SETTER NED STÅLPÆLER I FJELL: Det jobbes nå fra en flåte på Kolbotnvannet i forbindelse med boring av stålpæler i fjell. De nye spillvannsledningene skal henges i disse pælene når arbeidet med boring er ferdig om et par uker.
SETTER NED STÅLPÆLER I FJELL: Det jobbes nå fra en flåte på Kolbotnvannet i forbindelse med boring av stålpæler i fjell. De nye spillvannsledningene skal henges i disse pælene når arbeidet med boring er ferdig om et par uker.

– Det er lovlig. Vi har alle tillatelsene i orden.

Kommunen er ferdig med spunting i Veslebukta. Borearbeidene anslås ferdigstilt i løpet av to ukers tid. Ifølge kommunen er anleggsarbeidene i Kolbotnvannet lovlige, som innebærer at de ikke fører til alvorlige konsekvenser for alt det levende der.

Publisert Sist oppdatert

På oavis.no kunne du i går ettermiddag lese om at vannet i Veslebukta ser grått ut som følge av spuntingsarbeidene på stedet i regi av kommunen. Det jobbes nå med å legge en ny spillvannsledning fra Theodor Hansens vei vestover gjennom Kolbotnvannet frem til Båtsleppa.

Fakta om prosjektet:

  • Kommunen i samarbeid med Park & Anlegg AS jobber nå med å legge en ny 630 millimeters spillvannsledning fra Theodor Hansens vei vestover gjennom Kolbotnvannet og frem til Båtsleppa.
  • Det jobbes nå fra flåte på Kolbotnvannet for å sette ned pæler der.
  • Det vil også bli rehabilitert vann- og avløpsledninger i området ved Theodor Hansens vei. Arbeidene skal etter planen bli ferdige i januar/februar 2021.

– Det etableres en 630 millimeters spillvannsledning (red. anm.: innvendig diameter av ledningen) i Kolbotnvannet. Ledningen skal henges i stålpæler, som bores i fjell. Boring foregår fra en flåte, og det er dette dere ser på bildet (red. anm.: se hovedbildet i saken), forklarer Stig Bell, som er leder for plan og prosjekt Vann og avløp i Nordre Follo.

Ifølge ham er det montert utstyr som skal ta seg av slamspredning, men han påpeker at det sistnevnte ikke hindrer omrøring i sjøbunnen.

– Det er derfor vannet får denne gråaktige fargen, sier Bell.

Se videoen fra området her. Videoen viser arbeidet med boring fra en flåte på Kolbotnvannet i går, tirsdag 13. oktober.

Kartlegger vannkvalitet

Det vil være en del støy på stedet i tiden fremover, ifølge Stig Bell. Samtidig understreker han at det sistnevnte og at det vil jobbes fra flåte på Kolbotnvannet er varslet både til naboer og på kommunens nettsider.

Han påpeker at det aktuelle prosjektet er godkjent av kommunen gjennom rammetillatelse og senere byggetillatelse.

– Det er utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan som skal følges av entreprenør (red. anm.: Park & Anlegg AS). Det tas også vannprøver for å kartlegge vannkvalitet mens arbeidet pågår, sier lederen for plan og prosjekt i Vann og avløp i Nordre Follo.

30 millioner kroner

Kontrakten med Park & Anlegg er på cirka 30 millioner kroner. Den omfatter også ilandsarbeid, legging av ledninger mot Tangen og i Theodor Hansens vei på Kolbotn.

Arbeidene på stedet startet i februar 2020 og vil være ferdige i januar eller februar 2021, ifølge rådgiver for plan i Vann og avløp i Nordre Follo, Martina Doble, som leder det aktuelle prosjektet på vegne av kommunen.

– Vi opplyser på våre nettsider at prosjektet er planlagt ferdig før jul, men slik det ser ut nå er januar/februar mer riktig, presiserer hun.

Videre sier hun at det er mest støy forbundet med spunting og boring.

– Spunting er ferdig og borearbeidene anslås ferdig i løpet av to ukers tid, sier Doble.

– Er det forsvarlig/lovlig å gjennomføre så omfattende spunting og boring i vannet med tanke på fisk, fugl og alt annet levende som har Kolbotnvannet som vannkilde?

– Det er lovlig. Vi har alle tillatelsene i orden. Vi gjør ikke noe nytt, ledningene har vært der i over 40 år, men nå skiftes all konstruksjon ut, sier Doble.

Prøver fra Kolbotnvannet 22. september

Resultatene fra de siste vannprøvene som kommunen har publisert på sin hjemmeside er fra 22 september da det ble tatt prøver av cyanobakterier og algegift i Kolbotnvannet.

SLIK SÅ VANNET UT 25. SEPTEMBER. Vannet i Veslebukta ser grått ut ennå.
SLIK SÅ VANNET UT 25. SEPTEMBER. Vannet i Veslebukta ser grått ut ennå.

På det tidspunktet var det påvist giftige cyanobakterier i vannet, men kommunen presiserte at konsentrasjonene av disse bakteriene var under grenseverdien for drikkevann, så det var derfor ikke farlig for mennesker eller dyr å bade i Kolbotnvannet.

Prøven fra null til tre meters dyp hadde en konsentrasjon på 0,8 µg/l microcystin. Prøven fra fire til fem meters dyp hadde en konsentrasjon på 1,0 µg/l microcystin, mens internasjonale verdier for drikkevann er 1 µg/l microcystin og for badevann 10 µg/l microcystin.

– Når lyset avtar utover høsten, vil en del cyanobakterier dø. Noen ganger legger de seg i overflaten som grønne bånd og ligner ganske kraftig grønn maling. Når cellene dør, sprekker de og algegift lekker ut i vannet. Hvis slike grønne bånd oppstår i vannet, kan det bli store, lokale giftkonsentrasjoner i overflaten. Man må derfor ikke få i seg vann fra slike grønne partier. Dyr og mennesker må ikke bade og barn ikke leke med vannet, skrev kommunen.

Ifølge kommunen tar de vannprøver i Kolbotnvannet en til to ganger per måned. Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i analysene fra de siste vannprøvene og vannprøvene før arbeidene med spunting og boring ble satt i gang i uke 39.

– Resultatene er ikke kommet ennå. Vannprøvene er sendt til Sverige for analyse, sier Martina Doble.

Oppegård Avis oppdaterer saken fortløpende.

Powered by Labrador CMS