Oppegård Røde Kors

TILBYR HANDLEHJELP: – Vi tilbyr hjelp til handling for de som ikke har noen til å reise på butikk, sier daglig leder i Oppegård Røde Kors, Dag Johnsrud.
TILBYR HANDLEHJELP: – Vi tilbyr hjelp til handling for de som ikke har noen til å reise på butikk, sier daglig leder i Oppegård Røde Kors, Dag Johnsrud.

Er du i karantene og trenger hjelp til innkjøp?

Frivillige i Oppegård Røde Kors vil hjelpe til med innkjøp av matvarer til de gruppene som trenger det mest.

Publisert

Vi kan hjelpe til med innkjøp av matvarer til de ensomme eldre som er i risikogruppen eller innbyggerne som er i hjemmekarantene og ikke har noen andre som kan hjelpe dem med slike oppdrag, sier leder av Oppegård Røde Kors, Dag Johnsrud, som bor på Sofiemyr.

Til tross for at han selv har astma og er i risikogruppen, ønsker han å hjelpe de andre innbyggerne som trenger hjelp i denne krisesituasjonen.

Hvor mange frivillige kan være med og bidra med innkjøp av matvarer?

Omtrent hele hjelpekorpset. Foreløpig er det kun én person av de totalt 120 frivillige, som er operative i Oppegård, som er i hjemmekarantene. Alle de andre er klare til å hjelpe til ved behov, sier Johnsrud.

Samtidig påpeker han at de er nødt til å gjøre fortløpende risikovurderinger og skjerme de frivillige for smitte.

Hvordan kan dere kontaktes i forbindelse med innkjøp av matvarer?

Vi kan kontaktes både på telefon (400 06 113) og e-post ([email protected]), sier Johnsrud.

Mangler smittevernutstyr

Når det gjelder transport av pasienter, kan de frivillige i Oppegård dessverre ikke bidra med denne tjenesten på grunn av mangelen på smittevernutstyr.

Siden hjelpekorpsene i Ski og Oppegård driftes nå som ett hjelpekorps, kan vi bekrefte at vi i begrenset grad har tilgjengelig komplett smittevernutstyr på våre depoter.  Vi må blant annet ha smittefrakker, hansker, munnbind og visirer for å kunne bidra med transport av pasientene, sier Johnsrud.

Ifølge ham planlegger nå Røde Kors i Nordre Follo, i samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS), bistand til pasienttransport.

Dette koordineres på distriktsnivå hos oss, og OUS stiller med nødvendig smittevernutstyr, sier Johnsrud.

Venter på beskjed fra kommunen

Vi har rutiner for de ulike krisesituasjonene og har en felles beredskapsplan med Ski Røde Kors. Sammen med dem kan vi stille opp med flere aktiviteter ved behov, sier Johnsrud.

Han sier beredskapsplanen er oversendt kommunen og de frivillige i Nordre Follo venter bare på en beskjed fra kommunen.

Johnsrud legger også til at koronautbruddet har rammet de planlagte aktivitetene og kursene, som måtte utsettes og avlyses.

Les også: – Viktig tilbud i lokalmiljøet