Inneklima på Sofiemyr skole

SAMLET INN 650 UNDERSKRIFTER: Siri Wålberg, Kjersti Horgen-Rihel og Tonje Raknes overleverte 650 underskrifter til utvalgsleder Camilla Hille (V) fredag 20. februar.
SAMLET INN 650 UNDERSKRIFTER: Siri Wålberg, Kjersti Horgen-Rihel og Tonje Raknes overleverte 650 underskrifter til utvalgsleder Camilla Hille (V) fredag 20. februar.

Utsetter politisk behandling fra mars til mai

Til tross for oppropet med 650 underskrifter, fakkelmarkeringen og flere møter med administrasjonen og lokalpolitikerne, vil kommunen ikke fremskynde den politiske behandlingen av saken om den nye barneskolen på Sofiemyr.

Publisert

Etter tre intense uker med etablering av opprop, Facebook-gruppe, fakkelmarkering og diverse politiske møter forbereder vi oss nå mot utvalgsmøtet for oppvekst, idrett og kultur, som skal arrangeres på Sofiemyr skole mandag 16. mars, sier Siri Wålberg, Tonje Raknes og Kjersti Horgen-Rihel fra Sofiemyr.

Aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå", som de tre mødrene fra Sofiemyr startet for en drøy måned siden, har fått mye støtte fra lokalbefolkningen.

I håp om å få gehør hos lokalpolitikerne ble det også satt i gang med et opprop. Etter bare 15 timer ble målet om 300 underskrifter nådd. Tre uker senere ble oppropet med 650 underskrifter overlevert til utvalgsleder Camilla Hille (V).

Les også: – Skole uten helsegaranti

Planlegger familiearrangement 15. mars

Målet vårt er fortsatt det samme, ny Sofiemyr skole og midlertidig brakkeløsning senest ved skolestart i august 2020, sier Kjersti Horten-Rihel på vegne av foreldregruppen bak aksjonen.

– Vi sitter allerede på mye informasjon og saken vår er sterk. Vi er optimistiske og håper på en snarlig løsning rundt endelig avvikling av Sofiemyr skole.

Hun sier gruppen jobber stadig med å strukturere all nødvendig informasjon og analysere rapporter fra målinger utført av Mycoteam.

Samtidig forbereder vi et familiearrangement på Sofiemyr søndag 15. mars for å mobilisere inn mot utvalgsmøtet dagen etter. Parallelt med dette sender foreldre og foresatte inn informasjon om sine barns helseplager til kommuneoverlegen, skolen og aksjonsgruppen. Vi sitter allerede på mye informasjon og saken vår er sterk. Vi er optimistiske og håper på en snarlig løsning rundt endelig avvikling av Sofiemyr skole, sier Horten-Rihel.

Les også: Bekymret for elever og ansattes helse og arbeidsmiljø

      Dette er ROBEK-listen:

  • ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.
  • Havner Nordre Follo på denne listen, må kommunens budsjett og økonomiplaner godkjennes hos Fylkesmannen.
  • 218 kommuner har stått på Kommunaldepartementets svarteliste siden 2001.
  • I Follo var det kun Enebakk (1452 dager i 2002-2006), Nesodden (356 dager i 2001-2002) og Vestby (1051 dager i 2003-2006) som var svartelistet.
  • Følgende ti kommuner var registrert på Robek-listen per 27. jaanuar 2020: Austrheim, Bremanger, Sande, Giske, Fauske, Hamarøy, Moskenes og Karasjok.

Frykter konkurs

Utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune, Camilla Hille (V), sier hun setter stor pris på engasjementet til foreldrene, og skjønner at de er utålmodige.

Jeg var selv skuffet over at vi måtte sette alle investeringer på en pause, men har samtidig stor forståelse for at rådmannen har behov for en totaloversikt over investeringstrykket, sier Hille.

Hun understreker at ingen er tjent med en kommune som går konkurs og havner på ROBEK (red. anm.: et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse).

Havner vi på ROBEK-listen, da ryker det mange ikke lovpålagte tjenester og vi blir satt under administrasjon av staten, sier Hille.

Les også: – Vi kan ikke fortsette som nå

Utsetter fra mars til mai

Kommunestyret i Nordre Follo plikter nå å ta stilling til saken om en ny barneskole på Sofiemyr som følge av oppropet med de 650 underskriftene.

Fristen er innen seks måneder, men en god forvaltningsskikk tilsier at kommunen i hvert enkelt tilfelle bør vurdere viktigheten av å få avgjort saken så raskt som mulig.

– Når forventer du en politisk behandling av denne saken?

Jeg satte saken i bestilling da jeg så engasjementet til foreldrene i Oppegård Avis. Jeg hadde håpet at saken skulle være klar til møtet i mars, men har nettopp fått beskjed om at administrasjonen trenger mer tid til å forberede saken. Den kommer derfor dessverre ikke opp før i mai, men jeg har bestilt en orientering til utvalget i kommende møte, sier Hille.

Skal avgjøres i juni, som tidligere planlagt

I tillegg til Sofiemyr skole, skal utvalget ha befaring på Fløisbonn ungdomsskole og Sofiemyrhallen.

  Dernest er FAU og foreldreaksjonen invitert til åpen halvtime mandag 16. mars. Jeg har også bedt kommunelegen stille samt folk fra eiendomsavdelingen som kan redegjøre for HMS-situasjonen for barna ved Sofiemyr i det førstkommende utvalgsmøtet i mars, sier Hille. 

– Hva er status på behovsplanene og behovsanalysene for skolene i Nordre Follo?

Analysene kommer til utvalget nå i mars, både for skoler, barnehager og idrettsanlegg. Realitetsbehandlingen, det vil si hvilke skoler, barnehager og idrettsanlegg som kan og bør prioritert først, vil ikke bli besluttet før i juni, sier Hille.

Utvalgslederen påpeker at det ikke vil bli lett å ta disse beslutningene.

Det er garantert noen prosjekter som må vente og noen som vil bli skuffet som følge av dette, sier hun.

Les også: En bønn fra en far

– Kan ikke forskuttere

– Hva kan skje i beste og i verste fall som følge av den politiske behandlingen av saken i mai?

Som jeg har sagt tidligere, må utvalget være helt trygge på at det er forsvarlig at barna går på skolen, og om det ikke er det, så kan ikke barna oppholde seg der. Da må vi iverksette tiltak så raskt som mulig, enten flere midlertidige avbøtende tiltak på skolen eller at barna må flyttes til andre lokaler, sier Hille.

Hun sier at politikerne ikke kan forskuttere et vedtak om for eksempel å starte byggingen av Sofiemyr skole før rådmannen har gjort sine vurderinger.

  De store beslutningene om hvilke skoler vi må ta først blir ikke fattet før i juni, sier Hille. 

Les også: – Nå er det nok å spille roulette med våre barns helse

Tidligst høsten 2020

– Hvor raskt kan de eventuelle skolebrakkene settes opp?

Jeg håper vi slipper en midlertidig løsning som paviljonger. De er dyre å sette opp. Administrasjonen har sagt at det kan koste rundt 70 til 80 millioner kroner å få dette på plass, sier Hille.

Hun mener den beste løsningen er at disse pengene kan brukes på en helt ny skole.

Jeg er redd for at om vi setter opp midlertidige paviljonger, kan de bli stående lenge, samtidig som vi bruker av det økonomiske handlingsrommet på midlertidige løsninger, sier utvalgslederen.

Hun mener derfor at gjenbruk av paviljongene på Solkollen er en løsning som må vurderes, enten at disse paviljongene blir stående eller blir flyttet til Sofiemyr etter at den nye Kolbotn skole står ferdig i april 2021.

Eventuelle hastetiltak som oppsetting av paviljonger er såpass store investeringer at de bør tas ved revidert budsjett i juni, og da vil de ikke kunne stå ferdig før tidligst høsten 2020, sier Hille.

Les også: – Barna bør tas ut av skolen i protest

Målinger på hele skolen

Foresatte har etterlyst målinger i regi av Mycoteam på absolutt alle klasserommene. Oppegård Avis har skrevet at det aldri har vært utført målinger på hele skolen. Istedenfor ble det valgt kun noen få klasserom og andre rom på skolen basert på de visuelle indikasjonene eller de påviste lekkasjene på de bestemte stedene.

– Blir det i den nærmeste tiden igangsatt målinger på absolutt alle klasserommene på skolen?

Det var det rektoren sa at de skulle begynne med, men jeg har ikke spurt etter da jeg var der på besøk. Det blir noe vi kan spørre om både under befaringen og i orienteringen til utvalget i møtet etterpå, sier Hille.

Les også: Åpent møte om inneklimaet på Sofiemyr skole trakk fullt hus

Powered by Labrador CMS