SVARER LESERNE: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold svarer på spørsmål fra Oppegård Avis-leserne.

Du spør – legen svarer

Kan jeg gå på julebord? Bør jeg dra på Lucia-feiring i barnehagen og hva med juleselskapet i romjula? Du spør – kommuneoverlegen svarer.

Publisert Sist oppdatert

Oppblomstringen av smitte og innføring av nye tiltak, har ført til en rekke spørsmål fra våre lesere. Særlig vanskelig ble det etter at de nye tiltakene ble innført på tirsdag kveld.

Noen spørsmål kan det være vanskelig å finne eller vite svaret på, men fortvil ikke, vi i Oppegård Avis vil gjerne hjelpe.

Derfor har vi hanket inn kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, hvor hun har tatt for seg lesernes spørsmål.

1. Er omikron mer farlig enn andre corona-virus?

– Det er fortsatt veldig begrenset kunnskap om Omicron- varianten, men det vi vet nå peker i retning av at den ikke gir mer alvorlig sykdom hos den enkelte. Men det foreligger heller ikke sikre opplysninger som tilsier at den gir mildere sykdom. Omicron-varianten er med høy sannsynlighet mer smittsomt enn tidligere varianter. Mer smittsomt virus betyr at flere kan bli syke samtidig. Derfor kan varianten true belastningen i helsevesenet mer enn tidligere varianter og sånn sett er den farligere for fellesskapet.

2. Hvorfor har vi ikke korona-pass i Norge?

– Tanken var at kommuner som allerede hadde innførte lokale smitteverntiltak tidligere i høst kunne ta i bruk koronasertifikatet for å åpne på enkelte områder. Målet med koronasertifikat skulle være å kunne holde samfunnet mer åpent. Før koronasertifikatet rakk å komme i bruk fikk vi jo Omicron-varianten til Norge og dette har skapt behov for betydelige innstramninger. Det er i denne situasjonen ikke rom for å benytte koronasertifikat for å gjøre lettelser lokalt, men kanskje vil det bli aktuelt igjen senere? Regjeringen opplyser på sine nettsider om at jobber med å se på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

3. Andre juledag skal vi være 15 familiemedlemmer til julelunsj. Er det ok?

– Det gjeldende nasjonale rådet er at man ikke bør ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

4. Jeg har et uvaksinert familiemedlem som skal feire jul med meg. Jeg føler meg ikke trygg. Hva bør jeg gjøre?

– Er du utrygg fordi du er redd for å bli smittet av det uvaksinerte familiemedlemmet, eller er du redd for å smitte vedkommende – eller kanskje begge deler? Alle som forblir uvaksinert vil med all sannsynlighet bli smittet av Covid-19 før eller senere. Risikoen for å bli alvorlig syk ved Covid-19 er mye høyere for uvaksinerte voksne enn for de som er fullvaksinert. Hvis du selv er vaksinert, vil du ha lavere risiko for å smitte videre med mindre så lenge du føler deg frisk. Sannsynligheten for å spre smitte og bli smittet er nå høy da det generelt er mye smitte av Covid-19 i samfunnet. Koronaviruset kan som kjent smitte uten at du har symptomer på sykdom. Det er ytterst få som ikke skal vaksineres av medisinske grunner. Jeg ville derfor ha oppfordret ditt familiemedlem til å ta imot vaksine for en tryggere julefeiring for alle.

5. Jeg og fem andre personer har bestilt bord på restaurant i kommunen. Vi skal spise middag og kose oss. Er dette helt greit, litt greit eller ugreit slik det er i dag? Jeg ville nok ikke truffet dem fem andre før jul, hadde det ikke vært for denne middagen. Betyr det siste noe? /Thomas

– Det gjeldende nasjonale rådet er at særlig voksne bør redusere antall nærkontakter, men man skal heller ikke isolere seg. I denne forbindelse bør man velge seg ut det samværet som er viktigst for en. Du må selv vurdere om akkurat dette samværet er spesielt viktig for deg. Velger du å gå ut på restaurant må du huske på at håndhilsning og klemming er frarådet. I tillegg skal man holde avstand til andre der det er mulig. Munnbind må brukes hvis man ikke kan holde en meters avstand under transporten og når du beveger deg gjennom restauranten.

6. Hvorfor er det greit å spille padel eller trene på helsestudio nå som det er så mye smitte i kommunen?

– Det nasjonale rådet er at voksne bør trene ute så langt det er mulig og at garderober skal holdes stengt. Når det er sagt så må alle smitteverntiltak og råd må være forholdsmessige, særlig når de varer over tid. Her må man vurdere viktigheten av trening opp mot risiko for å bli smittet og syk. Trening er veldig viktig både for fysisk og psykisk helse. Hvis padel og spinning er treningsaktiviteter som motiverer deg kan du gjøre dette også nå. Nasjonale anbefalinger sier at voksne innendørs skal holde avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og det anbefales at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening. Minner også om at smitterisikoen også blir mindre hvis man følger de gjeldende anbefalingene som å generelt unngå for mange nærkontakter, unngå håndhilsning og klemming.

7. Bedriften jeg jobber for har akkurat avlyst en julelunsj førstkommende fredag. Det ville vært ca. 20 stykker tilstede. Beslutningen ble tatt grunnet økt smitte i kommunen. Jeg er også invitert på julebord førstkommende lørdag med en gammel kompisgjeng som jeg ikke treffer ellers i året. Der blir vi også ca. 20 stykker. Har fått bekreftet at kompisjulebordet blir gjennomført. Hvem har tatt riktig beslutning her? Bør jeg bli med på lørdag? Hilsen Anonym 72 modell

– Det er nå ikke lov å være mer enn 20 personer innendørs på privat arrangement. En slik julelunsj er i begge tilfeller definert som et privat arrangement. Det må da være en ansvarlig arrangør. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

Det er nå mye smitte i samfunnet, ikke bare av Covid-19, men også av mange andre luftveisinfeksjoner. En bedrift vil måtte gjøre en risiko-sårbarhetsanalyse av sin bemanningssituasjon. Hvis en julelunsj i regi av bedriften vil medføre at flesteparten av arbeidsstokken etterpå blir hjemme med sykdom vil bedriften vurdere å avlyse på bakgrunn av risikoen og konsekvensene av dette.

Når det gjelder vurderingen av om du skal være med på kompisjulebordet kan dere uansett ikke være flere enn 20 personer. I tillegg gjelder noe av det samme som jeg har svart tidligere. Særlig voksne bør redusere antall nærkontakter, men man skal heller ikke isolere seg. I denne forbindelse bør man velge seg ut det samværet som er viktigst for en. Har du totalt sett mange nærkontakter? Følger du de gjeldende smittevernråd? Husk også at inntak av alkohol øker smittefaren.

8. Jeg er en av de med alvorlig nedsatt immunforsvar, og har tatt tredje dose. Jeg har sett andre land anbefaler de i min gruppe å isolere seg i tider med høy smitte. Er dette noe som anbefales for denne gruppen? Bør de isolere seg nå med så høy smitte i samfunnet som nå og en ny variant som kanskje ikke vaksinen har like stor effekt mot?

– Regjeringen har etter hva jeg forstår ikke kommet med spesifikke råd for sårbare grupper men FHI har følgende anbefalinger som jeg tenker det er lurt å forholde seg til:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/

9. Når kommer de som ble regnet som risikogrupper ved forrige vaksine til å få vaksiner? Er andre som ikke har like alvorlig som min gruppe, men også ble regnet som risiko forrige gang som enda ikke har hørt noe om vaksine til. Hilsen meg

– Jeg forstår det slik at du spør om oppfriskningsdose av Covid-19 vaksinen. Informasjon om vaksinasjon dette finner du på kommunens hjemmeside.

https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

10. Hjelper 3. vaksinedose mot å bli smittet, eller bare mot å bli alvorlig syk?

– Når det gjelder risiko for å bli smittet av Deltavarianten vil erfaringsmessig en oppfriskningsdose kunne hjelpe både mot risiko for å bli smittet, men også mot risiko for å bli alvorlig syk. Når det gjelder Omicron vet vi mindre da vi har kort erfaring med dette viruset. Det kan se ut til at den vaksinen vi har per i dag beskytter noe mindre mot smittespredning av Omicronvarianten, men foreløpig har vi ikke indikasjoner på at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er svekket. Som du forstår er det stor usikkerhet rundt Omicron og vaksineeffekt, men vaksinasjon er fremdeles det beste middelet vi har i kampen mot viruset.

11. Er ansatt på en barneskole i kommunen vår. Har nå opplevd tre ganger siste to ukene at det har blitt oppdaget smitte på begge trinn jeg jobber på (både blant elever og kollegaer). I ingen av situasjonene har jeg (eller mine nærmeste kollegaer) blitt regnet som nærkontakter eller blitt oppfordret til hverken testing, karantene eller noe annet. Det er vel ganske bra dokumentert nå at fullvaksinerte både blir smittet og smitter videre, og at vaksiner i all hovedsak minsker risikoen for alvorlig sykdom. Hvordan dette er vurdert hadde vært fint å vite. Er ikke bekymret for meg selv, men tenker at jeg/vi kan smitte hverandre og igjen smitte de som ikke er vaksinert, eller de som vi har i familie eller fremmede med underliggende ting eller de som venter på tredje-dose. Min oppfatning er egentlig at vi ikke skal ta dette så alvorlig og at alt går som normalt, men hadde vært fint å vite hvordan dette er vurdert.

– I forbindelse med gjenåpningen i september med overgangen til «en normal hverdag med økt beredskap» innførte man såkalt nedjustert TISK. Regjeringen var tydelige i sitt strategidokument på at kommunen kun hadde ansvaret for å smittespore husstandsmedlemmer. Det er den smittede selv som har ansvaret for å informere såkalte øvrige nærkontakter, og ofte har skoler, lag eller foreninger vært behjelpelige med å videreformidle informasjon om smitte. Således ble håndteringen av pandemien i større grad overført til befolkningen og basert på tillit.

Med introduksjon av Omicronvarianten endrer dette seg igjen etter at regjeringen kom med nye tiltak natt til 9. desember 21. Fremover skal smittesporingsteamet kontakte alle nærkontakter hvis det er mistanke om Omicronsmitte og man blir da satt i karantene. Det er et godt råd å friske opp definisjonen av hva en nærkontakt er og unngå å gjøre seg til nærkontakt med kollegaer eller andre, særlig voksne.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/definisjoner/

Powered by Labrador CMS