Budsjettbehandling

SKUFFET OVER MANGLENDE STØTTE: – Når alle FAU-ene inkludert ungdommens kommunestyre i Oppegård har ønsket dette, så er det utrolig skuffende at posisjonen ikke tar dette alvorlig, sier Jarle Ørnebo (FrP) etter at forslaget hans ble nedstemt.
SKUFFET OVER MANGLENDE STØTTE: – Når alle FAU-ene inkludert ungdommens kommunestyre i Oppegård har ønsket dette, så er det utrolig skuffende at posisjonen ikke tar dette alvorlig, sier Jarle Ørnebo (FrP) etter at forslaget hans ble nedstemt.

Fikk ikke støtte til mer satsing på helsesøster

Kommunestyrerepresentant Jarle Ørnebo (FrP) har foreslått at alle elever i grunnskolen skal kalles inn til rutinemessig årlig samtale med helsesykepleier. Forslaget hans ble nedstemt. Flertallspartiene forklarer årsaken til dette.

Publisert

– Vi må ha en kraftig styrking av helsesøsters rolle innen området psykisk helse og skolemiljø, sier Jarle Ørnebo.

Under kommunestyremøtet i dag har han foreslått at alle elever på grunnskolen skal kalles inn til årlig besøk hos helsesøster. Ørnebo har foreslått at den aktuelle budsjettposten salderes gjennom budsjettområdet helse og sosial, samt deler av den psykososiale andelen av skolebudsjettet.

FrP-representanten har påpekt at sosiallærere og helsesøstre har sentrale roller som et grunnlag for det systematiske arbeidet med psykososialt miljø.

– Sosiallærerfunskjonen har en pedagogisk lærerrolle. Helsesøster har en medisinsk rolle. FrP stiller nå spørsmål til virkemiddelbruken og den ytterligere ensidig satsingen på sosiallærerfunksjonen i dette arbeidet, sier Ørnebo.

– Bør satses mer på helsesøster

FrP-representanter mener budsjettet må flyttes mer over til helsesøster. Det viktigste er, ifølge ham, at det tas i bruk de virkemidlene som virker istedenfor satsning på områder som har begrenset effekt. 

– Helsesøster vil avdekke og forkorte eventuelle behov for målrettede tiltak for å bedre elevers psykososiale miljø. Dette har de mer myndighet til enn gjennom sosial lærerfunksjonen, sier Ørnebo.

Bekymret for negativ utvikling

– Nordre Follo har en historie med hendelser av alvorlig karakter. I samråd med helsesøster og politi, vil den taushetsbelagte kartlegging kunne i tidligere fase avdekke og iverksette tiltak som i større grad kan veilede skolen via sosiallærer og rektor på de områder av forebyggende tiltak som virker, påpeker Ørnebo.

Han sier helsetjenesten mottar flere henvendelser vedrørende barn med sammensatte og kompliserte problemstillinger.

– Det er flere elever i kommunen som har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette er en meget skremmende utvikling som vi mener må tas på alvor. Også flere foreldre ønsker foreldreveiledning, påpeker Ørnebo.

Han påpeker også at veldig få gutter henvender seg til helsesøster.

– Mange er redd for å tape ansikt. Ved å innføre rutinemessig besøk hos Helsesøster avdramatiseres besøket.

Ble nedstemt

Ørnebos forslag har ikke fått støtte fra flertallet i Nordre Follo kommunestyre.

TALER PÅ VEGNE AV FLERTALLET: Utvalgsleder Camilla Hille (V).
TALER PÅ VEGNE AV FLERTALLET: Utvalgsleder Camilla Hille (V).

– Når alle FAU-ene inkludert ungdommens kommunestyre i Oppegård har ønsket dette, så er det utrolig skuffende at posisjonen ikke tar dette alvorlig, sier Jarle Ørnebo.

Les også: Følg med på kommunestyremøtet nå!

Tror ikke på rutiner og tvang

– Vi tror rutiner og tvang ikke gir faglig rom for skjønn, frihet i tjenesten, og dermed god oppfølging av de som trenger det mest, sier utvalgsleder Camilla Hille (V) på vegne av flertallspartiene.

Rutinemessige kontroller hos helsesøster vil, ifølge Hille, stjele kapasitet og ta fra den enkelte skolehelsetjenesten å utøve et godt faglig skjønn.

– Det kan fort gå utover våre mest sårbare barn. Slik ble det da det for noen år siden ble innført obligatorisk vekt- og høydemåling i skolehelsetjenesten. Slike krav stjeler verdifull tid som kan brukes til å følge opp de som trenger det mest, sier hun.

Fremmet et alternativt forslag

Hille påpeker at det ble vedtatt en annen sak istedenfor Ørnebos forslag.

Flertallet har under kommunestyrets møte i dag bedt rådmannen om å vurdere hvordan det kan legges til rette for årlige samtaler for alle elever på ungdomsskoletrinnet for å fremme livsmestring, samt skaffe oversikt over utfordringer hos den enkelte elev og vurdere behovet for oppfølgende samtaler eller videre henvisning.

– Det samsvarer med allerede vedtatte retningslinjer fra Helsedirektoratet. Vårt forslag er mye bedre enn det som FrP har foreslått, da det sikrer faglig frihet og rom for ekstra oppfølging av sårbare elever, et forslag FrP stemte i mot, sier Hille.

Hun sier videre at FrP-representanten ikke fremmet noen styrking av denne skolehelsetjenesten på budsjettet.

– Det FrP gjør er heller tvert i mot. Det er en mye mindre målrettet bruk av helsesykepleiernes tid og ressurser. Det kan vi selvsagt ikke være med på. Vi har full tillit til at skolehelsetjenesten i samarbeid med lærerne klarer å fange opp elever og vil ikke detaljstyre, sier Hille.

 

 

 
 
Powered by Labrador CMS