SVÆR HEKK: Mon tro hva som skjuler seg bak denne hekken? Er det en fugl? Er det den bil? Eller er det en av kommunens anleggsmaskiner? Greit å vite for en på 6 år.

Klippe klippe klippe, nå skal vi klippe hekk!

Skolestart er også synonymt med hekkeklipping. Nå oppfordrer kommunen til at du klipper hekken din for å bidra til trafikksikkerheten på våre mange skoleveier.

Publisert

På Nordre Follo kommune sine Facebook-sider la kommunen ut en oppfordring om at du må klippe hekken din. 

Dette skriver kommunen på Facebook: 

Har du klippet hekken? 

Har du vegetasjon på eiendommen din som vokser ut over gang- og sykkelvei, fortau eller bilvei? Husk at du har ansvaret for å klippe så den ikke er til hinder eller fare for trafikanter. Ta deg gjerne en økt med hageredskapene til helgen.

Torsdag 17. august er det nemlig skolestart i kommunen vår. Med mange flere barn langs veiene blir det ekstra viktig at det er god sikt og fremkommelighet langs veier, fortau og gang- og sykkelveier Våre folk er også godt i gang med å klippe langs veier, gangveier og sykkelstier. Takk for at du bidrar til bedre trafikksikkerhet for alle som ferdes i kommunen vår.

Nordre Follo kommune

Powered by Labrador CMS