VEDTATT SOLGT: Om cirka et halvt år skal kommunen selge deler av parkeringsplassene syd for rådhuset og området nord for rådhusbygningen, inkludert Hjørnet ungdomskafe og alle de andre bygningene som ligger mellom rådhuset og skateparken. Selve rådhusbygningen rehabiliteres og bygges om for 69 millioner kroner. Alle foto: Yana Stubberudlien.

– Vi har ikke fått politiske føringer om å redusere konsulentbruken i år

For 2020 vedtok kommunestyret at konsulentbruken skulle reduseres med 6,5 millioner kroner på driftsbudsjettet. Ifølge kommuneadministrasjonen har de ikke fått slike føringer fra lokalpolitikerne for 2021.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har nylig skrevet at områdene nord og delvis sør for det gamle rådhuset på Kolbotn skal selges i 2022. I forbindelse med dette har kommunen engasjert eksterne rådgivere for bistand til å utforme et planinitiativ for rådhuskvartalet.

– Kommunen har engasjert vår rammeavtalepartner, Norconsult, for oppdraget. Det er per i dag utbetalt cirka 40.000 kroner i honorar til Norconsult. Oppdraget er ikke ferdigstilt, sier konstituert områdeleder for Eiendom i Nordre Follo, Liv Karin Sørli.

Les også: Skal selges om et halvt år

Betalte kun for 30 av 94 timer

Det ovennevnte beløpet på cirka 40.000 kroner utbetalt til Norconsult gjelder kun for de påløpte 30 timene konsulentselskapet har brukt hittil.

Det viser seg at til sammen dreier det seg om en antatt tidsbruk frem til ferdigstilling av planinitiativet på 94 timer, hvorav

  • 10 timer er avsatt til workshop
  • 20 timer til revidering av initiativ etter workshop
  • 6 timer til formelt oppstartsmøte med plan
  • 6 timer til varsling med annonseskriving og utsendelser
  • 12 timer til å oppsummere innkomne merknader og kommentarer
  • 10 timer til oppdragsledelse.

Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i hele rammeavtalen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Skal selge Kolbotnveien 23 for 73 millioner

Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter i fjor

Tidligere i år har vi skrevet at Nordre Follo har cirka 4.900 ansatte hvorav 325 ansatte i lederstillinger på ulike nivåer.

Vi har også skrevet at kommunen har 185 høykvalifiserte rådgivere, 130 fagsjefer og syv fagspesialister (per 5. mars i år). I fjor høst ble det også vedtatt en årlig bevilgning på 900.000 kroner til å ansette en næringsrådgiver.

Men til tross for så bred rådgiverkompetanse, er bruken av eksterne rådgivere og konsulenter fortsatt utbredt. I fjor ble det brukt cirka 87,4 millioner kroner på eksterne konsulenter i fjor, hvorav om lag 12 millioner kroner fra driftsregnskapet og om lag 75 millioner kroner fra investeringsregnskapet.

Nylig har vi også skrevet om 2 millioner kroner til eksterne konsulenter i Multiconsult i forbindelse med prosjektet om å gjøre Kolbotn sentrum attraktivt.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

– Det er ikke gjort tilsvarende vedtak i 2021

– Konsulentbruken er veldig utbredt i Nordre Follo. Har kommunen ikke egen kompetanse til å kunne utføre denne jobben selv?

– Kommunen har kompetanse til å utarbeide et planinitiativ selv. Det kreves imidlertid kompetanse innen flere fagfelt og kommunens oppdragsmengde er stor. Det gjøres en løpende vurdering på når det er aktuelt å prioritere å bruke egne ansatte og når det er naturlig å ta i bruk eksisterende rammeavtale. For dette oppdraget har vi valgt å ta i bruk rammeavtale, sier Sørli.

– Har dere fått politiske føringer om å redusere konsulentbruken etter at kommunedirektøren begynte i sin stilling?

– Kommunestyret vedtok ved behandlingen av økonomiplanen for 2020 å redusere konsulentbruken i 2020 med 6,5 millioner kroner på driftsbudsjettet. Det er ikke gjort tilsvarende vedtak i 2021, sier Sørli.

Oppegård Avis understreker at mesteparten av midlene til eksterne konsulenter var i 2020 hentet fra investeringsbudsjettet, ikke fra driftsbudsjettet. I fjor ble det altså brukt cirka 87,4 millioner kroner på dette, hvorav om lag 75 millioner kroner fra investeringsregnskapet og rundt 12 millioner kroner gikk på bekostning av driftsmidler.

Oppegård Avis har kontaktet alle gruppelederne i Nordre Follo med fem spørsmål i forbindelse med saken. Saken oppdateres fortløpende.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

– Skal fortsatt reduseres med 6,5 millioner per år

– Dette er jo direkte feil. Det skal kuttes i konsulentbruken. Det er lagt inn reduksjon på 6,5 millioner per år i driftsbudsjettet for alle årene i perioden 2021-2024, påpeker kommunestyrepolitiker Håkon Heløe (Ap)i kommentarfeltet til saken.

På et oppfølgende spørsmål fra Oppegård Avis skriver Heløe at kommunestyret forventer at kommuneadministrasjonen følger opp vedtatt budsjett og føringer som er vedtatt.

6,5 MILLIONER KRONER PER ÅR: Det er vedtatt å redusere konsulentbruk i driftsbudsjettet med 6,5 millioner kroner per år.

Gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje i Nordre Follo Ap viser også til det samme vedtaket. På vegne av flertallspartiene i kommunen sier han at konsulentbruken i Nordre Follo er for høy. Samtidig påpeker han følgende:

– På den andre siden er det hensiktsmessig med ekstern hjelp i enkelte tjenesteområder, for eksempel plan. Her er det mange reguleringsplaner og byggesaker som trenger ekstern bistand. Vi har stor utvikling på dette området i kommunen og er avhengig av progresjon i prosjektene, sier Lager Nesje.

Ingen føringer for investeringsbudsjettet

– Har det blitt kontrollert at konsulentbruken i fjor faktisk ble redusert med 6,5 millioner kroner?

– Vi forventer at kommunedirektøren forholder seg til budsjettene kommunestyret vedtar og vi gjennomfører vedtaksoppfølging etter ordinære rutiner, sier gruppelederen for Ap.

Oppegård Avis har bedt kommunedirektøren om å besvare det ovennevnte spørsmålet. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

– Dere har vedtatt reduksjon på 6,5 millioner per år i driftsbudsjettet, men har dere vedtatt reduksjon av konsulentbruk i investeringsbudsjettet?

– Vi følger nøye med på utviklingen på konsulentbruken på investeringssiden også, men det er viktig å huske på at mye av arbeidet her er prosjektbasert og at behovet for spesialkompetanse derfor vil variere. Kompetanse- og ressursbehov er sentrale elementer å se nærmere på i omstillingsprosessen fremover, sier Lager Nesje.

– Meget godt orientert om dette vedtaket

Tre dager etter at denne saken ble publisert på oavis.no fikk Oppegård Avis en e-post fra områdelederen for Eiendom hvor hun innrømmer feilen.

Videre skriver Sørli at hun beklager at det har oppstått usikkerhet rundt administrasjonens oppfatning av vedtak ut fra hennes tidligere svar til Oppegård Avis, og påpeker at både henne og administrasjonen er "meget godt orientert om dette vedtaket" (reduksjon av konsulentbruk i driftsbudsjettet på 6,5 millioner kroner per år i 2021-2024).

Les også: Tett på toppledere i Nordre Follo

Powered by Labrador CMS