Beredskapssenteret

LUFTFORSVARETS HELIKOPTER: På bildet ser du et Bell 412-helikopter fra Luftforsvaret, på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. To slike helikoptere fløy lavt over tettbebyggelsen på Sofiemyr onsdag 8. januar.
LUFTFORSVARETS HELIKOPTER: På bildet ser du et Bell 412-helikopter fra Luftforsvaret, på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. To slike helikoptere fløy lavt over tettbebyggelsen på Sofiemyr onsdag 8. januar.

Kan bli mer helikopterstøy enn tidligere forventet

Luftforsvaret utelukker ikke at Bell-helikoptrene deres kommer til å fly over boligområdene ved beredskapssenteret etter at Politiets helikoptertjeneste flytter inn til Taraldrud i september.

Publisert

Major Stian Roen, som er talsperson for Luftforsvaret, bekrefter at de to helikoptrene som skapte uro blant lokalbefolkningen da de fløy lavt over boligområdene på Sofiemyr og Ødegården onsdag 8. januar, tilhører Luftforsvaret.

Det var to militære helikoptere som fløy rett over hodene våre på Ødegården! Det blir veldig spennende å se hvilke innflyvningsruter politiet velger når PNB er i drift. Hvis dette er hva vi kan forvente oss, så blir det stor opprør på daglig basis her. Det er ingen som kommer til å godta at helikoptrene flyr så lavt over boligområdene her, sier tobarnsfar Tommy Bratseth (39), som bor med familien på Ødegården.

Ifølge prosjektlederen for PNB, Paul Torgersen, har Politiet også lagt merke til at Luftforsvarets helikoptere ofte flyr lavt over beredskapssenteret som bygges nå på Taraldrud.

"Vi antar dette er ren nysgjerrighet fra deres side, men det har altså ingenting med prosjektet eller politiet å gjøre", skriver Torgersen til Oppegård Avis.

"Vi antar dette er ren nysgjerrighet fra Luftforsvarets side."

Paul Torgersen, prosjektleder for PNB

Avviser kritikken

Oppegård Avis har kontaktet Luftforsvaret for å finne ut om det stemmer at helikoptrene tilhørende Luftforsvaret flyr lavt over boligområdene ved beredskapssenteret av ren nysgjerrighet.

Stian Roen i Luftforsvaret avviser kritikken. Ifølge ham var de to helikoptrene på en treningstur og fløy høyt over Kolbotn.

"For helikopter kan det tillates å fly i 50 fot (cirka 15 meter) over bakken, men i spesielle tilfeller kan det også flys under 50 fot."

Stian Roen, talsperson for Luftforsvaret

"Etter en treningstur over Nordmarka returnerte helikoptrene av typen Bell 412 tilbake til Rygge (red. anm: Luftforsvarets base ligger ved Rygge flystasjon). De fløy i rundt 1000 fot (cirka 300 meter) over Kolbotn", skriver Roen i en e-post til Oppegård Avis.

Han påpeker at noen ganger kan det oppleves at helikopteret flyr lavere enn det gjør.

"Flygerne følger bestemmelser gitt av sivil og militær luftfartsmyndighet, derigjennom generelle minstehøyder, ned til 200 fot (cirka 61 meter) over bakken. For helikopter kan det tillates å fly i 50 fot (cirka 15 meter) over bakken, men i spesielle tilfeller kan det også flys under 50 fot", skriver Roen.

"Noen ganger kan det oppleves at helikopteret flyr lavere enn det gjør."

Stian Roen, talsperson for Luftforsvaret

Les også: Får tre splitter nye politihelikoptre

Luftforsvarets og politiets helikoptere på samtrening

"Aktivitet (her: samtrening med Politiets helikoptertjeneste) kan forekomme dersom Politiet inviterer til det... Det at det ikke er planlagt noen aktivitet (red. anm.: Luftforsvarets helikopteraktivitet) der nå, betyr ikke at vi ikke kommer til å fly der i framtiden."

Major Stian Roen, talsmann for Luftforsvaret

Da Oppegård Avis kontaktet Forsvaret i forbindelse med saken fredag forrige uke, fikk vi vite at Luftforsvaret og Politiet skal ha en del samtrening med helikopterflyving etter at helikoptertjenesten flytter inn fra sin base på Gardemoen til beredskapssenteret på Taraldrud i september 2020.

– Kan du bekrefte dette? Hvor mye samtrening med helikoptertrafikken over Taraldrud kan det eventuelt være snakk om?

"Det er fra Luftforsvarets side ikke planlagt med trening og aktivitet i forbindelse med innflytting av PNB. Aktivitet (her: samtrening med Politiets helikoptertjeneste) kan forekomme dersom Politiet inviterer til det", skriver Stian Roen i Luftforsvaret.

Samtidig vil han presisere følgende:

"Det at det ikke er planlagt noen aktivitet (red. anm.: Luftforsvarets helikopteraktivitet) der nå, betyr ikke at vi ikke kommer til å fly der i framtiden."

FORKLARER: Major Stian Roen er talsperson i Luftforsvaret.
FORKLARER: Major Stian Roen er talsperson i Luftforsvaret.

Les også: Befaring med helikopterlanding på beredskapssenteret

Skal varsles gjennom mediene og Forsvarets hjemmeside

Roen skriver videre at 339 skvadron (red. anm.: en helikopterskvadron i Luftforsvaret, stasjonert på Rygge flystasjon, opererer 18 Bell 412-helikoptere) vil trene og øve som normalt, og at de vil forholde seg til de støybegrensninger som er gitt. 

LANDET PÅ TARALDRUD: Onsdag 8. januar hadde senteret besøk av det ene av de tre nye politihelikoptrene.
LANDET PÅ TARALDRUD: Onsdag 8. januar hadde senteret besøk av det ene av de tre nye politihelikoptrene.

– Blir det lav helikopterflyving over boligområdene som følge av dette?

"Som oftest trenes det over områder med lite bebyggelse for å minimere støybelastningen. Dersom det skal øves ut over normal aktivitet og over mer urbane strøk vil Luftforsvaret som regel varsle gjennom mediene og via Forsvarets hjemmeside", skriver Roen.

Politiets helikoptere: Fire til seks oppdrag i døgnet

Oppegård Avis har skrevet at helikoptertjenesten nylig har fått tre splitter nye helikoptere. Den ene av disse landet onsdag 8. januar på Taraldrud da det ble gjennomført befaring på PNB ved blant annet Beate Gangås, som i fjor sommer ble utnevnt til ny politimester i Oslo politidistrikt.

Da Oppegård Avis intervjuet lederen for helikoptertjenesten, Freddy Rotseth, i august 2018, sa han at det tas høyde for 2250 helikopterbevegelser på PNB per år hvor en bevegelse er en avgang og en ankomst.

– Det er lagt på til fire til seks oppdrag i døgnet, ifølge statistikken, men så kan det være perioder hvor det er mye mindre og andre perioder hvor det er litt mer. Det er litt vanskelig å fastsette. Vi er oppdragsstyrt, men det er viktig å presisere at vi ikke ønsker å være til støy for lokalbefolkningen og vekke noen unødvendig, sa Rotseth.

Les også: Lover godt airmanship

Powered by Labrador CMS