TILBAKE PÅ GULT: Elever og ansatte går enklere dager i møte når barne- og ungdomsskolene går tilbake til gult tiltaksnivå. Rektor Kristin Hovde Høidal ved Kolbotn skole sendte ut hurrarop etter vedtaket i kommunestyret onsdag kveld. Dette bildet er fra åpningen av den midlertidige skolen i Solkollen for to år siden.
TILBAKE PÅ GULT: Elever og ansatte går enklere dager i møte når barne- og ungdomsskolene går tilbake til gult tiltaksnivå. Rektor Kristin Hovde Høidal ved Kolbotn skole sendte ut hurrarop etter vedtaket i kommunestyret onsdag kveld. Dette bildet er fra åpningen av den midlertidige skolen i Solkollen for to år siden.

Jubel på skolene – tilbake på gult nivå

Barne- og ungdomsskolene får gå tilbake til en enklere hverdag fra mandag.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyret vedtok onsdag at kommunens barne- og ungdomsskoler følger nasjonalt tiltaksnivå, noe som betyr gult nivå fra og med 10. mai og ut skoleåret.

Onsdag kveld sendte rektor Kristin Hovde Høidal ved Kolbotn skole ut et hurrarop til alle elever og foresatte via meldingstjenesten Transponder.

Gult nivå betyr en betydelig enklere hverdag for både elever og ansatte. Flere trinn har de siste ukene hatt todeling av skoledagen, hvor halvparten har vært hjemmeskole. Fra mandag er det slutt på dette.

Rektoren påpeker at det fortsatt er noen innstramminger som gjelder.

– Det er ikke tillatt å blande elevene på trinnet når de er innendørs. Det vil si at det for eksempel ikke er anledning til å ha både to- og tredeling av trinnet. Det gjør at mange av trinnene nå er i gang med å lage nye timeplaner slik at alle får den undervisningen de har krav på innenfor rammen av én kohort, sier Kolbotn-rektoren.

Brukte gymsal som klasserom

Hennes kollega Nina Kristin Sæthre på Tårnåsen skole deler også gleden over lettelsen i tiltaksnivå.

– For oss på Tårnåsen betyr gult nivå at nå kan endelig alle eleven i klassen møtes igjen og være sammen både på skolen og hjemme. (elevene i klassen). Klassen regnes nå som en kohort.

TOMMEL OPP: Tårnåsen-rektor Nina Kristin Sæhtre har grunn til å ta tommelen opp igjen. Dette bildet er fra i fjor da skolen fikk oppgradert uteområdet.
TOMMEL OPP: Tårnåsen-rektor Nina Kristin Sæhtre har grunn til å ta tommelen opp igjen. Dette bildet er fra i fjor da skolen fikk oppgradert uteområdet.

Tårnåsen-rektoren forteller også at de nå kan servere og tilberede mat på SFO igjen.

– Rommene ble brukt hver dag på rødt til de små kohortene. Alle rommene ble brukt hele tiden på rødt nivå. Gymsalen var også et klasserom. Nå kan mat kan tilberedes og serveres etter vanlige retningslinjer, sier Nina Kristin Sæthre, som samtidig er påpeker at smittevernet er en naturlig del av hverdagen.

– Vi må fremdeles være nøye med å følge smitteveileder og ikke glemme oss og klemme hverandre. Det savner vi nå. Vi står på sammen, sier Nina Kristin Sæthre.

Stabil smittesituasjon

Gult tiltaksnivå videreføres i kommunens barnehager i perioden 10. mai - 18. juni, mens voksenopplæring og introduksjonsprogram for flyktninger følger tiltaksnivået på nærmeste videregående skole.

Smittesituasjonen i kommunen er stabil og til en viss grad under kontroll. Risikonivået er fortsatt på 4, men synker gradvis. Dette var bakgrunnen for at kommunestyret vedtok ytterligere lettelser for barn og unge.

– Grunnskolen i Nordre Follo har hatt rødt tiltaksnivå siden 15. mars, noe som har gitt god effekt på smittesituasjonen. Det er derfor mulig å gå over til gult tiltaksnivå, skriver kommunen i en pressemelding.

Ved gult nivå vil skolene gjennomføre leirskoler som planlagt.

Barnehager og voksenopplæring

Smittesituasjonen i barnehagene er relativt stabil. Det er enkeltstående smittetilfeller og/eller korte smittekjeder inn mot barnehager, men situasjonen håndteres godt på gult tiltaksnivå.

Regjeringen har bestemt at Voksenopplæring, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven ikke lenger skal reguleres i tiltaksnivåene. Kommunen skal derfor bestemme tiltaksnivået.

Voksne i arbeidsfør alder utgjør den største andelen smittede i Nordre Follo kommune. I følge Veileder om Smittevern for Videregående skole (Udir og FHI) skal voksenopplæringen i hovedsak følge samme tiltaksnivå som nærmeste videregående skole.

De tre videregående skolene i Nordre Follo kommune er på rødt tiltaksnivå, foreløpig til og med 21. mai. Kommunestyret vedtok at dette også skal gjelde for voksenopplæringen og introduksjonsprogram for flyktninger.