FORSVARER: Helge Marstrander forsvarer Høyres orførerkandidat i dette innlegget.
FORSVARER: Helge Marstrander forsvarer Høyres orførerkandidat i dette innlegget.

Thomas inngir tillit

“Hvorfor skal vi ha tillit til ordfører Thomas Sjøvold?” er spørsmålet Skredderberget og Paulsen stiller i nylig debattinnlegg.

Publisert

Resten av debattinnlegget viser til forskjellige påstander hva gjelder fremtidig økonomi i Nordre Follo. Dette er godt svart ut av ordføreren i tidligere debattinnlegg.

Spørsmålet som gjenstår er hvorfor vi skal ha tillit til ordføreren. Vel, det er det svært mange gode grunner til.

Erfaring

Thomas har lang erfaring. Både fra politikken og næringslivet. Thomas er stødig og ser de lange linjene. Han forstår budsjett og økonomistyring langt bedre enn mange av hans politiske motparter. En fin del av Thomas sin erfaring er å samhandle med andre partier. Både som ordfører og utvalgsleder har Thomas vært dyktig til å finne løsninger som sikrer solide flertall, også på tvers av partilinjene.

Verdier og hjertesaker

Thomas har alltid vært opptatt av de i samfunnet som ikke like lett kommer til ordet i samfunnsdebatten. Thomas er opptatt av at vi skal være der for de som trenger oss i alle aldre, uavhengig av om behovet er somatisk eller psykisk. Å sikre gode helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov er viktig. Eldre skal kunne bo hjemme så lenge de selv ønsker og det er helsefaglig forsvarlig. Det gir økt trivsel og god helse.

Også det å legge til rette for en god og trygg oppvekst, der alle barn blir sett og med tidlig innsats for å bidra til at færre faller utenfor og at alle får en god barndom, er viktig for Thomas.

Kunnskap

Thomas bringer med seg en solid kunnskapsbank inn i Nordre Follo. Thomas har politisk teft og evne til politisk strategisk tenkning. Når det blandes med politisk lederskap, som betyr å være en ombudsmann og kunne lytte til befolkningen, får vi en politisk leder som går foran, har visjoner og setter mål på vegne av samfunnet. Thomas sin kunnskap som bedriftsleder er viktig for Nordre Follo. Den kunnskapen har Thomas vist til fulle i sitt engasjement i arbeidet med etableringen av Nordre Follo kommune. Nordre Follo kommune fortjener en ordfører som hele tiden har gått fullhjertet inn for den nye kommunen.

Så når ordføreren sier at “Økonomien i Nordre Follo kommune blir krevende, men håndterbar. Det krever at vi som politikere vedtar bærekraftige budsjetter. Det skal vi gjøre. Vi har bevisst valgt å investere i fremtiden. Vi ønsker gode skolebygg, svømmebasseng og gode bygg for eldre og syke. Det koster oss mye, men det gir oss mer.” så er det god grunn til å ha tillit til det. Og ingen er bedre egnet til å lede det arbeidet enn Thomas Sjøvold. Godt valg!

Powered by Labrador CMS