SOLKOLLEN: Her på sletta langs skogen, sydøst for Kolbotn gravlund, skal det bygges midlertidig skole for 400 elever.

Flytting til Solkollen utsettes til påske

Flytting av elevene og ansatte ved Kolbotn skole til midlertidige lokaler på Solkollen utsettes til påske.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Kolbotn skole skal utvides. I forbindelse med byggearbeidene på stedet skal 47 ansatte og rundt 400 elever fra Kolbotn skole flyttes til en midlertidig skole på Solkollen, like ved Kolbotn gravlund. 

Flyttingen skulle skje allerede fra nyttår 2019. Byggearbeidene med den nye skolen skulle starte opp i første kvartal 2019 og ferdigstillelse var planlagt i fjerde kvartal 2020.

Nå varsler skolen at flyttingen til Solkollen utsettes til etter påske.

Flytter to måneder senere

Rektor ved Kolbotn skole, Kristin Hovde Høidal, forklarer dette med at Oppegård kommune ser behov for å detaljregulere tomten til Kolbotn skole før byggeprosjektet kan starte opp.

"Det fører til at elevene ved Kolbotn skole må flytte inn i midlertidig skole på Solkollen to måneder senere enn planlagt, rett etter påskeferien 2019", skriver rektoren i en e-post til foresatte.

Mangler detaljregulering av skoletomten

Rektoren forklarer videre at tomten skolen ligger på er områderegulert, men ikke detaljregulert.

"Detaljreguleringen må gjøres først og fremst fordi områdereguleringen ikke setter krav til høyde. Det er da plan- og bygningsloven som gjelder, og her er maks høyde åtte meter. Det høyeste bygget som er planlagt ved Kolbotn skole er 13,7 meter, skriver Hovde Høidal.

Detaljreguleringen blir utlyst i uke 48 og skal behandles politisk.

Startet arbeid med grunnforhold på Solkollen

Rektoren forklarer videre at byggeprosjektet har utviklet seg over tid. Kommunestyret vedtok i høst at skolen skal bygges større og med flerbrukshall. Dette gjør at forutsetningene  er endret.

"Endringen får ingen store konsekvenser for elever eller ansatte. Elevene flytter inn i midlertidig skole på Solkollen to måneder senere enn planlagt, etter påske 2019", skriver hun.

Arbeid med grunnforhold på Solkollen har nå startet, og arbeid med infrastruktur som uteområder, lys på gangvei, løsning for å levere og hente elever og parkering for ansatte fortsetter som planlagt, ifølge Hovde Høidal.

Hun sier videre framdrift avhenger av prosessen med detaljreguleringen, men målet er fortsatt at skolen og flerbrukshallen skal stå ferdig i 2021.  

Powered by Labrador CMS