KOLBOTNVANNET

USIKKER IS: Isen i den nordlige delen av innsjøen påvirkes av bobleanlegg og bekkeutslipp.
USIKKER IS: Isen i den nordlige delen av innsjøen påvirkes av bobleanlegg og bekkeutslipp.

Advarer mot usikker is på Kolbotnvannet

I vinter er det farlig å ferdes på isen i områdene i nordre del av innsjøen.

Publisert

Det er Oppegård kommune som advarer mot usikker is på Kolbotnvannet. Isen i nordre del av innsjøen påvirkes nemlig av bobleanlegg og bekkeutslipp.

Områdene vil være store i mildt vær, og mindre ved langvarig kulde, ifølge kommunen.

Les også: Sprengladning forårsaket fiskedød

Tre spesielt utsatte områder

Isen vil være utrygg i områdene som er markert med rødt i kartet.

TRE OMRÅDER: Isen vil være utrygg i områdene som er markert med rødt i kartet.
TRE OMRÅDER: Isen vil være utrygg i områdene som er markert med rødt i kartet.

 

Kommunen jobber med å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og har montert to bobleanlegg i vannet (red. anm.: se område 1 og 2 på kartet). Anlegget slipper luftbobler, som tar med seg varmt bunnvann og svekker isen.

Område 3 viser utløpet fra Skredderstubekken som er lagt i rør og har utløp i Storebukta ved Skogsland. Her blir det strøm i vannet og derfor dårlig is (nr. 3 på kartet).

Det understrekes at all ferdsel på isen skjer på eget ansvar.

Les også: Kulinaris solgt til is-gigant