KLARE I SIN TALE: – Vi forventer og har tillit til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus følger opp oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på en ryddig måte. Grensejusteringen skal utredes og innbyggerne skal høres, sier de to ordførerne Hanne Opdan (A) i Ski (t.v.) og Thomas Sjøvold (H) i Oppegård. Nå ønsker de seg en del av Ås i Nordre Follo kommune.
KLARE I SIN TALE: – Vi forventer og har tillit til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus følger opp oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på en ryddig måte. Grensejusteringen skal utredes og innbyggerne skal høres, sier de to ordførerne Hanne Opdan (A) i Ski (t.v.) og Thomas Sjøvold (H) i Oppegård. Nå ønsker de seg en del av Ås i Nordre Follo kommune.

Ønsker seg en bit av Ås

– Det er naturlig at deler av Ås blir en del av Nordre Follo, sier ordførerne Thomas Sjøvold og Hanne Opdal, og drar i gang en innbyggerundersøkelse i grenseland.

Publisert

I disse dager skal det gjennomføres en spørreundersøkelse blant innbyggere i et grenseområde mellom Ski og Ås kommuner som for mange hører naturlig inn i den nye Nordre Follo kommune.

I dag ligger byen Ski i to kommuner. I søndre del av Ski går grensen gjennom et boligområde som heter Tandbergløkka, og i vestre del av Ski går grensen gjennom et boligområde som heter Solbergskogen/Solberg/Nygård. Mange av dem som bor her har servicetjenester som skole og barnehage i Ski, og ordførerne Thomas Sjøvold (H) i Oppegård og Hanne Opdan (A) i Ski, mener det nå er helt naturlig å innlemme disse områdene i den nye storkommunen.

Les også: Hun er den nye sjefen for Nordre Follo

– Når det nå skal lages en kommune, er det helt naturlig å se hvilke områder som burde være med i storkommunen, og det gjelder også disse områdene. Innbyggerne her er en del av Ski, og det er kortere avstand til Ski derfra enn til Ås. Det tar fem minutter til Ski og femten minutter til Ås. Dessutten handler dette også om utviklingen av Ski som storkommunens «hovedstad» og by. Det bør være et viktig prinsipp å bygge og utvikle byen innenfra sentrum og ut, slik det blir om dette fortsatt blir en del av Ås, sier Opdan.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Økonomi

HER: Det er dette aktuelle området det er snakk om. Dagens grense er markert i lilla. Legg merke til grenseområdene.
HER: Det er dette aktuelle området det er snakk om. Dagens grense er markert i lilla. Legg merke til grenseområdene.

Det er også et økonomisk aspekt ved dette.

– Det blir mer og mer vanlig med utbyggingsavtaler med økonomisk bidrag fra utbyggere, og et enkelt regnestykke viser at det ligger et potensiale i oss økonomisk i størrelsesorden 100 millioner kroner eller mer. Dette er avgjørende for utvikling, trafikk og stadfestelsen av Ski som et kraftsentrum i Follo, sier de to.

Les også: Nå er Nordre Follo vedtatt

– En del av innbyggerne som bor i Ski by mottar tjenester langt unna der de bor. Dette kan gjelde helsestasjonstilbud, barnehagetilbud eller annet. De har ikke anledning til å påvirke utviklingen av byen de i praksis bor i ved kommunevalg.
Det er uheldig i et lokaldemokratisk perspektiv, men også i praktisk betydning, ved at de ikke får tilhørighet til byen de bor, sier de to.

NB! Saken fortsetter under bildet!

KLARE I SIN TALE: – Vi forventer og har tillit til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus følger opp oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på en ryddig måte. Grensejusteringen skal utredes og innbyggerne skal høres, sier de to ordførerne Hanne Opdan (A) i Ski (t.v.) og Thomas Sjøvold (H) i Oppegård. Nå ønsker de seg en del av Ås i Nordre Follo kommune.
KLARE I SIN TALE: – Vi forventer og har tillit til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus følger opp oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på en ryddig måte. Grensejusteringen skal utredes og innbyggerne skal høres, sier de to ordførerne Hanne Opdan (A) i Ski (t.v.) og Thomas Sjøvold (H) i Oppegård. Nå ønsker de seg en del av Ås i Nordre Follo kommune.

Hva med Ås?

Til syvende og sist er det departementet som avgjør om det er aktuelt å innlemme disse områdene i Ski, men aller først skal altså innbyggerne si sitt i den nye undersøkelsen.

De to ordførerne skulle aller helst sett at hele Ås hadde blitt med i den nye storkommunen, men dette ble avvist.

– Toget har nok gått for Ås sin del, dessverre, men vi har vært på tilbudssiden hele veien og jobbet med sammenslåing med dem også. Slik det ser ut nå er det Nordre Follo med Ski og Oppegård som blir en realitet, og så får vi se om det dukker opp anledninger fremover, sier Sjøvold.

Les også: Her er avtalen for Nordre Follo

Han påpeker videre at det ikke bør by på noen dramatikk for Ås å «miste» disse områdene.

– Dette er snakk om 14 prosent av kommunen, og et tynt befolket område, påpeker Sjøvold.

Først skal altså da lokalbefolkningen si sin mening. Dermed blir det spennende å se hva departementet finner på i saken, og hvilke avgjørelser de tar!

Herunder kan du forøvrig se det aktuelle omdrådet på Google Maps. Hva mener du om saken? [email protected]!