STYRELEDER: Jarle Ørnebo er styrleder for Oppegård Næringsforum. Dette bildet ble tatt før det konstituerende kommunestyremøtet i Nordre Follo 17. oktober.
STYRELEDER: Jarle Ørnebo er styrleder for Oppegård Næringsforum. Dette bildet ble tatt før det konstituerende kommunestyremøtet i Nordre Follo 17. oktober.

Næringsforum bruker lokalavisens navn på nett

Skriver du inn navnet på lokalavisen i adressefeltet, kommer du et helt annet sted enn du ville.

Publisert

I tillegg til den ukentlige papiravisen hver torsdag, dekker vi i Oppegård Avis det lokale nyhetsbildet løpende på oavis.no. I det siste har vi derimot blitt gjort oppmerksom på at det er andre som bruker avisnavnet vårt i markedsføring. 

Skriver du inn navnet «oppegårdavis.no» eller «oppegardavis.no» i adressefeltet, blir du ledet videre til nettsidene til Oppegård Næringsforum. 

Eid av Ørnebo

Oppegård Avis har sjekket ut hvem som eier disse domenene, og vi finner at de ble kjøpt av selskapet Penn og Pensel AS. Dette selskapet er ifølge proff.no eid i sin helhet av Jarle Ørnebo, styreleder i Oppegård Næringsforum, lokalpolitiker for Nordre Follo FrP og nyvalgt leder for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. 

Domenene ble kjøpt 10. februar 2013, men oppdatert 25. februar i år. Nettstedsadressen oavis.no sikret Oppegård Avis seg 15. januar 2013.

– Falskt flagg

Ansvarlig redaktør Thomas N. Witsø-Bjølmer håper ikke sammenblandingen er intendert fra Oppegård Næringsforum sin side. 

HAVNER FEIL: Skriver du nettadressen oppegardavis.no, ender du på hjemmesidene til Oppegård Næringsforum.
HAVNER FEIL: Skriver du nettadressen oppegardavis.no, ender du på hjemmesidene til Oppegård Næringsforum.

PS! Saken fortsetter under bildet!


– Å seile under falskt flagg er alvorlig, spesielt i et forholdsvis lite lokalsamfunn som Oppegård. Styreleder i næringsforumet har lenge vært en ivrig samler av lokale domener. Vi formoder at misbruken av «Oppegård Avis» er et utslag av manglende kunnskap og ikke en snarvei til mer trafikk, sier Witsø-Bjølmer. 

– Så lenge lenkene fjernes, lever vi godt med å ha bidratt til mer trafikk på næringsforumet sider. Det som er mer alvorlig, er at styreleder har lagt ut annonser på siden, annonser for bedrifter der han selv er involvert. Vi er imidlertid trygg på at forumets medlemmer etterser at styreleder rydder opp.

– Burde ikke lokalavisen sikret seg disse domenene før selskapet Penn og Pensel AS gjorde det?

– Nå i ettertid er det jo ingen tvil om det. Men vi har vært opptatt av å dekke nyheter - både på nett og i avisen.

Mange navn registrert

Oppegård Avis har sendt spørsmål om saken til Ørnebo og administrativ leder Morten Pedersen i Oppegård Næringsforum. 

Ørnebo forklarer at Oppegård Næringsforum inngikk et samarbeid med OppegårdGuiden for en lang tid tilbake. Da Lokalavisen Oppegård valgte å legge ned var det flere som ville drive lokalavis.

– Det ble registrert mange typer produkter og tjenester. Herunder lokaloppgard, Kolbotn guiden og en rekke ulike varianter, skriver Ørnebo. 

– Hvem har skaffet disse domenene?

– Det er undertegnede og Oppegård Næringsforum som sikret et 30-talls domener. Hovedsakelig med tanke på forum, råd, medie etc.. knyttet til lokale navn.

– Har domenenavnene pekt til en annen side før 25. februar i år?

– En rekke av våre navn som var mer myntet mot lokalavisen har vært pekt mot oavis.no. Det er nytt at pekingen har stoppet ( eller ved evt. misforståelse) å peke til Oppegård Avis, skriver Jarle Ørnebo i e-post til Oppegård Avis. 

Hvorfor de to domenavnene knyttet til lokalavisen peker til Oppegård Næringsforum, har det ikke lyktes Oppegård Avis å får noe klart svar på fra styrelederen i næringsforumet. 

– Styret visste

Mandag sendte vi Ørnebo spørsmål om de andre i næringsforumet vet at han har lenket Oppegård Avis’ navn til Oppegård Næringsforum?

Ørnebo svarer: 

– Vet ikke hvor mange som vet, eller husker, men hele styret som var med fra starten var kjent med dette. Domener og øvrige eiendeler er redegjort for på årsmøtene. Som nevnt så har vi lenket til oavis i alle årene siden Oppegård Avis har hatt en nettversjon. Vi har promotert og delt nyheter fra Oppegård Avis  så langt det er naturlig knyttet til næringsvirksomhet. Dette ønsker vi å fortsette med. Det er derfor interessant å peke relevante domener til nettavisen dersom Oppegård Avis ønsker det også. Vi har i møter også ønsker å samarbeide med drifting av nettsider knyttet til arbeidsmiljø og næring i en aktivitetskalender. Skulle Oppegård Avis også ha ønske om å ha innehaverrollen til domener, vil vi gjerne se på dette dersom en slik henvendelse kommer. Oppegård Næringsforum har tilbudt dette tidligere uten å ville overta domenene.

– Det er annonser på siden for virksomheter styreleder er involvert i. Har det noen betydning? 

– Vi annonserer til tider og markedsfører alle medlemmer i ulike sammenhenger. Det er et av målsettingene i henhold til formål og vedtekter. Hva gjelder styreleders rolle som nærstående så er dette beskrevet hvert eneste år i styrets beretning og mutnlig presentert på årsmøte. Årsregnskap og styrets beretning ligger offentlig på www.onforum.no (ekstern lenke)  Vi følger i all hovedsak reglene for små aksjeselskaper, sier Jarle Ørnebo.