Inneklima på Sofiemyr skole

MEST KRITISK BEHOV: Sofiemyr skole har mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo. Til tross for det er det fortsatt ikke avgjort hva som skjer videre med skolen.
MEST KRITISK BEHOV: Sofiemyr skole har mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo. Til tross for det er det fortsatt ikke avgjort hva som skjer videre med skolen.

Vurderer takbytte og tiltak i krypkjeller som større løft på Sofiemyr skole

I juni skal lokalpolitikerne ta stilling til hva som skjer videre med Sofiemyr skole, med tanke på inneklima, tilstands- og kapasitetsutfordringer. Hellerasten skole og hovedbygningen på Greverud skole skal også vurderes, men kun på grunn av kvalitetsutfordringer.

Publisert

Virksomhetsleder for Byggdrift i Nordre Follo kommune, Hogne Haug, sier at det jobbes med langtidsplanen «Handlingsrom 2023», som i politisk sak i juni vil gi føringer for kommunens fremtidige investeringsprosjekter og rekkefølgen på disse.

  Dette vil dermed avgjøre videre aktivitet på Sofiemyr skole eller om det for eksempel vil være aktuelt å flytte elevene over i midlertidige paviljonger. Denne saken vil også gi svar på om det blir aktuelt å gjennomføre større løft på skolen slik som takbytte, krypkjeller og innvendig oppussing for å videre sikre et tilfredsstillende inneklima og skolehverdag i påvente av et nytt skolebygg, sier Haug.

Per dags dato har det blitt innhentet kun priser på ny taktekking av paviljong fire, ifølge ham. Oppegård Avis har foreløpig ikke fått innsyn i det ovennevnte dokumentet.

Les også: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

"Behovsplaner versjon 1.0"

Ifølge Ellen Wibe skal også saken om "Behovsplaner  versjon 1.0" behandles politisk i juni. Her skal det foreslås tiltak for å løse kortsiktige kapasitets- og tilstandsutfordringer for kommunens formålsbygg, inkludert Sofiemyr skole og fem andre skoler med størst behov for en rask vurdering.

Saken vil inneholde forslag for å løse tilstands- og kapasitetsutfordringer for Sofiemyr skole, bekrefter Wibe.

"Sofiemyr skole peker seg ut til å være den skolen det er mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, men jeg kan ikke forskuttere noen beslutninger", sa utvalgsleder Camilla Hille (V) tidligere.

Både barneskolen og ungdomsskolen i Ski skal vurderes kun på grunn av kapasitet, mens Greverud skole (hovedbygningen), Hellerasten skole, Vevelstadåsen skole og Finstad skole, Tussebo skal vurderes på grunn av kvalitet.

Alle de andre skolene som ikke er nevnt under «Behovsplaner – versjon 1.0» vil bli tatt med i det videre arbeidet med nye versjoner av behovsplanene. Neste versjon av behovsplanene, «Behovsplaner – versjon 2.0», vil bli ferdigstilt våren 2021 og skal utarbeides i forbindelse med arbeidet med LDIP (langsiktig driftsanalyse og investeringsplan). Deretter forventes det at behovsplanene vil bli oppdatert med to til tre års mellomrom.

Les også: Drukner i behovsplaner

Justering av skolegrenser og maks antall elever

Saken om justering av skolegrenser er også under utarbeidelse. Saken er i rute. Den kommer til politisk behandling også i juni, sier Wibe. 

I juni skal det også utarbeides en politisk sak om maks antall elever i en klasse. Per i dag opereres det med ulike makstall elever per klasse i tidligere Oppegård og Ski. Kun på 3.-7. trinn er makstallet likt (28 elever). Ellers har Oppegård vurdert som «pedagogisk forsvarlig» å ha større klasser enn Ski (på 1.-2. trinn: 22 elever per klasse i Ski vs. 28 elever i Oppegård, på 8.-10- trinn: 28 elever i Ski vs. inntil 30 elever i Oppegård).

Antall klasserom på den enkelte skole vil i noen grad henge sammen med det klassedelingstallet som vurderes å være «pedagogisk forsvarlig» i Nordre Follo.

Kommunen avviker fra nasjonale minstestandarder for utearealer. Det viser seg også at ikke alle skoler oppfyller anbefalingen i forskriften for miljørettet helsevern, som anbefaler ett toalett per 20 elever.

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Powered by Labrador CMS