Kan havne på Østre Greverud

RIVES: Idrettshallen på Nordstrand var i ferd med å bli revet da Oppegård Avis besøkte området i Oslo for to uker siden. Nå kan denne hallen havne på Østre Greverud.
RIVES: Idrettshallen på Nordstrand var i ferd med å bli revet da Oppegård Avis besøkte området i Oslo for to uker siden. Nå kan denne hallen havne på Østre Greverud.

Brukt idrettshall? Ja, takk!

Arbeiderpartiet roser Oppegård Idrettslags initiativ til å overta den brukte idrettshallen fra Nordstrand. Skal hallen på plass, må det først gis dispensasjon fra Markaloven.

Publisert

Nylig brakte Oppegård Avis nyheten om at Oppegård Idrettslag har fått tilbud om å overta en brukt, midlertidig idrettshall. Vi gjenga deler av innholdet fra den første henvendelsen idrettslaget hadde til Oppegård kommune om saken. Ingen av partene ville den gangen kommentere saken.

21. november ble gjennomført et dialogmøte mellom idrettslaget og kommmunen.

– I møtet redegjorde vi for saksgangen og kravene i en søknadsprosess og hvilken dokumentasjon som må på plass for at kommunen kan behandle søknaden. Vi redegjorde også for at denne saken er av en så prinsipiell karakter og har så stor politisk interesse at den må behandles politisk, sier rådgiver Henning Weyergang-Nielsen i Oppegård kommune.

Markagrensen

Han opplyser videre at den foreslåtte plasseringen på Østre Greverud er innenfor markagrensen, og at tiltaket dermed må ha dispensasjon fra Markalovens paragraf 5.

– Dette innebærer at søknaden må få tilslutning fra Akershus Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus før kommunen eventuelt har lov til å gi dispensasjon.

Kommunen opplevde møtet med idrettslaget som positivt, og mener at vi har en god dialog med Oppegård idrettslag i denne saken. Selve søknaden kan vi først ta stilling til når den er formelt sendt inn fra Idrettslaget, sier Weyergang-Nielsen.

Tar opp saken

TOMMEL OPP: Varaordførerkandidat Oddbjørn Lager Nesje (Ap) er svært positiv til planene om en midlertidig idrettshall på Østre Greverud.
TOMMEL OPP: Varaordførerkandidat Oddbjørn Lager Nesje (Ap) er svært positiv til planene om en midlertidig idrettshall på Østre Greverud.

Arbeiderpartiet er i ferd med å engasjere seg tungt i saken for å få den midlertidige hallen til Østre Greverud.

– Dette er et strålende tiltak. Først og fremst skal idrettslaget ha honnør for å komme opp med et forslag som de fullt ut finansierer selv. En midlertidig hall som denne har stor gevinst på alle plan, både lokalt, samfunnsøkonomisk og miljømessig, sier varaordførerkandidat Oddbjørn Lager Nesje.

Han sier Arbeiderpartiet kommer til å ta opp saken om den midlertidige idrettshallen på kommunestyremøtet 10. desember.

Leier hallflater

– Vi må jobbe for at denne saken får en raskest mulig avklaring. Jeg har forståelse for at plasseringen gjør at det må gis dispensasjon fra Markaloven, men det mener vi i Arbeiderpartiet må være mulig å få gjort relativt raskt, sier Nesje.

Varaordførerkandidaten mener en midlertidig idrettshall på Greverud vil være til stor nytte for det lokale idrettsmiljøet.

– I dag leies det mye hallflater i andre kommuner. Det fører til at vi skysser altfor mange barn ut av kommunen for å trene. Denne hallen vil løse mye av dette. Jeg vil igjen berømme idrettslaget for å komme med dette svært positive forslaget, sier Oddbjørn Lager Nesje.

Powered by Labrador CMS