SVARER: Varaordfører og utvalgsleder i Utvalg for miljø- og plan (UMP), Kjell G Pettersen (H), svarer her på underskriftskampenjen for å redde Kolbotnvannet.
SVARER: Varaordfører og utvalgsleder i Utvalg for miljø- og plan (UMP), Kjell G Pettersen (H), svarer her på underskriftskampenjen for å redde Kolbotnvannet.

– Vi har behov for konkret handling, ikke flere planer og mer diskusjon

– SV og Håkon Gulbrandsen vil redde Kolbotnvannet. Det er prisverdig, men det vi trenger er handling, og vi er godt i gang, skriver varaordfører Kjell G. Pettersen (H).

Publisert

SV og Håkon Gulbrandsen vil redde Kolbotnvannet. Det er prisverdig. Det vil han gjøre ved å samle inn 300 underskrifter slik at saken kommer opp i kommunestyret for å få laget en skikkelig plan.

Kommunestyret har diskutert dette flere ganger, senest under budsjettbehandlingen i desember i fjor. Da ble rådmannen bedt om to ting:

  • Å vurdere en høyere utskiftingstakt av gamle vann- og avløpsledninger
  • Å legge frem en overordnet oversikt over tiltak som kan bedre forholdene under fokusområdet ”Folkehelse, miljø og samfunn”

TIlbakemeldingen

Nå foreligger tilbakemeldingen. På møtet 24. april skal UMP behandle et notat om dette. Her er det detaljert gjort rede for hvilke forurensningsårsaker det er tale om når det gjelder både Kolbotnvannet og Gjersjøen, hvilken effekt disse har på vannkvaliteten og hvilke tiltak som må iverksettes. Det er gjort en meget grundig vurdering av dette.

Les også: – Nå skal det ryddes!

Det fremgår av notatet at kommunen nå har tilstrekkelig plankompetanse og kapasitet. I årene 2016-2017 ble det ansatt medarbeidere med prosjektleder- og prosjekteringskompetanse.  Det er utført mye planlegging i 2016 og tiltak er iverksatt fra 2017. Jeg forventer noe bedring i måleresultatene allerede i år.

NB! Innlegget fortsetter under bildet!

PÅ DISKUSJONSBORDET IGJEN: Algesituasujonen i Kolbotnvannet er igjen blitt aktualisert.
PÅ DISKUSJONSBORDET IGJEN: Algesituasujonen i Kolbotnvannet er igjen blitt aktualisert.

 

 

 Styrket bemanning

Derimot er det behov for ytterligere bemanning på gjennomføringssiden. Rådmannen foreslår derfor å styrke bemanningen slik at vi kan gjennomføre flere tiltak mer effektivt.

Les også: – Rens Kolbotnvannet

Det vil ha direkte konsekvenser for forurensningssituasjonen i Kolbotnvannet.  De økonomiske konsekvenser av dette kommer rådmannen mer konkret tilbake til i mål- og rammesaken i juni.

Godt i gang

Det er altså ikke flere planer og mer diskusjon vi har behov for. Det er konkret handling.  Her er vi nå godt i gang. Og flere tiltak er under veis

Les også: – Overveldet over responsen

Målet om et renere Kolbotnvann – som etter hvert får badevannskvalitet – står vi sammen om.

Kjell G. Pettersen (H), Utvalgsleder UMP/varaordfører