Helse og omsorg i Nordre Follo

SI DIN MENING: På bildet kan du se Bjørkås sykehjem, som ble bygget i 1956. Foto: Yana Stubberudlien
SI DIN MENING: På bildet kan du se Bjørkås sykehjem, som ble bygget i 1956. Foto: Yana Stubberudlien

Hva synes du om helse og omsorg i Nordre Follo?

Innbyggere, brukere og pårørende er invitert til å delta i en spørreundersøkelse om tilbudet innen helse- og omsorgstjenestene i Nordre Follo i dag.

Publisert Sist oppdatert

Spørreundersøkelsen er i regi av Nordre Follo kommune. Formålet er å kartlegge dagens tjenester innen helse og omsorg i vår kommune:

HELSE OG OMSORG I NORDRE FOLLO: Her ser du en oversikt over dagens tjenester innen helse og omsorg i vår kommune. Skjermdump: Hjemmesiden til Nordre Follo kommune
HELSE OG OMSORG I NORDRE FOLLO: Her ser du en oversikt over dagens tjenester innen helse og omsorg i vår kommune. Skjermdump: Hjemmesiden til Nordre Follo kommune

"De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Vi blir flere, og vi blir eldre. Vi må begynne å planlegge for fremtiden. Velferden i framtidens Nordre Follo må skapes i samarbeid mellom kommunen, innbyggere, næringsliv og frivillige. Da blir det viktig for kommunen å vite hva som skal til for at den enkelte innbygger kan mestre sin egen hverdag", skriver kommunen på sin hjemmeside.

I forbindelse med dette arbeidet håper kommunens administrasjon at innbyggerne, brukerne av helse- og omsorgstjenestene samt pårørende vil bruke litt tid på å svare på til noen få spørsmål.

Spørreundersøkelsen finner du her.

Fem spørsmål

I tillegg til spørsmålene om alder og kjønn, bes deltakerne til å svare på fem følgende spørsmål:

  • Hvis helsen din svikter og du trenger hjelp fra kommunen, hva er viktig for deg?
  • Hvordan opplever du dagens helse- og omsorgstjenester i Nordre Follo?
  • Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Nordre Follos helse- og omsorgstjenester?
  • Hva er du spesielt fornøyd med ved helse- og omsorgstjenestene i Nordre Follo?
  • Er det noe vi kan bli bedre på?

Kun disse får tilgang

Det påpekes at opplysningene som samles i denne spørreundersøkelsen skal brukes i utviklingen av kvalitetsmelding og en temaplan, jf. personopplysningsloven § 6.1.e.

Opplysningene vil slettes når dette arbeidet er utført. Opplysningene vil bli behandlet anonymt, og kun et fåtall ansatte i administrasjonen vil ha tilgang til de registrerte opplysningene. For mer informasjon om personvern les dette.