PÅGÅENDE VANN- OG AVLØPSPROSJEKT: Bildet er fra midten av oktober i fjor da entreprenøren jobbet fra en flåte på Kolbotnvannet i forbindelse med boring av stålpæler i fjell. De nye spillvannsledningene skulle henges i disse pælene. Foto: Privat.
PÅGÅENDE VANN- OG AVLØPSPROSJEKT: Bildet er fra midten av oktober i fjor da entreprenøren jobbet fra en flåte på Kolbotnvannet i forbindelse med boring av stålpæler i fjell. De nye spillvannsledningene skulle henges i disse pælene. Foto: Privat.

Oljesøl til Kolbotnvannet

Det kom rundt én liter olje i tjernet, ifølge anleggsleder Knut Arne Bjerke i Park & Anlegg AS.

Publisert Sist oppdatert

Rundt klokken 16:00 mandag ettermiddag varslet kommunen om mistanke om oljesøl til Kolbotnvannet. Avrenningen var fra en gravemaskin (Volvo 235-beltegraver) som stod på lekteren i Kolbotnvannet i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet Theodor Hansens vei – Båtsleppa, som har pågått i snart ett år og er i avsluttende fase.

Det var entreprenør Park & Anlegg AS som varslet kommunen om hendelsen klokken 15:00 mandag ettermiddag.

– Lekkasjen var på en såkalt serviceslange på hydraulikksystemet til gravemaskinen. Årsaken til lekkasjen i denne slangen har nok en sammenheng med alder og temperatur. Den totale mengden olje som har lekket ut er fem til seks liter. Dette vet vi ganske nøyaktig da det var det volumet som vi måtte etterfylle på maskinen. Da lekkasjen ble oppdaget, stanset maskinføreren maskinen og påførte absorbent. Det aller meste av oljen ble fanget opp oppe på lekteren, men det kom cirka 0,8 til 1 liter med olje i tjernet, forklarer Knut Arne Bjerke, anleggslederen i Park & Anlegg AS.

Søkte bistand

Ifølge kommunen ble underleverandøren av septiktjenester, Norva24, tilkalt av Park & Anlegg AS for å bistå med opprydningen på stedet.

Kommunens forurensningsmyndighet ble også varslet og kom til stedet for å dokumentere, observere og innhente fakta.

Gjorde førstehjelpstiltak på stedet

Noen timer senere kunne kommunen melde om at omfanget av oljesølet til Kolbotnvannet ikke var stort.

– Oljesølet ser ut til å være av mindre omfang, sier virksomhetsleder for vann og avløp i Nordre Follo kommune, Tom Schei.

Han sier saken er meldt til brannvesenet.

– I henhold til miljø og oppfølgingsplan, hadde entreprenøren absorberingsmatter og nødvendig utstyr til å kunne handle raskt om slike hendelser skulle skje. Det meste av oljesølet havnet i absorberingssmattene, men på grunn av kulden virket de ikke like godt som de burde. Entreprenøren gjennomførte også «førstehjelpstiltak» for å forebygge at overskudd skulle renne til vannet, forklarer han i pressemeldingen.

Skal ikke varsle Kystverket

– Vi kan ikke nå anslå hvor mye olje som har rent i vannet, men det er ikke snakk om store mengder. Verken Norva24 eller brannvesenet har vurdert at det ikke er nødvendig å varsle Kystverket når det er snakk om et oljesøl i denne størrelsesorden, og de støtter kommunens håndtering av saken, sier Tom Schei.

Han legger til at det ikke er risiko for at oljesølet kan påvirke Kolbotnvannet på en måte som berører drikkevannskilden Gjersjøen.

– Det er det på ingen mistanke om, men vi tar rutinemessige vannprøver på to steder tirsdag 2. februar, sier Schei.

Ifølge ham vil det komme mer informasjon om saken når Norva24 kommer med sin statusrapport med overføringer fra arbeidet tirsdag 2. februar.

300 til 400 liter forurenset vann

Oppegård Avis var i kontakt med Norva24 tirsdag formiddag. De bekrefter at de ble tilkalt mandag ettermiddag for å bistå med opprydningsarbeidet etter noe de beskriver som "en mindre oljelekkasje" i Kolbotnvannet.

– Ved ankomst på skadested var det en lett forurensning av olje på lekter og noe på isen ved lekteren. Dette ble rengjort av vårt mannskap og sugd opp på bil. Mannskapet la ut 250 liter med oljeabsorberende bark for å ta opp eventuell olje som skulle komme frem i løpet av natten. Mellom 300 og 400 liter lett forurenset vann med olje ble samlet opp med sugebil, sier Bjørn Fallang i Norva24, avdeling Østfold Høytrykk.

Les også: – Det er lovlig. Vi har alle tillatelsene i orden.