– President! Jeg tror kanskje ikke statsråden hørte spørsmålet mitt!

Klar tale til Per Sandberg fra Nicholas Wilkinson i Stortinget - når har han tenkt å møte Stopp Støyen og naboene i Oppegård? Se hva han svarte.

Publisert

Han fikk ikke sitte lenge i stolen som justis- og beredskapsminister, Per Sandberg (FrP), før spørsmålene rundt beredskapssenteret på Taraldrud kom opp på bordet.

Stortingsrepresentant fra Oppegård og SV, Nicholas Wilkinson, stilte direkte spørsmål til Sandberg i Stortinget i går om hva som skjer i forbindelse med møteforespørselen som Stopp Støyen har sendt til både avgåtte statsråd Sylvi Listhaug og påtroppende statsråd Sandberg.

– I statsbudsjettet og regjeringserklæringen er det vedtatt at regjeringen skal involvere og samarbeide med lokalmiljøet og naboer når de ferdigstliler PNB. Naboene har organisert seg i organisasjonen Stopp Støyenb. Når og hvordan vil statsråden følge opp vedtakene om at disse skal involveres?

NB! Saken fortsetter under bildet!

Sandberg svarte

ORDVEKSKLING: Wilkinson og Sandberg i samtale om Taraldrud og Stopp Støyen.
ORDVEKSKLING: Wilkinson og Sandberg i samtale om Taraldrud og Stopp Støyen.

Det var spørsmålet til Sandberg fra Wilkinson, og Sandberg entret talestolen. 

– Oppfølgingen av Stortingets vedtak vil i hovedsak skje gjennom et arbeid med miljøoppfølgingsplanen med tilhørende støyplan knyttet til det. Her er det mange områder, det er en rekke punkter knyttet til støy og knyttet til støyhåndtering fordelt på prosjekteringsfase, anleggsfase og driftsfase, sa Sandberg, og fortsatte.

Les også: I dag startet byggingen av beredskapssenteret

– Det vil bli avholdt jevnlige dialogmøter mellom departementet, prosjektet politiet og de tre kommunene som er definert involvert. Departementet legger til grunn at de er Oslo ved bydel Søndre Nordstrand, Oppegård, som representerer beboerne og naboene og Ski kommune, som har en del oppgaver som vertskommune. I rammebetingelsene fra Ski kommune, er det blant annet forutsatt uavhengig kontroll, sa Sandberg.

– Departementet følger selvfølgelig dette, og går også lenger enn det som er påkrevd gjennom å ta dette utenom allerede uavhengige kontroller av prosjekterte løsninger. Utover det som gjøres i direkte tilknytning til senteret, har departementet forpliktet seg til henholdsvis kompenserende tiltak, særlig rettet mot barn og ungdoms brukj av marka på dagtid, og det er også direkte vedtak rettet mot speiderbevegelsen og en lokal barnehage i området. Det er satt av 8 millioner til disse tiltakene, og departementet avventer nå kommunens vurdering på hvordan midlene skal benyttes, sa Sandberg.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Svarte: Statsråd Per Sandberg (FrP).
Svarte: Statsråd Per Sandberg (FrP).

– Hørte statsråden spørsmålet?

Wilkinson fortsatte videre.

– President, jeg tror kanskje ikke at statsråden hørte spørsmålet mitt. For nå fikk vi høre mye om kompenserende tiltak, og det er jo vel og bra når vi skal ha skyting og sjokkgranater rett ved barnehagene rett ved skoler og barnehager i min hjemkommune. Men det var ikke spørsmålet mitt. Spørsmålet er hvordan vedtakene skal følges opp, sa Wilkinson.

Wilkinson stilte videre spørsmål rundt definisjonen av partene man ønsker å snakke med.

Les også: Håper på snarlig møte med Sandberg

– Naboene er organisert gjennom Stopp Støyen. De har vært det hele tiden. De sendte brev til forrige justisminsiter, og nå vet jeg at det kommer et nytt brev til Sandberg der de inviterer til felles møter for veien videre. Jeg lurer på hva justisministeren kommer til å svare på invitasjonen fra oss som bor i området, fortsatte han. 

TORDNET LØS: Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson var ikke fornøyd med svarene han fikk fra statsråden i Stortinget.
TORDNET LØS: Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson var ikke fornøyd med svarene han fikk fra statsråden i Stortinget.

NB! Saken fortsetter under bildet!

– Naturlig å møte kommunene

Sandberg fortsatte videre med at han føler det er naturlig å møte kommunene i første rekke om det blir et møte rundt denne saken.

– Jeg venter i spenning til jeg får brevet, og så skal jeg besvare. jeg er veldig godt kjent med at gruppen ønsker et møte, Dersom det skulle være aktuelt med et slikt møte og om et slikt møte finner sted, finner jeg det mer natuerlig akkurat nå å møte ordførerne i Ski og Oppegård, samt en representant for Oslo, sa Sandberg, som også sa at han i hvertfall må få et brev før han idet hele tatt vurderer innholdet.

Les også. Slik blir beredskapssenteret på Taraldrud

Dermed blir det spennende å se hva som skjer videre i saken og om det blir noe møte. Du kan se video fra ordvekslingen i videovinduet øverst i saken.