Inneklima på Sofiemyr skole

FIKK SVAR PÅ TRE SPØRSMÅL: Under kommunestyremøtet onsdag 12. februar stilte aksjonsgruppen
FIKK SVAR PÅ TRE SPØRSMÅL: Under kommunestyremøtet onsdag 12. februar stilte aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå" tre spørsmål til de folkevalgte og kommunens administrasjon. På bilde kan du se rådmann Gro Herheim som besvarer spørsmålene.

– Skole uten helsegaranti

"Intetsigende svar og tomme løfter fra kommunen vedrørende situasjonen på Sofiemyr skole", skriver Jarle Halvorsen i sitt leserinnlegg der han tolker kommunens svar på spørsmålene fra aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå".

Publisert

Under kommunestyremøtet onsdag 12. februar stilte aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå" tre spørsmål til de folkevalgte og kommunens administrasjon.

Det første spørsmålet var følgende:

Kan kommunen garantere at funnene av muggsopp på Sofiemyr skole ikke utgjør en helserisiko for elever og ansatte?

Her erkjenner administrasjonen at fuktproblemer i bygg kan gi økt forekomst av luftveissymptomer og andre helseplager.

Videre stadfestes det at tidligere større fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko…

En annen ting som trygt kan «stadfestes» er at ingen har i nærheten av full oversikt over hverken gamle skader eller vanngjennomtrenginger som har foregått på denne skolen siden 1964. Skolen har hatt alltid flatt tak og fuktig krypkjeller, og den tilgjengelige dokumentasjonen strekker seg, i forhold til skolens alder på 56 år, svært kort tid tilbake.

"Ingen har i nærheten av full oversikt over hverken gamle skader eller vanngjennomtrenginger som har foregått på denne skolen siden 1964."

Jarle Halvorsen, har barn på Sofiemyr skole

Jeg kan selv huske lekkasjer fra tak på sent 70-tallet, og det samme for 90-tallet og videre langt ut på 2000-tallet. Den siste var vel bare for noen år siden?

Her kan du se opptaket av kommunestyremøtet fra 12. februar i sin helhet. Gå til kapittel "Åpen halvtime" (starter på 00:18:04) for å finne innlegget fra aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå" som stilte tre spørsmål til administrasjonen. Spørsmålene ble deretter besvart av rådmann Gro Herheim.

Tidligere større fuktskader?

Man ser også ut til å ha glemt at «i gamle dager» hadde skolen en vaktmester (en trivelig, men myndig kar forresten), som tettet lekkasjer etter hvert som de ble oppdaget, det vil si når det ble vått på gulvet i klasserommet. Det ble selvfølgelig ikke åpnet noen takkonstruksjoner, dette ble løst med en bit tjærepapp og et spann med varm tjære, helt etter datidens normer!

Det har, med overhengende sannsynlighet, vært tilfeller av dette, med ujevne mellomrom, i hele skolens levetid.

Med andre ord så drister jeg med til den påstand, at jeg, helt på egen hånd, uten å være byggkyndig, kan stadfeste «at tidligere større fuktskader der materialer IKKE er raskt uttørket, rengjort eller fjernet»!

Den eneste gjenværende metoden for å løse dette problemet en gang for alle vil dermed være å åpne takene og gulvene fullstendig, med den latterlig (les: Idiotisk) høye kostanden det måtte medføre...

Ullent innhold

Det andre spørsmålet som ble stilt under det siste kommunestyremøtet var: 

Hvis kommunen kan garantere at funnene av muggsopp på Sofiemyr skole ikke utgjør en helserisiko for elever og ansatte, hva skal konkret gjøres for å sørge for den garantien?

Ifølge rådmannen følger kommunen opp skolen tett for å sikre «et forsvarlig inneklima».

Når jeg nå har lest litt om hva som defineres som forsvarlig inneklima, så blir jeg litt skremt ettersom dette virkelig setter ansikt på utrykket «ullent innhold». Lovens bokstav i dette henseende er mildt sagt åpen for tolkninger, tolkninger som ikke nødvendigvis er etiske eller moralske, bare veiledende i beste fall...

"Det viktigste her er imidlertid at disse tiltakene hjelper bare tidvis eller stedvis og løser aldri problemet for godt ettersom de samme problemene gjenoppstår ved neste kontroll, med bare en liten variasjon av hvilke klasserom det gjelder."

Jarle Halvorsen, har barn på Sofiemyr skole

Vakuum i krypkjeller

Videre går svaret ut på at forskjellige løsninger og tiltak er implementert, noen med hell, andre med varierende hell.

Undretrykksventilasjon (vakuum) i krypkjeller er vel ett tiltak som har vist seg å være av de bedre, men likevel gir ikke dette på langt nær et 100%-resultat.

Dessuten... korriger meg hvis jeg tar feil, for her er jeg på ren «bondevett-logikk».. Dersom det finnes muggsporer i takkonstruksjon i et klasserom, og man innfører vakuum i kjeller... Vil ikke det da bare bidra til en svært lite hyggelig gjennomstrømning av muggsporer fra tak til kjeller? Forutsatt av at det ikke er «potte-tett» selvfølgelig, noe skolen gang på gang har bevist seg å IKKE være, hverken i tak eller gulv…

Skolen er dødelig syk og ligger de facto på dødsleiet. La den få vandre til de evige jaktmarker i verdighet og slutt med kostbare livsforlengende tiltak, er mitt råd!

Jarle Halvorsen, har barn på Sofiemyr skole

Uansett så har «undertrykk-løsningen», til den nette sum av cirka 1,5 millioner kroner, vist seg å være mangelfull ettersom selv etter at denne ble installert, så har det oppstått nye (mugg)problemer med tilhørende «røde» og «gule» klasserom.

Det viktigste her er imidlertid at disse tiltakene hjelper bare tidvis eller stedvis og løser aldri problemet for godt ettersom de samme problemene gjenoppstår ved neste kontroll, med bare en liten variasjon av hvilke klasserom det gjelder…

Eksponeres fremdeles for muggsopp

Det skrives videre av administrasjonen at «ytterligere prøvetakinger vil jevnlig bli gjennomført og disse vil også bli utvidet til å omfatte alle klasserom og oppholdsrom».

Med andre ord, så har elevene fremdeles en eksponering over et ukjent antall måneder før neste kontroll (sett inn ditt eget sinna-fjes akkurat her!).

Det henvises videre til «Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer» når det gjelder kartlegging av ventilasjonsanleggenes effekt»…

Det er sikkert bra, men jeg lurer fremdeles på hvorfor min datter har så ofte hodepine???

Lei av byråkratiske bortforklaringer

Det siste spørsmålet som ble stilt av aksjonsgruppen var følgende:

Om kommunen ikke kan garanterer at funnene av muggsopp på Sofiemyr skole ikke utgjør en helserisiko for elever og ansatte, hvordan kan det rettferdiggjøres at barna våre og de ansatte skal fortsette å eksponeres for et helseskadelig innemiljø på skolen?

"Det var først når foreldrene begynte å snakke sammen at man fant ut at vårt barn er ikke alene om å ha tidvis mye hodepine eller andre plager."

Jarle Halvorsen, har barn på Sofiemyr skole

Svaret her begynner med å stadfeste fakta; NEI, barn skal ikke utsettes for helserisiko, JA, mugg er helseskadelig, JA, det er en sammenheng mellom fuktproblemer og luftveissymptomer eller andre helseplager.

Administrasjonen skriver også: «Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer».

Dette er en særdeles lang setning for å påpeke et enkelt faktum. Det de egentlig sier er at «vi vet ikke», «vi har ikke peiling», sett inn beskrivelsen som passer deg best...

Videre nedover i svaret er det bare oppramsing av selvfølgeligheter og forskrifter fra Helsedirektoratet og det generelle helsevesenet.

Men... Der settes det også fokus på det som må kunne sies å være oss som foreldre sin absolutt største synd i denne saken!

Våre barn har hatt hodepine, vært «utmattet», slitne, hatt stadig «snufsing», luftveisproblemer og tusen andre ting.. INGEN av oss foreldre har snakket sammen og satt sammen alle puslespill-bitene før nå. «Ditt», «mitt» eller «deres» barn har hatt det på akkurat samme måte, uten kunnskap om hverandre! Det var først når foreldrene begynte å snakke sammen at man fant ut at vårt barn er ikke alene om å ha tidvis mye hodepine eller andre plager...

Dermed har (nesten) ingen meldt fra til hverken skole, rektor eller helsepersonell på skolen, og derfor så er også dokumentasjon i beste fall syltynn på at «vi har rett».

"Dersom ditt barn får helseproblemer om la oss si 5-10 år fra nå av... Lykke til med å bevise noe som helst årsakssammenheng etter den uttalelsen der fra Folkehelseinstituttet."

Jarle Halvorsen, har barn på Sofiemyr skole

Mangel på dokumentasjon eller vilje til å ta ansvar?

Derfor så kan man også med rette hevde at «skolehelsetjenesten ved leder ikke er kjent med økt pågang av elever med helseplager»

De skriver videre i svaret at «miljørettet helsevern mottok varsel om inneklima utfordringer i 2019»!

Hadde jeg og alle andre visst det vi vet i dag, så hadde dette vært på bordet, og dermed dokumentert, for lenge siden. Dokumentert med hele stabler av postkort, telexer, faks-utskrifter, snail-mails og e-mailer på skrivebordet til rektor.

Det skrives videre at «i de aller fleste tilfellene kan man verken bevise eller motbevise at en person har plager eller er syk som følge av fukt eller muggsoppvekst».

"Dette er «ordfyll» fra Folkehelseinstituttet som i realiteten sier at vi har dessverre INGEN myndighet til noe som helst, med mindre det nærmest omkommer folk i korridorene."

Jarle Halvorsen, har barn på Sofiemyr skole

Til det er svaret mitt at 2+2 blir bare nesten 4, men kan også bli ca. 3 eller ca. 5 når det kommer til helseplager, dette er ikke matematikk.

For å gjenta en kommentar som jeg skrev på Facebook her en dag: Dersom ditt barn får helseproblemer om... la oss si 5-10 år fra nå av... Lykke til med å bevise noe som helst årsakssammenheng etter den uttalelsen der fra Folkehelseinstituttet (sett inn ett nytt sinna-fjes etter eget ønske)...

Seks måneders intervaller på kontroll

Og videre: «Det er kontinuerlig overvåkning, blant annet prøvetaking for muggsopp».

På informasjonsmøtet på skolen mandag 10. februar fikk vi opplyst at det var seks måneders intervaller på kontroll.

Jeg definerer ikke prøve hver sjette måned som kontinuerlig, særlig ettersom jeg hver eneste gang lurer på hvilke (ikke om, for det er 100% sikkert) rom som får status «gule» eller «røde» denne gangen, og fremfor alt; NÅR ble de gule eller røde? Og hvor lenge har barna oppholdt seg i nettopp det rommet?

Fra folkehelseinstituttet: «Den som velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra normenes anbefalinger, må være forberedt på å kunne dokumentere og begrunne sine valg».

Dette er tidenes rundeste setning ettersom den helt og holdet fratar de ansvarshavende for det faktiske... nettopp...  ansvaret. Det er VELDIG lett for ansvarshavende å begrunne noe som, ifølge Folkehelseinstituttet, «hverken kan bevises eller motbevises».

Hele svaret avsluttes med «Tilsynet kan likevel ikke stenge hele skolen uten at det er overhengende fare for helseskade».

Dette er «ordfyll» fra Folkehelseinstituttet som i realiteten sier at vi har dessverre INGEN myndighet til noe som helst, med mindre det nærmest omkommer folk i korridorene (og her kan du sette inn ditt absolutt sinteste fjes).

Les også: En bønn fra en far

Powered by Labrador CMS