KOMMUNALE BYGGEPROSJEKTER

60 PROSENT BILLIGERE: Prislappen for den nye barneskolen i Kolbotn sentrum er 536 millioner kroner, mens beløpet bevilget til en like stor barneskole på Sofiemyr er cirka 60 prosent mindre.
60 PROSENT BILLIGERE: Prislappen for den nye barneskolen i Kolbotn sentrum er 536 millioner kroner, mens beløpet bevilget til en like stor barneskole på Sofiemyr er cirka 60 prosent mindre.

Bevilget 536 millioner til Kolbotn vs. 225 millioner til Sofiemyr

Nå viser det seg at den nye barneskolen på Sofiemyr vil koste 377 millioner kroner, ifølge de foreløpige beregningene. – Sluttbeløpet er fortsatt uklart, sier utvalgsleder Camilla Hille (V).

Publisert Sist oppdatert

Til tross for at Sofiemyr skole hadde, ifølge behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo i 2020, de største utfordringene av alle skolene i kommunen når det gjelder både tilstand og kapasitet, ble det bevilget kun 225 millioner kroner til denne skolen. Opposisjonen har da påpekt at beløpet er nok til kun 40 prosent av det den nye skolen ville koste.

Samtidig ble det for eksempel bevilget 350 millioner kroner til den nye ungdomsskolen på Finstad i Ski vest, for å kunne løse kapasitetsutfordringene på skolene i Ski.

Ifølge kommunestyrets vedtak fra 17. juni 2020 skulle skolekapasiteten på Sofiemyr utvides fra 370 elever til 630 elever. Beløpet på 225 millioner kroner skulle fordeles på de fire budsjettårene i perioden 2020-2023, og være nok til hele byggeprosjektet, ifølge kommunens prisanslag i fjor.

– Foreløpig budsjett

– Vi kan dessverre ikke bevilge mer penger til Sofiemyr skole. Ellers vil vi knekke driftsbudsjettet til kommunen, sa lederen av utvalget for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo, Camilla Hille (V), til Oppegård Avis i fjor sommer.

– Vi rydder opp i økonomien og bygger ikke luftslott, sa Hans Martin Enger (MDG).

Nå sier Camilla Hille at det var da snakk om et foreløpig og ikke endelig budsjett da flertallspartiene bevilget 225 millioner kroner til ny Sofiemyr skole.

– Det foreløpige budsjettet for Sofiemyr skole var knyttet opp mot vedtak hvor vi skulle erstatte eksisterende skole med noe mer kapasitet. Vi vedtok at vi skal bygge for framtiden, og derfor bygger vi nå en fireparallell-skole (red. anm.: en skole med fire klasser per trinn, sier Hille.

Les også: – Vi bygger ikke luftslott

377 millioner kroner

Den sistnevnte endringen om en utvidelse fra en treparallell- til en fireparallell-skole betyr at elevkapasiteten skal økes fra 630 elever til 784 elever, som betyr at barneskolen på Sofiemyr får like stor elevkapasitet som den nye barneskolen på Kolbotn.

Ifølge Hille er en fireparallell-skole på Sofiemyr foreløpig beregnet til å koste 377 millioner kroner, som er 152 millioner mer enn beløpet som ble vedtatt i fjor. Samtidig påpeker Hille at sluttbeløpet for den nye skolen fortsatt er uklart.

– Vi vil måtte ta stilling til endelig budsjett i ny politisk sak etter forprosjektet, så sluttbeløpet for skolen er fortsatt uklart, sier Hille.

Velger billigere løsning på Sofiemyr

Ser vi på gjeldende vedtak om 225 millioner kroner til en ny Sofiemyr skole, er dette beløpet snaue 60 prosent mindre enn det som er bevilget til den nye Kolbotn skole (536 millioner kroner), og det er til tross for at Sofiemyr skole skal bygges med like stor elevkapasitet som på Kolbotn (784 elever).

Vi har også skrevet at Kolbotn skole vil ha mye ledig kapasitet (433 ledige plasser) når den åpner i midten av november, mens Sofiemyr skole er stappfull i dag. Overkapasiteten på Kolbotn tilsvarer hele Sofiemyr skole pluss 48 plasser til.

– Hva synes du om at det er bevilget så lite penger til Sofiemyr skole?

– Kolbotn skole har noen fordyrende elementer, rehabilitering av verneverdige bygninger, utfordringer med grunnforhold samt trang byggetomt. I tillegg har strengere støykrav for å ta hensyn til naboer fordyret prosjektet. Det koster mer å rehabilitere gamle bygninger og ta vare på særpreg og arkitektur enn det koster å bygge en ny skole på en flat tomt, sier Hille.

Videre påpeker hun at på Kolbotn skole er det også bygget en stor flerbrukshall.

– Ved gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er det heller ikke like enkelt å være arealeffektiv som det er når alt bygges nytt. Summen av alt dette, innebærer at Kolbotn skole vil bli dyrere totalt sett. Men, for en flott sentrumsskole vi får, sier gruppelederen for Venstre i Nordre Follo.

Powered by Labrador CMS