FRA 2,7 TIL 4,1 METER: Kulverten ved krysset i Theodor Hansens vei og Solbråtanveien har blitt senket ned og utvidet fra 2,7 til 4,1 meter i høyde.
FRA 2,7 TIL 4,1 METER: Kulverten ved krysset i Theodor Hansens vei og Solbråtanveien har blitt senket ned og utvidet fra 2,7 til 4,1 meter i høyde.

– Vurderes stengt

Anleggsområdet ved Storebukta kan bli stengt på grunn av manglende sikring.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Solon Eiendom jobber med Storebukta-prosjektet i Kolbotn sentrum hvor boligene i Theodor Hansens vei 7 og 9 samt Solbråtanveien 12, 14 og 16 skulle erstattes med 80 boenheter fordelt på to lamellbygg på fire til seks etasjer samt 13 townhouse på tre etasjer. Byggingen skulle ha en oppstart i september.

Kulverten har nylig blitt skiftet ut for å sikre at brannbilene og anleggstrafikken skulle komme inn og ut av området, og med minst mulig trafikk i Solbråtanveien og Theodor Hansens vei.

Utvidelsen av kulverten har også medført at tilstøtende veier måtte justeres med henhold til høyder slik at de skulle passe med den nye kulverten.

Jobber parallelt med ledningsnettet

FRA 2,7 TIL 4,1 METER: Kulverten ved krysset i Theodor Hansens vei og Solbråtanveien har blitt senket ned og utvidet fra 2,7 til 4,1 meter i høyde.
FRA 2,7 TIL 4,1 METER: Kulverten ved krysset i Theodor Hansens vei og Solbråtanveien har blitt senket ned og utvidet fra 2,7 til 4,1 meter i høyde.

Kommunen har også hatt behov for å skifte ut ledningsnettet i området. Siden midten av juni har det vært jobbet med nytt vann- og avløpsanlegg fra Solbråtanveien nord for Kolbotnvannet til Theodor Hansens vei. Kommunen har inngått kontrakt med Park og anlegg entreprenør, som utfører arbeidet. Det skulle ferdigstilles i morgen, fredag 12. oktober.

På sin hjemmeside skriver kommunen at entreprenøren er HMS-koordinator. "På anlegget blir alle arbeider planlagt og utført etter gjeldende regler og en HMS-plan. HMS-arbeidet blir fulgt opp med rutiner og prosedyrer, også jevnlige vernerunder, hvor kommunen kontrollerer de ulike delene av HMS-arbeidet. Entreprenøren informerer fortløpende om den daglige driften av anleggsarbeidene", skriver kommunen.

Klager på manglende sikring

Oppegård Avis har de siste ukene fått flere henvendelser fra beboerne i området og andre trafikanter som ferdes forbi anleggsområdet. Det klages mye på manglende sikring.

"Det har vært fri ferdsel for både barn og syklister hele helgen. Det er helt uforsvarlig å ikke sikre et anleggsområde i Kolbotn sentrum. Hvem har ansvaret for sikkerheten der?" lurer leserne på.

 

Oppegård Avis har også fått flere bilder som dokumenterer situasjonen med manglende sikring. Her er noen av bildene fra helgen som var:

 
DÅRLIG SIKRING: Bildet viser dårlig sikring av anleggsområdet. Gjerdene peker i alle retninger og er ikke festet sammen.
DÅRLIG SIKRING: Bildet viser dårlig sikring av anleggsområdet. Gjerdene peker i alle retninger og er ikke festet sammen.

SPERREBÅND SOM SIKRING: Dårlig sikring mot at uvedkommende kan komme inn på anleggsplassen. Sperrebånd hindrer tvilsomt noen nysgjerrige barn for å komme inn.

 

DÅRLIG SIKRING: Bildet viser dårlig sikring av anleggsområdet. Gjerdene peker i alle retninger og er ikke festet sammen.

 

VANSKELIG OPPGAVE? Her har entreprenøren ikke engang tatt seg bryet med å sette gjerdene inntil hverandre.

 
 

LEKETØY? Her står utstyret klart for nysgjerrige barn. Oppegård Avis fant ut at det var en skjærebrenner med tilhørende gass- og oksygenflasker som stod forlatt. 

 

TVILSOM OG ROTETE SIKRING: Dårlig sikring av spuntgrøften.

BEST Å IKKE LENE SEG MOT GJERDET: Her kan du også se dårlig sikring av anleggsgjerdet. Det raser nesten ned i grøften av seg selv.
 
BEST Å IKKE LENE SEG MOT GJERDET: Her kan du også se dårlig sikring av anleggsgjerdet. Det raser nesten ned i grøften av seg selv.
 
 

USIKRET: Det var ikke mange som brydde seg om disse skiltene, ifølge tipseren. "De fleste gikk bare gjennom området siden gjerdene var usikret/ikke skrudd sammen."

LIVSFARLIG KLATRESTATIV FOR NYSGJERRIGE BARN: Bildet viser uforsvarlig lagring av rør på en anleggsplass som ikke er sikret for uvedkommende.

 

 

SKIGARD SOM SIKRING: Et annet bilde av tvilsom sikring av anleggsområdet. Her er det brukt anleggsgjerdet sammen med en gammel skigard.

Usikret anleggsområde uten gatelys i flere dager

Oppegård Avis har også fått flere henvendelser vedrørende flere andre kritikkverdige forhold, blant annet manglende belysning, tilgjengelighet gjennom kulverten for større brannbiler og andre trafikanter.

"I forbindelse med utbyggingen av Storebukta og legging av ny kloakk opplever vi som fortsatt bor på Tangen store ulemper i hverdagen. Nå er det ikke gatelys fra Kolben i Solbråtanveien og hele Theodor Hansens vei. Dette må utbedres umiddelbart.  Det er rett og slett farlig å ferdes i dette byggeområdet uten noen form for belysning. Og mange opplever det som veldig skummelt å ferdes i stummende mørke", skrev en av beboerne til oss for en uke siden.

Onsdag kveld var området fortsatt uten gatelys, ifølge beborne.

Dårlig tilgjengelighet for større brannbiler

UTBYGGINGSKOORDINATOR: – Sikring av anleggsområder er viktig og brudd på dette er alvorlig, sier utbyggingskoordinator Wenche Aarvik i Oppegård kommune.
UTBYGGINGSKOORDINATOR: – Sikring av anleggsområder er viktig og brudd på dette er alvorlig, sier utbyggingskoordinator Wenche Aarvik i Oppegård kommune.

Beboerne i området har også informert kommunen og brannvesenet om situasjonen.

I forbindelse med legging av kloakkrør er nå den midlertidige veien så svingete at det ikke vil være mulig for en større brannbil å passere, ifølge beboerne. De mener dette er rett og slett uforsvarlig.

"Sikker tilgjengelighet gjennom kulverten for alle typer trafikanter må på plass før rammetillatelse for utbyggingen kan gis. Undergangen er ferdig, men det må anlegges en sikker sykkel- og gangbane og belysningen må på plass. Vi skal leve med dette i lang tid dessverre og da må kommunen virkelig ta på alvor og minimere de ulempene vi påføres gjennom aktiv oppfølging av utbygger. Dere er vel vår kommune også?" skriver de til kommunen.

Kommunens ansvar

Oppegård Avis har kontaktet kommunen i dag for å få kommentar på saken.

Det er kommunens ansvar å kontrollere sikkerheten ved anleggsområdene, og fra kommunens side skilles det ikke på om det er et privat eller offentlig prosjekt, ifølge utbyggingskoordinator Wenche Aarvik i Oppegård kommune.

Hun sier kommunen tar det på alvor dersom det blir avdekket manglende sikring, og har sendt varsel til ansvarlig søker for anleggene i Storebukta. Tilbakemeldingen på belysning er også med.

Kontrollerer kun etter meldinger om manglende sikring

– Hvor ofte kontrollerer dere anleggsområdet, hver dag?

– Kommunen reagerer når det kommer inn meldinger om manglende sikring, sier Aarvik.

Hun sier at på henvendelse fra beboerne fredag 5. oktober ble det videresendt melding om utbedring av sikring til utbyggerne.

– På ytterligere tilbakemeldinger fra områdets beboerne har kommunen nå sendt ut varsel til utbyggerne om sikring av anlegget. Når dokumentasjon av sikringen foreligger, er det byggesak som vurderer i henhold til sine rutiner og i henhold til plan- og bygningsloven om sikringen er god nok, sier Aarvik.

Hun presiserer at det er entreprenøren som har ansvaret for sikring av anleggene sine og oppfølging av dette arbeidet.

– Tiltakshaverne på dette prosjektet er Solon Eiendom (for gjennomføringen av kulverten og boligene) og kommunen ved UTE Oppegård (for VA-ledningene). Følger tiltakshaverne ikke plan- og bygningsloven, kan vi pålegge dem å stoppe byggeplassen. I tillegg foretar kommunen vernerunder etter byggemøter som avholdes annenhver uke med entreprenøren, sier Aarvik.  

– Brudd på dette er alvorlig

Aarvik sier at kommunen ser alvorlig på saken og vurderer å stenge anleggsplassen hvis manglene ikke blir lukket i morgen, fredag 12. oktober. Videre innkalles utbyggere til kontaktmøte hos byggesak.

– Sikring av anleggsområder er viktig og brudd på dette er alvorlig. I dag har byggesak sendt varsel til ansvarlige søkere om krav til umiddelbar utbedring av sikring. Det er bedt om bekreftelse i morgen på at utbedringer er utført. Konsekvens av manglende utbedringer kan være stans i arbeider, i henhold til plan- og bygningsloven, sier utbyggingskoordinatoren.

Samtidig presiserer hun følgende:

– Vurdering av stans i arbeider skal tas etter at tilsendt dokumentasjon er gjennomgått og behandlet.

– Hvor lang tid bruker dere på denne vurderingen?

– Vi befarer anlegget, og kan ilegge stans av arbeider på stedet, og deretter skrive vedtaket i ettertid. Dette er derfor å anse som en prosess som kan gå raskt, sier Aarvik.

Les også: Skal senkes over to meter ned

 

 

 

Powered by Labrador CMS