STENGT: Denne stien har stått stengt i lang tid.
STENGT: Denne stien har stått stengt i lang tid.

En sti til besvær

Gang- og sykkelveien fra Plogsvingen til Kolbotnveien har i lengre tid vært stengt på grunn av bygging av nye boliger, og det har vært til irritasjon for de som må gå omveien rundt. Et skilt med en teip-bit har ikke hjulpet på saken.

Publisert Sist oppdatert

Stien fra Plogsvingen til Kolbotnveien har i lang tid vært stengt. I mellomtiden har beboere i området måttet gå en omvei, og for flere har dette vært problematisk. Dette gjelder da særlig dersom man er avhengig av for eksempel rullator.

Ifølge Terje Lundefaret, styreleder i Kantorsletta selveierforening, blir gangstien til vanlig brukt fra Kantorsletta og opp til Kolbotn sentrum, men denne stien er nå under utbygging. Det er Kantorbekken Terrasse som er ansvarlig for at stien skal stå ferdig. Stien skulle opprinnelig åpnes høsten 2021, men denne er fortsatt ikke åpnet.

IKKE MULIG Å TA SEG FREM: Det er ingen annen mulighet enn å gå rundt om du skal forbi her.
IKKE MULIG Å TA SEG FREM: Det er ingen annen mulighet enn å gå rundt om du skal forbi her.

Tungvint å gå rundt

– En del mennesker her går med rullator hver dag, disse har nå en tungvint vei, ettersom de må gå rundt nå. Det er mange som er irriterte, og som ikke vet når stien åpner igjen, forteller Lundefaret til Oppegård Avis.

Lundefaret har i lang tid engasjert seg i saken.

– Vi eier 85 mål midt i hjertet av Kolbotn, det vil si at vi eier store deler av stien. Hadde den ikke vært vår, hadde det ikke vært så mye om å gjøre. Kommunen eier resten, og de kan gi dispensasjon under utbygging i to til tre år, forteller Lundefaret.

– Det er Kantorbekken Terrasse som har stengt stien vår. Vi vet ikke når de åpner stien igjen, men ser at det nå er aktivitet der, sier han.

Et skilt med en liten bit teip

– Det er pålagt utbygger å oppgradere sin skiltplan. Her har løsningen fra utbygger vært å feste en teip-bit over der det tidligere stod at stien skulle være ferdig i 2021.

Og akkurat denne teip-biten har gjort at Oppegård Avis har fått spørsmål om det bare er å be om utsettelse ved byggeprosjekter, så får man godkjennelse av kommunen til det, til tross for at innbyggere opplever ulemper.

Til dette svarer kommunen at de i denne saken har pålagt utbygger ukes-gebyr fra og med 1. august. Områdeleder for vei og park/vann og avløp Stein Egil Drevdal kommenterer saken slik:

– Det er utbyggers ansvar å informere naboer om fremdrift og arbeider som utføres. Kommunen behandler søknader om graving i kommunalt eide offentlige veier iht kommunens graveinstruks. Grunnen til at Plogsvingen ble stengt var at det var nødvendig for å ivareta sikkerheten rundt byggeplassen, samt at det var rekkefølgekrav i reguleringsplanen om at gangveien skulle oppgraderes til universell utforming. Bekkeåpningen var en del av reguleringsplanen i området.

Når det gjelder det nevnte skiltet forklarer Drevdal at kommunen håndhever slike saker i henhold til gjeldende lover og regler.

– Slike saker blir fulgt opp kontinuerlig. Da det ble gitt pålegg om å endre nevnte skilt, og dette ble løst med å klistre over en lapp, fjernet kommunen skiltet, skriver han til Oppegård Avis.

Da Oppegård Avis var på stedet stod for øvrig skiltet fortsatt på samme plass.

NY PROMENADE: Kantorbekken Terrasse slik det ser ut nå.
NY PROMENADE: Kantorbekken Terrasse slik det ser ut nå.

Kunne vært ferdig tidligere

Ifølge prosjektleder for Kantorbekken Terrasse Knut Amundsen, hadde stien kunnet stå ferdig mye tidligere, men på grunn av at det tok lenger tid å få regulering og rammetillatelse fra kommunen, ble prosjektet utsatt frem til tillatelse forelå.

– Vi gikk i gang straks tillatelse var i orden, sier han.

Amundsen forteller videre at de har bygget så fort de kunne etter at de fikk tillatelse til å gjøre jobben.

– Tillatelsen kom ikke før ca. 1 august i år, og dermed begynte vi først fysisk å jobbe på stien da, forklarer han.

At skiltet har stått på stien i over ett år og varslet en stengt vei, var på grunn av byggearbeidene med Kantorbekken Terrasse.

– Vi har fått tillatelse til å bygge fem blokker som utgjør Kantorbekken Terrasse. Vi begynte i sydlig del og jobbet oss mot nord. Det siste bygget ligger mot denne gang- og sykkelveien, opplyser Amundsen.

Stien har vært brukt som atkomst til å bygge boligene, etter krav fra kommunen. Ifølge Amundsen tok det nesten et år å bli enig med kommunen om utforming.

– Vi hadde krav fra kommunen om å bruke stien som atkomst for å begynne bygging fra første bygg i sydenden. Alt skulle foregå fra Kolbotnveien og ikke Kantorveien.

Amundsen medgir at dette har gjort arbeidet mer tungvint med trange tomter og store biler med blant annet betongelementer som skal fraktes frem.

– Det har vært komplisert å få inn alt den veien, men det var en betingelse at det var denne veien som ble brukt, forklarer han.

– Vi har bygget så fort vi kunne, og det kunnet vært åpnet før, dersom vi fikk tillatelse til å bygge den tidligere. Planleggingen begynte vi for ett år siden, sier han.

Åpner i oktober

Nå regner Amundsen med at stien skal åpnes i oktober dersom alt går etter planen.

– Det er planlagt innflytting i det siste bygget i slutten av oktober, og dette fordrer at gangstien står ferdig, sier en optimistisk Amundsen.

Sluttresultatet håper han blir bra for alle.

– Det blir en forbedring av hele området, med promenaden langs bekken. Dette vil være en offentlig promenade, påminner han.

Når det gjelder den nå stengte stien så vil denne nå bli universelt utformet, det var den ikke tidligere. Stien vil bli mindre bratt enn det den var, samt at den vil bli oppgradert med ny asfalt og granitt på hver side.

– Veldig mange av beboerne forteller at de er fornøyd med det nye området, avslutter han.

Så nå gjenstår det å se om den kontroversielle stien står klar i oktober. I mellomtiden er arbeidet som er lagt ned ved Kantor Terrasse vel verdt en rusletur langs den nye promenaden.

Powered by Labrador CMS