FORNØYD: Håkon Gulbrandsen (SV) er fornøyd med responsen på aksjonen sin for Kolbotnvannet.
FORNØYD: Håkon Gulbrandsen (SV) er fornøyd med responsen på aksjonen sin for Kolbotnvannet.

Nå er målet snart nådd

Det nærmer seg 300 underskrifter for Håkon Gulbrandsens aksjon for å rense Kolbotnvannet.

Publisert

Håkon Gulbrandsens underskriftkampanje for å rense Kolbotnvannet fenger tydeligvis folket. Målet om 300 underskrifter er snart nådd.

I skrivende stund har hele 294 personer skrevet under på oppropet som foregår via nettet, og i tillegg har mange skrevet under for hånd.

– Dette er en sak som engasjerer innbyggene i Oppegård og som kan gi en bedre kommune for alle. Nå må vi sammen ta grep, sier Gulbrandsen

Svarer Høyre

Mens aksjonen pågår, kommenterte varaordfører Kjell G. Pettersen (H) Gulbrandsens aksjon i et leserinnlegg på oavis.no.

SVARTE: Varaordfører og UMP-leder Kjell G. Pettersen svarte denne uken Håkon Gulbrandsen med et leserinnlegg på oavis.no.
SVARTE: Varaordfører og UMP-leder Kjell G. Pettersen svarte denne uken Håkon Gulbrandsen med et leserinnlegg på oavis.no.

 

–Kommunestyret har diskutert dette flere ganger, senest under budsjettbehandlingen i desember i fjor. Da ble rådmannen bedt om to ting:Å vurdere en høyere utskiftingstakt av gamle vann- og avløpsledninger, og å legge frem en overordnet oversikt over tiltak som kan bedre forholdene under fokusområdet ”Folkehelse, miljø og samfunn”, skriver Pettersen.

Les også :Les Kjell G. Pettersens tilsvar til Håkon Gulbrandsen her

– Nå foreligger tilbakemeldingen. På møtet 24. april skal UMP behandle et notat om dette. Her er det detaljert gjort rede for hvilke forurensningsårsaker det er tale om når det gjelder både Kolbotnvannet og Gjersjøen, hvilken effekt disse har på vannkvaliteten og hvilke tiltak som må iverksettes. Det er gjort en meget grundig vurdering av dette, skriver Pettersen, og fortsetter:

Les også: – Vi har behov for handling, ikke flere planer og diskusjoner

– Det er altså ikke flere planer og mer diskusjon vi har behov for. Det er konkret handling.  Her er vi nå godt i gang. Og flere tiltak er under veis.  Målet om et renere Kolbotnvann – som etter hvert får badevannskvalitet – står vi sammen om, skriver han blant annet.

NB! Saken fortsetter under bildet!

 

FORNØYD: Håkon Gulbrandsen (SV) er fornøyd med responsen på aksjonen sin for Kolbotnvannet. Han er fornøyd med at underskriftene renner inn!
FORNØYD: Håkon Gulbrandsen (SV) er fornøyd med responsen på aksjonen sin for Kolbotnvannet. Han er fornøyd med at underskriftene renner inn!

– Kjempebra

Gulbrandsen synes det er kjempebra at Høyre vil være med på å gjøre noe for å bedre tilstanden i Kolbotnvannet.

– At han sier at de allerede er i gang, gjør meg likevel litt skeptisk. Høyre har styrt Kolbotn i mange tiår, og resultatet for Kolbotnvannets del er at tilstanden bare blir verre og verre. 

Gulbrandsen fortsetter:

Les også: – Vi har behov for handling, ikke flere planer og diskusjoner

– Pettersen viser til at en hurtigere utskifting av vann- og avløpsrør er et helt sentral tiltak. Det er vi enig i. Når kloakk får renne ut i Kolbotnvannet fra rør som lekker, blir resultatet deretter. Høyre kunne derfor ha stemt for SVs forslag under budsjettbehandlingen om hurtigere utskiftningstakt for vann- og avløpsrør. Det gjorde de ikke. Hvis de nå har kommet på bedre tanker, ønsker vi de velkommen etter.

– Nå må Høyre høre på hva vi innbyggerne i Oppegård mener og ta tak i saken på en helt annen måte enn de har gjort til nå, skriver han.

SYKT VANN: Kolbotnvannet er sykt, men det ønskes det nå å gjøre noe skikkelig med.
SYKT VANN: Kolbotnvannet er sykt, men det ønskes det nå å gjøre noe skikkelig med.

Du kan forøvrig lese hele Gulbrandsens svar til Pettersen her!