organisering for å gi et forsvarlig skoletilbud.

• Torsdag og fredag i uke 50:

• Elever får undervisning på skolen. Hvis bemanningssituasjonen gjør at skolen ikke

klarer å håndtere gul beredskap med aktuelle smittevernanbefalinger blir tilbudet

gitt som hjemmeopplæring og digital undervisning.

• Mandag og tirsdag, uke 51:

• Elever får hjemmeopplæring og digital undervisning.

• Tilbud på skole/SFO til elever som har foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

nordrefollo.kommune.no

• Tilbud på skole/SFO til elever med spesielle behov.

Foresatte får konkret informasjon fra barnehage, SFO eller skole via Transponder. De som har samfunnskritiske funksjoner eller barn/elever med spesielle behov tar dette opp med den enkelte barnehage eller skole så dere finner gode løsninger sammen.

I uke 52 vil vi sende ut informasjon om tilbudet i barnehage, SFO og skole fra uke 1, 2022.

– Ikke så alvorlig

I brevet svaret også kommuneoverlegen på hvorfor skolene ikke stenger nå, og tar en tidligere juleferie.

– Kunnskapsministeren har formidlet at skolene kan ta tidligere juleferie, men at skoledagene må tas igjen. Kommuneoverlegen vurderer ikke smittesituasjonen så alvorlig at vi må stenge skolen etter smittevernloven nå. Vi mener det er viktig at barn og unge har en så normal skolehverdag som mulig, i tillegg til at skolene bidrar til at samfunnet for øvrig kan holdes i gang. Vi vet heller ikke hvordan vårhalvåret blir. Elevene skal ha 190 skoledager hvert skoleår og det kan være vanskelig å ta igjen skoledager, både for elever, foreldre og ansatte, skriver kommunen.

Hva betyr gult lys?

Utdanningsdirektoratet har justert trafikklysmodellen for barnehager og skoler den siste uken. Målet er at barn og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter og holde oversikt over disse. På gult nivå må man være spesielt oppmerksom på fellesarealer der barn fra ulike kohorter samles. Trafikklysmodellen sier at økt bemanning kan bidra til å ivareta smittevernet, men det er svært utfordrende når vi i dag opplever stort fravær og vikarmangel. Økt bruk av utetid anbefales.

Sentrale grep er å unngå fysisk kontakt, men likevel ivareta barns behov for omsorg. Avdelinger eller klasser regnes som en kohort og blanding av barn på tvers av kohorter skal begrenses så langt det er mulig, selv om to kohorter kan samarbeide. Det anbefales ulike lekeområder for kohorter som ikke samarbeider. I skole anbefales det faste arbeidsplasser. Det er viktig å unngå trengsel. Deling av materiell og mat begrenses, og barna bør spise i sine kohorter. Bruk av offentlig transport begrenses der det er mulig. For voksne er det viktig å holde avstand til hverandre.

Trenger hjelp

Avslutningsvis i brevet ber kommunen om hjelp.

– Kommunen har en vikarpool med over 300 vikarer og vi rekrutterer vikarer løpende. På grunn av mye sykdom sliter vi med å få hjulene til å gå rundt og snur alle steiner for å ha tilstrekkelig med vikarer. Har du, eller kjenner du noen som kan bidra som vikar, er det fint om du tipser oss. Det ligger en annonse på kommunens nettside, opplyser de.

Det var ikke slik vi ønsket å gå inn i jule- og nyttårsfeiringen. Det så ut som om pandemien var på hell og at vi skulle nyte julen og nyttårshelgen uten store pandemibekymringer. Slik ble det ikke. Vi håndterer dette best hvis vi står sammen, til beste for barna og til beste for resten av samfunnet så ingen knekker nakken. Sammen må vi ta ansvar for situasjonen vi står oppe i og håndtere dette best mulig. Sammen må vi ha omsorg for hverandre i en tid da mange har krevende dager. Sammen må vi ha respekt for nasjonale og lokale beslutninger så vi klarer å slå ned smitten, skriver kommunen.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Almås, kommunalsjef Oppvekst og læring

Katti Anker Teisberg, områdeleder skole

Irene Eriksen Holmøy, områdeleder barnehage

Anne Holsæter Nordbye, områdeleder barnehage og beredskapsansvarlig Oppvekst og læring.

Powered by Labrador CMS