SENDTE KLAGE TIL KLAGENEMNDA: På bildet ser du Aage Gjesdal, avdelingsleder for kontraktsoppfølging i Uloba – Independent Living Norge SA.
SENDTE KLAGE TIL KLAGENEMNDA: På bildet ser du Aage Gjesdal, avdelingsleder for kontraktsoppfølging i Uloba – Independent Living Norge SA.

Kommunen ble felt i KOFA

Nordre Follo kommune ble felt i Klagenemda for å ha brutt kravet til likebehandling av tilbydere i en offentlig anskaffelse til en samlet verdi på 80 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2020 gjennomførte Nordre Follo kommune en anbudskonkurranse om tildeling av konsesjonskontrakt om levering av assistansetimer i ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til innbyggerne med ulike funksjonsnedsettelser i Nordre Follo.

Anskaffelsens estimerte verdi var 37 millioner kroner per år. Samlet verdi for anskaffelsen var 80 millioner kroner.

Fikk 13 tilbud

I konkurransegrunnlaget var det angitt at tre leverandører ville bli tildelt kontrakten, som er i tråd med kommunestyrets vedtak. Leverandørene konkurrerte ikke om pris, da denne var fastsatt i konkurransegrunnlaget (419 kroner per time).

Innen utløpet av tilbudsfristen, som var 7. desember 2020, kom det inn tilbud fra 13 leverandører, herunder fra Uloba – Independent Living Norge AS (omtales videre som Uloba), Olivia Assistanse AS, Mio BPA AS, Prima Omsorg AS og Unicare BAB AS. To av leverandørene som innga tilbud ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Valgte tre leverandører

I tildelingsbeslutning av 18. desember 2020 ble kontrakten tildelt Olivia Assistanse AS, Prima Omsorg AS og Unicare BAB AS, men etter klager fra Uloba, måtte kommunen gjøre om tildelingen i januar 2021. Kontrakten ble etter dette tildelt Olivia Assistanse AS, Prima Omsorg AS og Mio BPA AS.

Uloba, som tapte konkurransen, er en ideell organisasjon og den største BPA-tilretteleggeren i Norge. Organisasjonen finnes i nærmere 200 kommuner og har utviklet BPA gjennom 30 år. Uloba valgte å klage Nordre Follo inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i februar 2021.

Aage Gjesdal, som er avdelingsleder for kontraktsoppfølging i Uloba, påpekte da at organisasjonen står i titalls BPA-konkurranser gjennom ett år.

– Det er reelt å tape, men når begrunnelsen for tapet ikke holder den standarden som kreves i offentlige anskaffelser, må vi si ifra, sa Gjesdal til Oppegård Avis.

Flere klagerunder

I april 2021 fikk Uloba medhold i klagenemnda. Nordre Follo ble felt siden de ikke kunne legge frem dokumentasjon på den opprinnelige skjønnsmessige evalueringen og poengsettingen av de beste tilbudene.

KOFA konkluderte at Nordre Follo kommune har brutt regelverket når det gjelder gjeldende krav til etterprøvbarhet ved tildelingsevalueringen.

Siden tildelingen ble allikevel den samme, sendte Uloba inn en ny klage til kommunen i april. I juni ble en ny tildeling foretatt, men kontrakten ble tildelt de samme leverandørene som i januar.

Uloba sendte inn enda en ny klage til kommunen i juni, men fikk intet svar på to måneder. I purringen, som de sendte til kommunen i august, bemerket Uloba at vedståelsesfristen var utløpt den 14. juli.

Klagen førte ikke frem. Av brevet fra kommunen fra 19. august fremkom det også at utgått vedståelsesfrist ikke var til hinder for å inngå kontrakt med de valgte leverandørene (ble inngått den 23. august 2021).

Ble klaget inn på nytt

I september ble saken brakt inn for KOFA igjen. Uloba mente at Nordre Follo foretok en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt etter vedståelsesfristens utløp.

Uloba skrev også i sin klage at det ikke var adgang til å gjenoppfriske vedståelsesfristen etter konsesjonskontraktforskriftens regler. Til slutt anførte Uloba at kommunen hadde handlet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4.

Uenig med Uloba

Nordre Follo nektet i sitt svar å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. De nektet også å ha handlet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4.

Vedrørende kontraktinngåelsen fem uker etter vedståelsesfristens utløp, mente kommunen at det de gjorde var en uvesentlig endring av grunnlaget for konkurransen.

– Det er ikke i strid med regelverket at den siste henvendelsen om vedståelse av tilbudene kun ble sendt til de valgte leverandørene. Det var ingen forhold som tilsa at konkurransen ikke skulle sluttføres med kontraktinngåelse, skrev kommunen til KOFA.

Har ikke hatt praktisk betydning

Ifølge Klagenemndas avgjørelse fra 8. desember 2021 hadde Nordre Follo kommune brutt kravet til likebehandling i loven § 4, ved at den siste anmodningen om forlengelse av vedståelsesfristen kun ble sendt til de valgte leverandørene.

Ulobas øvrige anførslene om brudd på regelverket kunne ikke føre frem. Nemnda har kommet til at inngåelse av kontrakt etter vedståelsesfristens utløp ikke utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda skriver at de er enig med Uloba i at vedståelsesfristen må forlenges med alle de gjenværende deltakerne i konkurransen, inntil kontrakten er inngått. Nemnda kan imidlertid ikke se at bruddet har hatt praktisk betydning i denne konkurransen.

Powered by Labrador CMS